Sisäpiirihallinto ja lähipiiriliiketoimet

Sisäpiirihallinto

Metsä Groupissa noudatetaan sisäpiiriasioissa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä tytäryhtiö Metsä Board Oyj:n sisäpiiriohjetta, joka on laadittu Finanssivalvonnan standardien ja  Helsingin pörssin laatimien ohjeiden mukaan. Metsä Group edellyttää jokaisen työntekijänsä toimivan sisäpiirisäännösten mukaisesti.  Metsä Groupin lakisääteisen pysyvän sisäpiirin ylläpidosta ja hallinnoinnista vastaa kunkin konserniyhtiön hallituksen sihteeri. Pysyvän sisäpiirirekisterin lisäksi konserniyhtiö perustaa tarvittaessa sisäpiirihankkeen, jonka piiriin kuuluvat kaikki tietyn sisäpiirintietoa sisältävän hankkeen valmisteluun osallistuvat henkilöt. Metsä Group suosittelee vain pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä ja hankintaohjelmien käyttöä. Sisäpiiriin kuuluvia ohjeistetaan ja koulutetaan säännöllisin väliajoin.

Pörssiyhtiö Metsä Boardin julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenet, pääjohtaja sekä tilintarkastajat. Metsä Boardin yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä tietyt sellaiset henkilöt, jotka on nimitetty Metsä Groupin juridisiin, taloudellisiin sekä viestintä- ja sijoittajasuhdetehtäviin ja jotka siten saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa Metsä Boardia koskien.   Kaupankäynti Metsä Boardin arvopapereilla on kielletty, kun henkilöllä on hallussaan yhtiötä koskevaa sisäpiirintietoa. Kaupankäynti on edelleen kielletty yhtiön julkisilta ja pysyviltä sisäpiiriläisiltä raportointijakson päättymisen ja osavuosikatsauksen julkistamisen välisenä aikana (ns. suljettu ikkuna). Lisäksi kaupankäynti on kielletty kaikilta sisäpiirihankkeeseen kuuluvilta.  Metsä Boardin sisäpiiriläisillä on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle sisäpiirirekisteriin merkitsemistä varten ja ylläpitää siellä ajantasaiset tiedot itsestään, lähipiiristään sekä määräys- ja vaikutusvaltayhteisöistään. Ilmoitetut tiedot merkintään rekisteriin viipymättä.

 

Lähipiiriliiketoimet

Metsäliitto Osuuskunnassa ja sen konserniyhtiöissä arvioidaan ja seurataan lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia. Lähipiiri määräytyy kansainvälinen tilinpäätösstandardin (IAS 24) mukaisesti, ja siihen kuuluvat muun muassa kaikki konserniyhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. Mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa ja uuden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti kukin konserniyhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.


 

Katso myös