Woodiolle Euroopan innovaationeuvoston merkittävä rahoitus

  • Uutiset
  • |
  • |
  • Metsä Spring

Metsä Springin portfolioyhtiö Woodiolle (katso woodio.fi) on myönnetty merkittävä rahoitus Euroopan innovaationeuvoston (EIC:n) toimesta, tarkalleen sanottuna neuvoston EIC Accelerator -ohjelman puitteissa. Rahoitus koostuu 2,5 miljoonan euron avustuksesta sekä 5 miljoonan euron oman pääoman ehtoisesta rahoitusoptiosta. Kilpailu ohjelmaan pääsystä oli erittäin tiukka. Hakijoista vain alle prosentti (38 yhtiötä) valittiin rahoituksen saajiksi. Woodio oli ainoa Suomesta rahoituksen saajaksi valittu taho tällä kierroksella.

”Meille valinta EIC Accelerator -ohjelmaan on lisätodiste siitä, että Woodion liiketoimintaidea on ainutlaatuinen, hyvin myönteisessä mielessä. Toki tiesimme tämän, mutta ulkopuolisen tahon vahvistus tuntuu hyvältä”, sanoo Niklas von Weymarn, Metsä Springin toimitusjohtaja ja Woodion hallituksen jäsen.

Woodion liiketoiminta-idea perustuu materiaali-innovaatioon – komposiittirakenteeseen, joka muodostuu yhdistettäessä puuhaketta sekä hartseja. Tämän jälkeen seosmateriaali työstetään muottivalmistuksella lopullisiksi tuotteiksi, kuten esimerkiksi pesualtaiksi, kylpyammeiksi, WC:ksi ja levyiksi. Woodio käyttää yhdessä tuotteessaan (Natural Birch) raaka-aineenaan Metsä Groupin tehtaan sivuvirrasta saatavaa puuhaketta. Uusi rahoitus kiihdyttää Woodion tavoitteita kehittää ja ylös-skaalata tuotantoprosessinsa sekä laajentaa olemassa olevaa tuoteportfoliota.

Lisätietoa antaa Niklas von Weymarn, toimitusjohtaja, Metsä Spring Oy, puh. 040 547 6977.