Papīrmalkas iepirkšanas cenas ostās

Cenas tiek noteiktas, saskaņā ar līgumu un individuālu vienošanos.

Papīrmalka tiek iepirkta tikai no tiem piegādātājiem, ar kuriem ir noslēgts apaļkoku piegādes līgums.

Informācija par līguma noslēgšanu pa tālruni 67804349 vai 67804343.