ExpandFibre T&K-yhteistyö ja ekosysteemi Fortumin kanssa

ALOITUSPÄIVÄ: 1.5.2020

Metsä Group ja Fortum vetävät T&K-yhteistyötä ja innovaatioekosysteemiä, jonka tavoitteena on nopeuttaa kestävien biotuotteiden kehittämistä Business Finlandin myöntämän tuen turvin. Tämän nelivuotisen aloitteen kokonaisvolyymi on yli 100 miljoonaa euroa. Metsä Spring koordinoi tätä yhteistyöohjelmaa Metsä Groupin puolesta ja toteuttaa myös kestäviin tekstiilikuituihin, 3D-kuitutuotteisiin ja biokomposiitteihin liittyvää T&K-toimintaa yksin ja yhteistyössä Metsä Fibren, Metsä Boardin ja Fortumin kanssa. ExpandFibren tavoitteena on vastata kestävien tekstiilikuitujen ja muiden lisäarvoa tuottavien biomateriaalien kasvavaan kysyntään.  

Katso myös