KVALITĀTES PRASĪBAS

Lai iegūtu maksimālo peļņu no cirsmu izstrādes un veiktu kvalitatīvu sortimentu ražošanu, ir nepieciešams ievērot katra ražotā sortimenta kvalitātes prasības.

Zāģbaļķu kvalitātes prasības

Papīrmalkas kvalitātes prasības