Ajalooline bassein päästeti puiduga

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Detailelemendid ühendavad endas traditsioonilise disaini ja kaasaegsed konstruktsioonid

Hamburgi vanim ujulakompleks Kaifu-Bad on kaitsealune mälestis aastast 1895.  Varisemisohus katuse tõttu oli hoone pikka aega suletud.  Renoveerimisprojekt oli aga keeruline: ühelt poolt tuli arvestada kaitsealuste väärtuste, soolase vee ja kõrge niiskustasemega, teisalt aga kaasaegsete jätkusuutliku ehituse standarditega.  Tavapäraste meetodite või teraskonstruktsioonide toel seda teostada polnud võimalik.  Nii leitigi lahendus hoopis Metsä Woodi valmistatud puitdetailelementidest.

Puit kaitseb igati niiskuse ja korrosiooni eest.

Renoveerimise käigus tehti ühest ujula basseinist unikaalne soolveebassein.  „See, mis esmapilgul tundub imelihtne, on arhitekti silmis tegelikult erakordselt keeruline,” räägib Manfred Voss nimekast arhitektuuribüroost MRLV.  „Soola sisaldus vees on 6%, mis mõjub inimestele hästi, ent terasele ainult halvasti.  Nii põhjustab sool ühel hetkel paratamatult korrosiooni.  Seega teadsime algusest peale, et standardlahendustele siinkohal loota ei saa.”

Katuse vanad kahjustatud fermid tuli asendada terasevaba konstruktsiooniga. Arhitekt tegi koostööd ehitusinsener Stefan Heidrichiga büroost WTM Engineers. Kogu renoveerimise käigus ei kasutatud ühtegi metall-liigendit.  Peamiseks ehitusmaterjaliks valiti puit, kuna see oli ainus võimalus tulla toime suurte temperatuurikõikumiste, kõrge niiskustaseme, soolase ja kloorivee korrosiivse mõjuga. „Tööstuslikult valmistatud ja tugevad Kerto-Q puitkonstruktsioonid aitasid meil jõuda tõhusa lahenduseni. Nii õnnestus meil välja töötada antud hoonele iseäralik kujundus, mis vastas nii struktuursetele kui ka majanduslikele tingimustele,“ lisab Voss.

Tehases valmistatud detailid säästavad aega ja raha.

Sellise erakordse katusekonstruktsiooni ehitamine enamjaolt tehases valmistatud puitmaterjalist ja metallita liigenditest on Saksamaal uudne lähenemine. Tänu Kerto® LVL (spoonliimpuidust) elementidele õnnestus ka raha säästa:  kuivõrd kõik puitelemendid valmistati tööstuslikult, kulus ehitusobjektil aega vaid paigaldusele, mistõttu hoiti kokku ka väärtuslikku ehitusaega.  Kiirest paigaldusest saadud kokkuhoiu arvelt kaeti keeruka konstruktsiooni ja niiskuskindluse tagamisega kaasnenud lisakulud. 

Tänu Kerto mitmekülgsusele säilisid kumerad võlvlaed.

Kaifu-Badi renoveerimisel kasutati Kerto tooteid vägagi erinevates vormides nii talade kui paneelidena.  Kerto tooted osutusid väga tugevaks ja stabiilseks lahenduseks, mis kannavad ka väga suuri koormusi.  Näiteks võis 14 meetri pikkuse kandetarindi paksus olla kõigest 134 mm. Katusekoorikus kasutatud 69 millimeetri paksused Kerto-Q paneelid toimisid ühelt poolt dekoratiivpinnana, ent samas ka jäigastasid katusekonstruktsioone ning toestasid algseid telliskiviseinu tuulekoormuse vastu.  Lisaks sellele sai Kerto-Q paneelide abil säilitada ajaloolised kaarjad võlvlaed. 

Kaifu-Badi renoveerimistööde edu seisnes tellija, arhitekti ja ehitaja professionaalses ja tõhusas koostöös.

Põhjalikuma ülevaate ajaloolise Kaifu-Badi rekonstrueerimistöödest leiate: Reconstruction of the historically valuable Kaifu-Bad.

Imageshttp://databank.metsagroup.com/l/9TMvLgk8zgQQ