Kestävä kehitys on mukana kaikessa mitä teemme – tuotteista metsään saakka. Kaikki valmistamamme tuotteet ovat turvallisia ja kierrätettäviä. Pääraaka-aineemme on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Käytämme parasta mahdollista teknologiaa tuotannossamme, huolehdimme henkilöstömme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, ja luomme hyvinvointia lähellä ja maailmalla.


Kestävän kehityksen työmme on jaettu neljään pääteemaan, jotka kattavat kaiken toimintamme. Lue lisää teemoista, tavoitteista ja saavutuksistamme näillä sivuilta ja englanninkielisestä kestävän kehityksen raportistamme.

Käytännön esimerkkejä

Sulje

Energiatehokas Metsä Tissue

Energiatehokas Metsä Tissue

​Energian säästäminen on sekä kustannusten pienentämisen että kestävän kehityksen näkökulmasta tärkeää. Metsä Tissuella on ollut useita energiatehokkuusprojekteja, ja sinnikäs työ on saanut myös kansainvälistä tunnustusta.

Metsä Tissuen Stotzheimin tehtaalle Saksassa rakennettiin innovatiivinen lämmönjakoverkko ja saavutettiin yli 330 omakotitalon vuosittaista lämmönkulutusta vastaava energiansäästö. Vuosina 2011–2012 toteutettu projekti vähentää tehtaan lämmönkulutusta yli 11 prosentilla ja suoria kasvihuonekaasupäästöjä 1280 tonnilla vuodessa.

Tästä projektista Metsä Tissue nimitettiin ehdolle DENA:n (Deutsche Energie-Agentur) järjestämän kansainvälisen energiatehokkuuskilpailun voittajaksi.

“Menestys syntyi käyttämällä olemassa olevaa paikallista asiantuntemusta kaikilta tuotannon osa-alueilta ja pyrkimällä hyödyntämään ja ohjaamaan ylijäämälämpöä parhaalla mahdollisella tavalla”, Christoph Zeiler, Metsä Tissuen Länsi-Euroopan pehmopaperiliiketoiminnoista vastaava johtaja, sanoo.

“Pehmopaperiyhtiön on erittäin tärkeää pyrkiä mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen. DENA:n nimitys on erinomainen signaali ja auttaa koko organisaatiota pysymään motivoituneena. Useat voittajaehdokkaiksi nimitetyt projektit, 12 meidän mukaan lukien, oli toteutettu varsin nimekkäissä yhtiöissä. Siihen porukkaan kelpaa kuulua.”

Vuodesta 2006 lähtien yhtiössä on toteutettu neljä laajaa ohjelmaa, joiden avulla energiatehokkuutta on parannettu jo yli 10 prosentilla.

Sulje

Huippuluokan materiaalitehokkuutta Rengon sahalla

Materiaalitehokkuutta Rengon sahalla

Vuonna 1977 perustetun Rengon sahan seinät eivät kiiltele uutuuttaan, mutta vuonna 2014 saavutettiin kaikkien aikojen tuotantoennätys 300 000 m3. Sahan materiaalitehokkuus on huippuluokkaa 2,02 käyttösuhteella. Materiaalin hyödyntämiseen liittyy myös oleellisena, että kaikki sahaamisessa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään joko sellutehtailla tai energiantuotannossa.

Rengon tuotantoennätyksen takana on monta asiaa: Materiaalitehokkuus on ollut lähivuodet hyvällä tasolla, mutta jatkuvalla kehittämisellä, uusilla teknologioilla ja saumattomalla yhteistyöllä tuotanto- ja kunnossapitoväen kanssa on saatu nipistettyä vielä sadasosia pois. Korkeilla tehoilla ajettaessa on pienimpiinkin ongelmiin reagoitava nopeasti, tiedon kuljettava ja asioita ennakoitava.

Metsä Woodin sahoilla teknologinen innovointi liittyy sahojen tuotantojohtaja Harri Haapaniemen mukaan tuotantotehokkuuteen. ”Ideat tulevat omasta henkilöstöstä kuten käytännön tekijöiltä ja esimiehiltä tai työtä tehdään yhdessä laitetoimittajien kanssa".

Sulje

Kevyt kartonki ovat kestävä valinta

Kevyet kartongit ovat Metsä Boardin kilpailuetu. Kartonkimme ovat jopa 30 % kevyempiä kuin kilpailevat laadut. Kun kartonki on mahdollisimman kevyttä, sen valmistamiseen tarvitaan vain pienin tarvittava määrä raaka-aineita ja energiaa. Ne ovat myös kevyempiä kuljettaa valmistajalta kauppaan. Kevyestä kartongista valmistetusta pakkauksesta tulee sen elinkaaren lopussa vähemmän jätettä kuin painavasta kartongista tehdystä pakkauksesta.

Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja

Kierrätettäviä tuotteita

Kierrätettäviä ​​tuotteita uusiutuvasta raaka-aineesta

        

Tuotteidemme pääraaka-aine on uusiutuva puu, josta valmistamme turvallisia ja kierrätettäviä tuotteita.
Tarjoamme myös kestävän metsänhoidon palveluita ja kehitämme uusia biotuotteita.

Valmistamme pehmo- ja ruoanlaittopapereita, ensikuitukartonkeja, sellua ja puutuotteita. Kierrätettävät tuotteemme ovat erinomainen vaihtoehto uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetuille tuotteille.
Tarjoamme puunhankinnan ja kestävän metsänhoidon palveluja ja ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin.
Panostamme tutkimustyöhön ja kehitämme uusia, puupohjaisia biotuotteita.

Lue lisää kestävistä tuotteista ja palveluista Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja -osiosta.

Tuomme metsän luoksesi

Metsä Group brings the forest to you

Puuta pohjoisen
kestävästi hoidetuista metsistä

        

Käyttämämme puu hankitaan Pohjois-Euroopan runsasmetsäisiltä alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kun sitä käytetään. Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän.Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

Meille on tärkeää edistää vastuullisuutta koko arvoketjussa. Teemme läheistä yhteistyötä sekä tavara- ja palvelutoimittajien että asiakkaidemme kanssa. Yli 1 000 toimittajan verkostomme mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan logistiikan.

Lue lisää metsistä ja toimitusketjusta Tuomme metsän luoksesi -osiosta.

Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme

Enemmän
pohjoise​sta
puusta

                                                                   

Käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä mahdollisimman tehokkaasti ja hyödynnämme puun jokaisen osan sille parhaiten sopivaan tarkoitukseen – tukit sahoille, kuitupuun selluksi ja edelleen jalostettavaksi sekä oksat, latvat ja kuoret bioenergian tuotantoon.


Metsä Groupilla on tuotantoa seitsemässä Euroopan maassa. Oma tuotantomme tehdään 86-prosenttisesti puupohjaisella bioenergialla. Pyrimme maksimoimaan bioenergian käyttöä ja olemme vähentäneet merkittävästi päästöjämme ilmaan ja veteen.  Sellutehtaamme ovat merkittäviä uusiutuvan energian tuottajia ja myyvät sitä myös lähiyhteisöille kaukolämpönä ja sähkönä verkkoon.

Lue lisää ilmasto- ja ympäristöasioista Metsä Groupissa Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme -osiosta.

Luomme hyvinvointia

Paikallinen ja kansainvälinen toimija

Paikallinen ja kansainvälinen toimija

                                      

Metsä Group työllistää suoraan noin 9 600 ihmistä ja luo välillisesti tuhansia työpaikkoja muun muassa hakkuu- ja kuljetusyrittäjille ja kaupan alalle. Tuotteemme kuuluvat miljoonien ihmisten arkeen.
Metsä Group on kansainvälinen yhtiö, jolla on juuret vankasti Suomessa. Edellytämme eettistä toimintatapaa omalta henkilöstöltämme ja toimittajiltamme. Panostamme työturvallisuuteen ja edistämme vastuullista johtamista. Haluamme olla reilu ja avoin naapuri paikallisyhteisöissämme.

Lue lisää, miten luomme hyvinvointia.

 

Johtaminen ja tavoitteet

Tavoitteellista johtamista

Tavoitteellista
​johtamista

                                        
 

Kestävä kehitys on mukana kaikessa mitä teemme. Konsernin kestävän kehityksen tavoitteet, periaatteet sekä toimintatapaohjeet tukevat vastuullista johtamista Metsä Groupissa.
Kestävän kehityksen periaatteet ja kahdeksan konkreettista tavoitetta ohjaavat Metsä Groupin toimintaa ja tukevat johtamista.

Konsernissa on määritetty toimintatavat ja laadittu ohjeet ympäristöasioiden hoitoon, henkilöstöpolitiikkaan, tasa-arvon toteutumiseen ja ostotoimintoja koskeviin toimintatapoihin. Toimittajien toimintatapaohjeella halutaan varmistaa toiminnan eettisyys myös ketjussa taaksepäin, ja auditointien tavoitteena on kehittää toimintatapaa edelleen.

Metsä Group on sitoutunut YK:n Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan aloitteeseen ja periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaisuutta. Kehitämme toimintaamme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin nojaten.

Lue lisää kestävän kehityksen johtamisesta ja tavoitteistamme.

Uutiset ja julkaisut