MEŽA ATJAUNOŠANA

Privāto mežu īpašnieki aizvien vairāk uztic SIA "Metsa Forest Latvia" ne tikai meža ciršanu, bet arī tā atjaunošanu. Uzņēmums kā īstens meža saimnieks uzņemas pilnu atbildību par mežu arī pēc koku nociršanas.

Līgumā par meža atjaunošanu tiek paredzēts:

* augsnes gatavošana vai dabiskās atjaunošanas veicināšana;
* atjaunojamā koku suga;
* kultūras vai jaunaudzes kopšana;
* nepieciešamo darbu izpildes termiņi.

Līgumu par meža atjaunošanu var slēgt vienlaicīgi ar cirsmu pirkšanas līgumu.

Ja nepieciešams, privātā meža īpašniekiem par meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas jautājumiem ir iespējams konsultēties.

Sazinieties ar mums!
Tālr.: +371 29173564; +371 67804343 

Meža atjaunošana un ieaudzēšana