AUGSNES GATAVOŠANA

Uzņēmumā augsnes gatavošanai tiek izmantota augsnes frēze TTS Delta Combi II, kas ir viena no jaudīgākajām meža augsnes apstrādes mašīnām. Lai sasniegtu labus meža atjaunošanas rezultātus, augsni izcirtumos nepieciešams gatavot pirms apmežošanas, t.i. iepriekšējā gadā. Tas panākams, jaunajiem kociņiem radot optimālus mikrovides apstākļus.

Augsnes sagatavošana:

* novērš vai ievērojami samazina nevēlamo koku, zāles un lakstaugu konkurenci;
* nodrošina piemērotu gaismas, augsnes mitruma un barības vielu režīmu;
* samazina kukaiņu (piemēram, priežu smecernieka) bojājumu draudus, jo kukaiņi izvairās no atsegtas minerālaugsnes;
* samazina jauno kociņu sala izcilājumu risku.


Sagatavojot augsni, esam ieguvēji, jo:

* šādā augsnē ir vieglāk veikt meža stādīšanu;
* samazinās meža atjaunošanas izmaksas (jo procentuāli vairāk ir ieaugušo stādu);
* ievērojami vieglāka ir kultūru kopšana.

2023.gadā SIA "Metsa Forest Latvia" sagatavoja ap 866 ha augsnes.

Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai

Augsnes gatavošanas traktors

Augsnes sagatavošanas priekšrocības

Sazinieties ar mums!
Tālr.: +371 29469121; +371 67804343