Yhteiskunnallinen vaikuttaja

Arvonluonti yhteiskunnassa

        

Suomalainen metsäyhtiö

Metsä Groupin juuret ovat vahvasti Suomessa. Ensimmäiset tehtaamme perustettiin jo 1800-luvulla ja valtaosa tuotannostamme on edelleen Suomessa. Työllistämme suoraan tuhansia henkiä ja tarjoamme työtä raaka-aine- ja palvelutoimittajille, kuten puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjille. Kaikkiaan toimittajaverkostoomme kuuluu 20 000 toimittajaa.

Tehtaamme sijaitsevat ympäri Suomea, aina Itä-Suomen Simpeleeltä pohjoisen Kemiin ja Länsi-Suomen Kaskisiin. Pienillä paikkakunnilla näymme tärkeänä työllistäjänä ja paikallisena kumppanina. Työllistämisen lisäksi paikallistason yhteistyötä tehdään esimerkiksi vedenpuhdistuksessa. Metsä Fibren sellutehtaan ovat yliomavaraisia sähköenergian suhteen, eli tuotannossa syntyvää biopohjaista sähköä riittää myös myytäväksi sähköverkkoon. Tehtaalla syntyvää lämpöä myydään niin ikään kaukolämmöksi. Moderni metsäteollisuus on ympäristösuorituskyvyltään tehokasta. Siksi Metsä Boardin Takon tehtaalla voidaan valmistaa maailmanluokan kartonkia keskellä Tampereen kaupunkia.

Voimaa ja pitkäjänteisyyttä suomalaisesta osuuskunnasta

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta on nimensä mukaisesti jäsentensä omistama osuuskunta, jonka omistaa 116 000 suomalaista metsänomistajaa. Osuuskuntarakenne tekee yhtiöstämme erilaisen verrattuna muihin metsäyhtiöihin ja tuo toimintaamme pitkäjänteisyyttä. Omistajajäsenemme omistavat noin puolet Suomen yksityisomisteisista metsistä ja heidän kauttaan meillä on ainutlaatuinen yhteys merkittäviin metsävarantoihin. Tämä luo taloudellista varmuutta toiminnallemme.

Biotalous  
 

Uutta kasvua biotaloudesta

Uudenlaiset tuotteet ja biotalous luovat uutta arvoa metsäsektorille. Perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden rinnalle kasvava biotalouden ekosysteemi luo arvoketjuja yli toimialarajojen. Syntyy uusia korkeamman jalostusasteen tuotteita ja samalla tuotannon sivuvirrat hyödynnetään täysin tuotteina tai energiana. Metsä Groupin liiketoiminta on osa biotaloutta. Valmistamme uusiutuvasta luonnonvarasta – puusta – tuotteita ja energiaa.

Metsä Groupin Äänekoskelle rakentama biotuotetehdas luo alueelle uudenlaisen ekosysteemin, joka tarjoaa puitteet uusien ratkaisuiden löytämiseen. Uuden sukupolven energiatehokas sellutehdas toimii biotuotetehtaan ytimenä. Lue lisää hankkeesta biotuotetehdas.fi -sivulta.