Montinutra suunnittelee Metsä Groupin Vilppulan sahan yhteyteen tuotantolaitosta, joka valmistaa uusia biotuotteita sahanpurusta

  • Uutiset
  • |
  • |
  • Metsä Spring

Innovaatioyhtiö Metsä Springin sijoituskohteisiin kuuluva Montinutra aloittaa uuden tuotantolaitoksen hankesuunnittelun Metsä Groupin Vilppulan sahan yhteyteen. Suunnitellun tuotantolaitoksen pääraaka-aine on sahan sivuvirtana syntyvä puru.

Montinutra tuottaa arvokkaita ainesosia hygieniatuote-, kemian-, elintarvike- ja juomateollisuuden käyttöön. Yritys hyödyntää raaka-aineena puunjalostuksen sivuvirtoja kuten kuorta ja sahanpurua. Tuotantoprosessi perustuu kuumavesiuuttoon ilman kemikaalien laajaa käyttöä. Sen ansiosta Montinutran puupohjaiset tuotteet valmistetaan kustannustehokkaasti ja kuormittamatta ympäristöä. Tuotteet ovat erinomainen vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille.

Montinutra laatii parhaillaan suunnitellun investoinnin rahoituspakettia. Business Finland on äskettäin myöntänyt yhtiölle kiertotalouden investointiavustuksen, joka muodostaa merkittävän osan rahoituspaketista. Laitoksen hankesuunnittelu ja lupaprosessit ovat alkamassa. Suunniteltuun tuotantolaitokseen liittyvien investointikustannusten arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa euroa. Käynnistyttyään laitos työllistäisi enimmällään 35 henkilöä.

Valmius mahdollisen lopullisen investointipäätöksen tekemiseen saavutetaan arvioiden mukaan syksyllä 2023. Jos lopullisen investointipäätöksen ehdot täyttyvät, laitoksen toiminta voi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2025.

 

Lisätitetoja:

Katariina Kemppainen, SVP, Group R&D, Metsä Spring Oy, puh. +358 50 375 2212