PAR MUMS

SIA „Metsa Forest Latvia” ir viens no vadošajiem mežizstrādes un apaļo kokmateriālu tirdzniecības uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā jau 33 gadus.

SIA “Metsa Forest Latvia” pamatdarbības jomas ir mežizstrāde, meža atjaunošana, koksnes iepirkšana un koksnes tirdzniecība.


Mūsu darbība sākās 1990.gada 30.novembrī, kad tika nodibināts Latvijas - Somijas kopuzņēmums SIA “SILVA” – uzņēmuma dibinātāji ir Latvijas privātpersonas un Somijas tirdzniecības grupa Thomesto OY. Ideja par moderna un efektīva Skandināvijas tipa mežizstrādes uzņēmuma izveidošanu pieder SIA Silva pirmajam direktoram Jānim Elmāram Rubenam.

SIA “SILVA” pamatdarbība ir mežizstrāde, mežu atjaunošana, apaļkoksnes tirdzniecība, eksports un imports. 90. gadu sākumā uzņēmums noslēdz vairākus ilgtermiņa mežizstrādes un mežu apsaimniekošanas līgumus ar Latvijas valsti. Šie līgumi ir viens no uzņēmuma sekmīgas darbības un attīstības priekšnoteikumiem. Līdztekus līgumiem par Latvijas valsts mežu apsaimniekošanu, ar Somijas firmu “Thomesto” OY tiek noslēgti līzinga līgumi par modernas mežizstrādes tehnikas iegādi. Ieviešot lielisko tehniku un progresīvās darba metodes, jau 1991.gadā no 4 mežizstrādes iecirkņiem SIA “SILVA” iegūst 80 000 m³ koksnes. Sākot ar 1992. gadu, kad uzņēmums pievēršas kokmateriālu tirdzniecībai, strauji aug uzņēmuma apgrozījums.
Kā progresīvam uzņēmumam ar starptautisku skatījumu, SIA “SILVA” ir laba izpratne par nozares attīstību ietekmējošiem procesiem un tendencēm.

2001. gada septembrī Somijas mežrūpniecības firma Metsäliitto nopērk Thomesto OY, līdz ar to kopš 2001. gada beigām SIA “SILVA” kļūst par šā koncerna pārstāvi Latvijā. Apvienošanās paver uzņēmumam jaunas attīstības iespējas un ceļu uz Rietumu tirgiem. 2005. gada nogalē Somijas–Latvijas kopuzņēmums SIA “SILVA” nomainīja nosaukumu, kļūstot par SIA “Metsaliitto Latvia”.

Savukārt 2012.gada februārī Metsäliitto koncerns reorganizē un saskaņo savu identitāti, lai turpinātu darbu kā vienota un stipra Metsä Group. Korporatīvās identitātes reorganizācijas rezultātā uzņēmuma nosaukums tiek nomainīts uz SIA “Metsa Forest Latvia”.

Nosaukuma maiņa uzņēmuma attieksmi pret mežu, kā arī izpratni par tā nozīmību un pilnvērtīgu apsaimniekošanu nav ietekmējusi.

Krautuve-stadi-meza-ipasnieki_2340px.jpg

Šobrīd SIA “Metsa Forest Latvia” darbojas 4 reģionos – Ziemeļkurzemē, Dienvidkurzemē, Zemgalē un Vidzemē (pavisam 7 iecirkņos un 3 ostās).

SIA "Metsa Forest Latvia" mežizstrādes darbu apjoms Latvijā 2021.gadā sasniedza apmēram 270 000 kubikmetru koksnes. Eksportā realizējām 634 000 kubikmetru, savukārt vietējā tirgū - 177 000 kubikmetrus koksnes.