MEŽIZSTRĀDES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM SAISTOŠIE DOKUMENTI

Pielikumi uzņēmuma līgumam par sagatavošanas un pievešanas pakalpojumu sniegšanu:

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Pielikums Nr. 6