Papīrmalkas iepirkšanas cenas ostās

Papīrmalkas cenas Liepājas, Mērsraga un Rīnūžu (Rīga) ostās no 2023.gada 1.oktobra

Papīrmalkas iepirkšanas standartcenas no 01.10.2023.

Informācija par līguma noslēgšanu pa tālruni 67804349 vai 67804343.