Kestävä kehitys käytännössä

Kestävää kehitystä metsästä lopputuotteisiin

                                                                

Kestävä kehitys on mukana kaikessa mitä teemme – tuotteista metsään saakka. Kaikki valmistamamme tuotteet ovat turvallisia ja kierrätettäviä. Pääraaka-aineemme on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Käytämme parasta mahdollista teknologiaa tuotannossamme, huolehdimme henkilöstömme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, ja luomme hyvinvointia lähellä ja maailmalla.


Kestävän kehityksen työmme on jaettu neljään pääteemaan, jotka kattavat kaiken toimintamme. Lue lisää teemoista, tavoitteista ja saavutuksistamme näillä sivuilta ja englanninkielisestä kestävän kehityksen raportistamme.

Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja

Kierrätettäviä tuotteita

Kierrätettäviä ​​tuotteita uusiutuvasta raaka-aineesta

        

Tuotteidemme pääraaka-aine on uusiutuva puu, josta valmistamme turvallisia ja kierrätettäviä tuotteita.
Tarjoamme myös kestävän metsänhoidon palveluita ja kehitämme uusia biotuotteita.

Valmistamme pehmo- ja ruoanlaittopapereita, ensikuitukartonkeja, sellua ja puutuotteita. Kierrätettävät tuotteemme ovat erinomainen vaihtoehto uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetuille tuotteille.
Tarjoamme puunhankinnan ja kestävän metsänhoidon palveluja ja ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin.
Panostamme tutkimustyöhön ja kehitämme uusia, puupohjaisia biotuotteita.

Lue lisää kestävistä tuotteista ja palveluista Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja -osiosta.

Tuomme metsän luoksesi

Kestävästi hoidetuista metsistä

Puuta pohjoisen
kestävästi hoidetuista metsistä

        

Käyttämämme puu hankitaan Pohjois-Euroopan runsasmetsäisiltä alueilta, joilla metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän.Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

Meille on tärkeää edistää vastuullisuutta koko arvoketjussa. Teemme läheistä yhteistyötä sekä tavara- ja palvelutoimittajien että asiakkaidemme kanssa. Yli 1 000 toimittajan verkostomme mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan logistiikan.

Lue lisää metsistä ja toimitusketjusta Tuomme metsän luoksesi -osiosta.

Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme

Ympäristötehokasta tuotantoa

Enemmän
pohjoise​sta
puusta

                                                                   

Käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä mahdollisimman tehokkaasti ja hyödynnämme puun jokaisen osan sille parhaiten sopivaan tarkoitukseen – tukit sahoille, kuitupuun selluksi ja edelleen jalostettavaksi sekä oksat, latvat ja kuoret bioenergian tuotantoon. Resurssitehokkuus on tapamme toimia.

Metsä Groupilla on tuotantoa seitsemässä Euroopan maassa. Oma tuotantomme tehdään 86-prosenttisesti puupohjaisella bioenergialla. Pyrimme maksimoimaan bioenergian käyttöä ja olemme vähentäneet merkittävästi päästöjämme ilmaan ja veteen. Sellutehtaamme ovat merkittäviä uusiutuvan energian tuottajia ja myyvät sitä myös lähiyhteisöille kaukolämpönä ja sähkönä verkkoon.

Lue lisää ilmasto- ja ympäristöasioista Metsä Groupissa 
Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme -osiosta.

Luomme hyvinvointia

Paikallinen ja kansainvälinen toimija

Paikalli​nen ja kansainvälinen toimija

                                      

Metsä Group työllistää suoraan noin 9 600 ihmistä ja luo välillisesti tuhansia työpaikkoja muun muassa hakkuu- ja kuljetusyrittäjille ja kaupan alalle. Tuotteemme kuuluvat miljoonien ihmisten arkeen.

Metsä Group on kansainvälinen yhtiö, jolla on juuret vankasti Suomessa. Edellytämme eettistä toimintatapaa omalta henkilöstöltämme ja toimittajiltamme. Panostamme työturvallisuuteen ja edistämme vastuullista johtamista. Haluamme olla reilu ja avoin naapuri paikallisyhteisöissämme.

Lue lisää, miten luomme hyvinvointia.

 

Kestävän kehityksen johtaminen

Vastuullista johtamista

Tavoitteellista
​johtamista

                                        
 ​​

Kestävä kehitys on mukana kaikessa mitä teemme. Konsernin kestävän kehityksen tavoitteet, periaatteet sekä toimintatapaohjeet tukevat vastuullista johtamista Metsä Groupissa. Kestävän kehityksen periaatteet ja kahdeksan konkreettista tavoitetta ohjaavat Metsä Groupin toimintaa ja tukevat johtamista.

Konsernissa on määritetty toimintatavat ja laadittu ohjeet ympäristöasioiden hoitoon, henkilöstöpolitiikkaan, tasa-arvon toteutumiseen ja ostotoimintoja koskeviin toimintatapoihin. Toimittajien toimintatapaohjeella halutaan varmistaa toiminnan eettisyys myös ketjussa taaksepäin, ja auditointien tavoitteena on kehittää toimintatapaa edelleen.

Metsä Group on sitoutunut YK:n Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan aloitteeseen ja periaatteisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja lahjonnanvastaisuutta. Kehitämme toimintaamme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin nojaten.

Lue lisää kestävän kehityksen johtamisesta ja tavoitteistamme.

Uutiset ja julkaisut