PAR METSÄ GROUP

Metsä Group ir atbildīgs, ilgtspējīgu labklājību atbalstošs meža industrijas koncerns, kura produkcija atvieglo cilvēku ikdienu. Metsä Group pamatdarbības jomas ir salvešu un kulinārijā izmantojamā papīra ražošana, kartona ražošana, celulozes un koksnes produktu ražošana, kā arī koksnes sagāde.

Metsä Group koncerna attīstība sākās no Somijas meža īpašnieku kooperatīva Metsäliitto Cooperative, kas tika nodibināts Somijā 1934.gadā. Pašlaik kooperatīva biedri ir apmēram 100 000 Somijas meža īpašnieku.

Metsä Group pārdošanas apjomi 2021.gadā sasniedza 6 miljardus eiro, koncernā strādā 9 500 darbinieki. Metsä Group uzņēmumi darbojas 28 pasaules valstīs.
 
Metsä Group ražo augstas kvalitātes produkciju no atjaunojamiem Ziemeļvalstu koksnes resursiem. Koncerna uzņēmumiem ir senas tradīcijas un spēcīgas zināšanas visās Metsä Group pamatdarbības jomās.
 
Metsä Group aktīvi darbojas pētniecībā un attīstībā, lai atklātu jaunus produktus un dažādotu mūsu esošo produktu pielietojuma spektru. Metsä Group uzņēmumi meklē iespējas, lai maksimāli efektīvi izmantotu savus koksnes izejmateriālus.

Metsä Group mājas lapa (angļu valodā)