MŪSU REKVIZĪTI

SIA "Metsa Forest Latvia" rekvizīti:


Juridiskā adrese: Vienības gatve 87 E, Rīga, LV-1004, Latvija


Vienotais reģistrācijas Nr. 40003011260
PVN reģ. Nr. LV40003011260


Norēķinu rēķins Swedbank AS, kods: HABALV22
Konts: LV40HABA0001408030164