Bio-based Industries Consortium täyttää 10 vuotta

  • Uutiset
  • |
  • |
  • Metsä Spring

Bio-based Industries Consortium (BIC) juhlii tänään 10-vuotista taivaltaan järjestämällä Brysselissä “Sowing the seeds of Europe’s bio-based revolution” -nimellä kulkevan juhlatapahtuman. BIC perustettiin noin kymmenen vuotta sitten edustamaan yksityistä puolta suuressa yhteistyökuviossa Euroopan komission kanssa. Tarkemmin sanottuna, BICistä tuli kumppani kahdessa peräkkäisessä julkisen ja yksityisen puolen kumppanuudessa (public-private partnership tai PPP), joiden kautta eurooppalaiselle biotalouden tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalle on allokoitu melkein 6 miljardia euroa.

Ensimmäinen PPP, Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) oli 3,7 miljardin euron kumppanuus BICin ja Euroopan komission välillä. Se toimi vuosina 2014-2020 ja ehti rahoittaa yli 140 tutkimus- ja innovaatiohanketta, joukossa 13 suurta niin kutsuttua Flagship-hanketta. Edellisen jatke, Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) käynnistyi vuonna 2021 ja sen budjetti on 2 miljardia euroa.

BBI JU:lla on ollut hyvin merkittävä rooli Euroopan biotalouden kehityksessä. Tämän perinnön vaaliminen ja kehittäminen jatkuu CBE JU:ssa. Näiden kahden PPP:n ansioista EU on nyt johtava alue maailmassa biotalouden innovaatiotoiminnassa,” kuvaa Niklas von Weymarn, BICin hallituksen entinen jäsen ja nykyinen Metsä Springin toimitusjohtaja.

PPP:eet perustettiin aikanaan ratkaisemaan tutkimustulosten kaupallistamisen huonoa rahoitustilannetta. Tätä haastavaa vaihetta kutsuttiin PPP-toimijoiden mukaan innovaatiotoimenpiteiksi (engl. innovation actions). Kun tarkastellaan tuotantoon perustuvia uusia ideoita, mikä on biotaloudelle hyvin tyypillinen asetelma, niin tunnistettu vaje tarkoittaa käytännössä usein tuotannon ylösskaalauksen rahoittamista. Toisin sanoen, tämä tarkoittaa käytännössä pilot-, demo- ja flagship-laitosten rakentamista ja niiden operoinnin rahoittamista.

“Laatuaan ensimmäiset demo- ja flagship-hankkeet sisältävät hyvin suuren epäonnistumisen riskin. Rahoituksen löytäminen näille hankkeille on siksi hyvin haastavaa. BBI ja CBE JU ovat tunnistaneet tämän pullonkaulan ja ovat aktiivisesti tekemässä asialla jotain,” Niklas von Weymarn jatkaa.

Metsä Group oli noin kolmenkymmenen organisaation joukossa, jotka yhdessä perustivat BICin 10 vuotta sitten. BICillä on nykyään noin 250 teollisuusjäsentä ja yli 200 liitännäisjäsentä. BIC-tiimin toimisto on Brysselissä.

###

 

Lisätietoa:

https://biconsortium.eu/

https://www.cbe.europa.eu/

 

Niklas von Weymarn, toimitusjohtaja

Metsä Spring

niklas.vonweymarn@metsagroup.com

 

Metsä Spring

Metsä Groupin vuonna 2018 perustama innovaatioyhtiö Metsä Spring investoi kestävän kehityksen innovaatioaihioihin ja teknologioihin, jotka mahdollistavat uusia käyttötarkoituksia ja luovat näin ollen lisäarvoa pohjoismaiselle puulle. Metsä Springin missio on korvata fossiilisia materiaaleja ja kemikaaleja päivittäin käytössä olevissa tuotteissa.

Metsä Spring on tähän mennessä tehnyt viisi ulkoista startup-sijoitusta, Woodioon, Innomostiin, Montinutraan, Fibrewoodiin ja Adsorbiin sekä käynnistänyt kaksi omaa kehitysprojektia, Kuura- ja Muoto-tuotenimillä tunnetut hankkeet.