Metsäliitto Osuuskuntas styrning och
Metsä Groups koncernledning

Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas högsta beslutande organ är fullmäktige. Fullmäktige består numera av 60 ledamöter, vilka alla är medlemmar i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktigeledamöterna väljs vart fjärde år genom röstning. Varje medlem har en röst i valet. Fullmäktige ersätter andelsstämman i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktiges sammanträde motsvarar ett aktiebolags bolagsstämma.

Förvaltningsrådet består av 30 ledamöter som utses av fullmäktige samt av 4 ledamöter som utses av personalgrupperna. Förvaltningsrådet övervakar att Metsäliitto förvaltas i enlighet med dess stadgar samt fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut.

Andelslagets styrelse består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter samt Metsä Groups koncernchef. Styrelsen svarar för Metsäliitto Osuuskuntas förvaltning och för att Metsäliitto Osuuskuntas verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Metsä Group har dessutom en ledningsgrupp, vars ordförande är Metsä Groups koncernchef. Ledningsgruppen bistår koncernchefen med planeringen och den operativa ledningen av affärsverksamheten samt bereder förslag för styrelsen.

      

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse

Close

Martti Asunta (ordförande)

​f. 1955
Forstmästare
Forstråd

Styrelseledamot sedan 2005, styrelseordförande sedan 2008

Metsä Board Oyj, vice styrelseordförande (2008–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2008–)
Sällskapet Pellervo, styrelseledamot (2008–), styrelseordförande (2010–)
Pellervo Media Oy, styrelseordförande (2013–)
Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, styrelsemedlem (2012–)
Osuustoiminnan neuvottelukunta, styrelseordförande (2013–)
Huoneistokeskus Oy, byrådirektör (2003–2005)
Kuru kommun, projektchef (2001–2003)
Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV, företagare (1995−2015)
Föreningsbanken i Finland, bankdirektör (1993–1995)
Tampereen Aluesäästöpankki (SSP), regiondirektör (1988–1993)
Norra Tavastlands Skogsvårdsföreningars Förbund, fältchef, verkställande direktör (1982–1988)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 72 870 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 53 744 (B-aktier)

Close

Kari Jordan (vice ordförande)

​f. 1956
Ekonom
Bergsråd

Styrelseledamot och vice ordförande sedan 2005

Metsä Group, koncernchef (2006–)
Metsäliitto Osuuskunta, verkställande direktör (2004–)
Metsä Board Oyj, styrelseordförande (2005–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2004–), ordförande (2006–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseordförande (2004–)
Centralhandelskammaren
, styrelseledamot (2007–2011), styrelseordförande (2012–2016)
Finlands Näringsliv (EK), styrelseledamot (2005–2016), vice ordförande (2009–2011, 2013–2014), medlem i arbetsutskottet
(2015–2016)
Skogsindustrin r.f., styrelse ordförande och ord förande i styrelsens arbets utskott (2009–2011), vice styrelseord-förande och vice ordförande i styrelsens arbetsutskott
(2005–2009, 2014–), styrelseledamot (2012–2013)
Ömsesidiga arbets-pensionsförsäkrings bolaget Varma, ledamot i fullmäktige (2006–2012), vice styrelse-ordförande (2013), styrelse-ordförande (2014), ordförande i fullmäktige (2015–)
Flera förtroendeuppdrag i olika stiftelser och föreningar 

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 5 448 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 800 000 (B-aktier)

Close

Arto Hiltunen

f. 1958
Ekonom

Styrelseledamot sedan 2007

Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2010–)
Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), koncernchef och styrelseordförande (2007–2009)
Helsingin Osuuskauppa Elanto, verkställande direktör (2004–2007), styrelseordförande (2005–2007)
Andelsaffären Elanto (efter fusionsbeslutet), verkställande direktör (2003)
Helsingin Osuuskauppa Elanto HOK, verkställande direktör, styrelseordförande (1998–2003)
Veho Group Oy Ab, styrelseledamot (2011–), ordförande (2012–)
Talent Vectia Oy, styrelseledamot (2010–2015)
SRV-Yhtiöt Oyj, styrelseledamot (2010–)
Posti Group Oyj, styrelseledamot (2010–), ordförande (2011–)
Jenny och Antti Wihuris fond, styrelseledamot (2010–2015), vice ordförande (2016–)
Yliopiston Apteekki, styrelseledamot (2015–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 1 170 euro 

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar

Close

Jussi Linnaranta

f. 1972
Agronomie- och forstmagister
Agronom

Styrelseledamot sedan  2017

Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsrådet (2004–2016)
Jordbruksföretagare (2001–)
Värmeföretagare (2003–)
Jord- och skogsbruksministeriet, Centralen för informationstjänster, flera befattningar (1997–2007)
Pohjois-Savon Osuuspankki, Fullmäktigeledamot (2014–)
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, medlem i energiutskottet (2007–2008, 2014–2016)
Kalakukko 2006 ry, LEADER-verksamhets-gruppen, styrelseledamot (2001–2006)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 78 350 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar

Close

Leena Mörttinen

​f. 1967
Ekonomie magister
Politices doktor

Styrelseledamot sedan  2016

Familjeföretagens förbund, verkställande direktör (2015–)
Finlands Näringsliv EK, direktör för ansvarsområdet Konkurrenskraft och tillväxt (2012–2015)
Nordea, flera ledande befattningar (2006–2012) Finlands Bank, rådgivare på Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik (2005–2006)
Europeiska centralbanken, seniorekonom (2002–2005)
Finlands Bank
, ekonom på Avdelningen för finansiell stabilitet (1999–2002) Helsingfors universitet, forskare (1995–1999)
Kansallisteatterin Säätiö
, styrelseledamot (2015–) Uleåborgs universitets investeringskommitté, medlem (2013–)
Scoutstiftelsen
, förvaltnings-råd, medlem (2011–)
Understödsstiftelsen för Sibelius-Akademin
, styrelseledamot (2015–2016) Suomen Ampumahiihto-liitto, styrelsens vice ordförande (2013–2016)
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, styrelseledamot (2013)
Finlands Industriinvestering Ab, styrelseledamot (2012-2013)
Uleåborgs universitets styrelse, vice ordförande (2010–2013)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplace-ringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 2 550 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar

Close

Juha Parpala

f. 1967
Agrolog

Styrelseledamot sedan 2009

Metsäliitto Osuuskunta, distriktsråd (1997–), ledamot i förvaltningsrådet (2001–2008)
Jordbrukare (1994–) Simon
Turvejaloste Oy, styrelseledamot (2011–)
Vapo Oy, fullmäktigeledamot (2009)
Osuuskunta Pohjolan Maito, styrelseledamot (2006–2007)
Simos samling, kyrkorådsmedlem (2015–)
Förtroendeuppdrag inom kommunen Simo

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 23 490 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 1 087 (B-aktier)

Close

Timo Saukkonen

​f. 1963
Agronomie- och forstmagister
Forstmästare

Styrelseledamot sedan 2007

Metsäliitto Osuuskunta, olika förtroendeuppdrag (1995–)
Jordbrukare (1992–)
Sällskapet Pellervo r.f., delegationsledamot (2008–)
Simpeleen Osuuspankki, ledamot i förvaltningsrådet (2000–), ordförande (2011–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 88 173 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016:  4 600 (B-aktier)

Close

Mikael Silvennoinen

f. 1956
Ekonomie magister

Styrelseledamot sedan  2015

IMS Talent, styrelsens ordförande (2013–)
Pohjola Pankki Oy, verkställande direktör (1997–2013)
Pohjola Pankki Oy, flera ledande postioner (1989–1997)
Wärtsilä Group, flera ledande postioner (1983–1989)
Konecranes Oyj, styrelsemedlem (2008–2015)
Orion Oyj, styrelsemedlem (2014–)
Hartwall Capital Oy, styrelsemedlem (2014–)
Pontos Oy, styrelsemedlem (2014–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 195 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 14 000 (B-aktier)

Close

Antti Tukeva

f. 1953
Agronom
Lantbruksråd

Styrelseledamot sedan 2009

Osuuskunta Maitosuomi, verkställande direktör, styrelseledamot (2007–2015)
Osuuskunta Normilk, verkställande direktör (1994–2015)
Osuuskunta Maitojaloste, verkställande direktör, styrelsemedlem (1991–2006)
Jord- och skogsbruk, Arola och Vaara gårdar (1985–)
LokalTapiola Österbotten, styrelseledamot (2012–2015)
Lakeuden Lähivakuutus, vice styrelseordförande
(2006–2012)
Olika förtroendeuppdrag inom jordbruks- och livsmedels-industriorganisationer (1985–2015)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 41 504 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016:  3 479 (B-aktier)

Metsä Groups ledningsgrupp

Close

Kari Jordan

f. 1956
Ekonom
Bergsråd

Koncernchef, Metsä Group
Verkställande direktör, Metsäliitto Osuuskunta,
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005

Metsä Group, koncernchef (2006–)
Metsäliitto Osuuskunta, styrelsen vice ordförande (2005–)
Metsäliitto Osuuskunta, verkställande direktör (2004–)
Metsä Board Oyj, styrelseordförande (2005–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2004–), ordförande (2006–)
Metsä Tissue Oyj, styrelseordförande (2004–)
Centralhandelskammaren, styrelseledamot (2007–2011), styrelseordförande (2012–2016)
Finlands Näringsliv (EK), styrelseledamot (2005–2016), vice ordförande (2009–2011, 2013–2014), medlem i arbetsutskottet (2015–2016)
Skogsindustrin r.f., styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2009–2011), vice styrelseordförande och vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2005–2009, 2014–), styrelseledamot (2012–2013)
Ömsesidiga arbetspensions-försäkringsbolaget Varma, ledamot i fullmäktige (2006–2012), vice styrelseordförande (2013), styrelseordförande (2014), ordförande i fullmäktige (2015–)
Flera förtroendeuppdrag i olika stiftelser och föreningar

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016:
5 448 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 800 000 (B-aktier)

Close

Hannu Anttila

f. 1955
Ekonom
Strategidirektör, Metsä Group
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005

Metsä Group, strategidirektör (2006–28.2.2017)
M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), verkställande direktör (2005–2006)
Metsäliittokoncernen (nuv. Metsä Group), finansdirektör (2003–2004)
Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (1998–2003)
Oy Metsä-Botnia Ab (nuv. Metsä Fibre Oy) och Metsä-Serla Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), tidigare olika ledande befattningar sedan 1980
Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2004–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2004–)
Metsä Group Treasury Oy, styrelseordförande (2010–2013)
Pohjolan Voima Oy, styrelseledamot (2009–)
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola, ledamot i förvaltningsrådet (2011–)
Teollisuuden Voima Oy, styrelseledamot (2007–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 3131.12.2016: 146 588 (B-aktier)

Close

Petri Helsky

f. 1966
Diplomingenjör
Ekonomie magister

Verkställande direktör,  Metsä Tissue Oyj
Medlem i ledningsgruppen  sedan 2015

Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (2015–)
Kemira Oyj, direktör (segment Paper, APAC), medlem i ledningsgrupp (2008–2008)
Kemira ChemSolutions, direktör (2007–2008)
Solvay, flera ledande befattningar (1993–2007)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar

Close

Ilkka Hämälä

f. 1961
Diplomingenjör

Verkställande direktör,  Metsä Fibre Oy
Medlem i ledningsgruppen  sedan 2008

Metsä Fibre Oy, verkställande direktör (2008–)
Oy Metsä-Botnia Ab (nuv. Metsä Fibre Oy), tidigare olika ledande befattningar sedan 1988
Skogsindustrin r.f., vice styrelseordförande, vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2012–2013), styrelseledamot (2014–), arbetsmarknadsutskottets ordförande (2017–)
Pohjolan Voima Oy, styrelsesuppleant (2009–)
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Ilmarinen, ledamot i förvaltningsrådet (2009–)
Finlands Kvalitetsförening r.f., delegationsledamot (2008–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 103 551 (B-aktier)

Close

Mika Joukio

f. 1964
Diplomingenjör
MBA

Verkställande direktör, Metsä Board Oyj
Medlem i ledningsgruppen sedan 2012

Metsä Board Oyj, verkställande direktör (2014–)
Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (2012–2014)
M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), direktör för affärsverksamheten Consumer Packaging (2006–2012)
Metsä-Serla Oyj och M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), flera ledande befattningar sedan 1990

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016:  19 930 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 186 348 (B-aktier)

Close

Esa Kaikkonen

f. 1969
Juris kandidat
Vicehäradshövding

Branschdirektör, Metsä Wood
Strategidirektör, Metsä Group
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

Metsä Wood, branschdirektör (2013–)
Metsä Group, strategidirektör, (2017–)
Metsä Group, direktör för juridiska ärenden (2003–2013) Metsäliittokoncernen, jurist (2000–2003)
Metsä-Serla Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), jurist (1998–2000) Träproduktindustrin rf, styrelseordförande (2015–)
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2017–)
Pohjolan Voima Oy, styrelseledamot (2017–)
Teollisuuden Voima Oy, styrelseledamot (2017–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 124 871 (B-aktier)

Close

Juha Mäntylä

f. 1961
Agronomie- och forstmagister
Forstmästare
Forstråd

Branchdirektör, Metsä Forest
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

Metsä Forest, branschdirektör (2008–)
Metsäliitto Osuuskunta, tidigare olika uppdrag
Södra Österbottens skogscentral och Enso Forest Development Ltd, tidigare olika uppdrag
Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
Finsilva Oyj, styrelseledamot (2007–)
Skogsindustrin r.f., ordförande i skogsutskottet (2010–)
Skogsindustrierna, medlem i Skogskommitté (2011–)
CEPI (Confederation of European Paper Industries), medlem i Forest Committee (2012–2014)
Finlands Skogsstiftelse, styrelseordförande (2010–2014), styrelseledamot (2015–)
Naturresursinstitutet, styrelseordförande (2015–)
Pellervo Ekonomiska forskningsinstitut, styrelseledamot (2011–2015)
Suomen Puukauppa Oy, styrelsemedlem (2016–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 239 450 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 86 694 (B-aktier)

Close

Vesa-Pekka Takala

f. 1966
Ekonomie magister

Ekonomidirektör, Metsä Group
Medlem i ledningsgruppen sedan 2010

Metsä Group, ekonomidirektör (2010–)
Metsä Group Treasury Oy, styrelseordförande (2013–)
Outotec-koncernen
, ekonomi- och finansdirektör (2006–2010), medlem i ledningsgruppen, ersättare för verkställande direktören
Outokumpu-koncernen, ekonomidirektör (2001–2006), medlem i ledningsgruppen (2005)
Outokumpu-koncernen, tidigare ledande befattningar inom ekonomiförvaltning

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 117 271 (B-aktier)

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige

Fullmäktige för Metsäliitto Osuuskunta har följande 60 ledamöter under fyraårsperioden 1.7.2015−30.6.2019:

​Jordbrukare
Juha Anttila, Mänttä-Vilppula
​Skogsbruksföretagare
Mika Nybacka, Haapajärvi
​Diplomingenjör, jordbruksföretagare
Aila Haikkonen, Björneborg
​Jordbrukare, riksdagsledamot
Mats Nylund, Pedersöre kommun
​Jordbrukare
Jorma Hanhimäki, Kauhava
​Renherde, lantbygdsföretagare
Eero Oinas-Panuma, Pudasjärvi
​Jordbrukare
Matti Hiekka, Ikalis
​Jordbruksföretagare, lektor
Jari Orjala, Kannus
​Kundchef
Martti Hiltunen, Kaavi
​Lantbygdsföretagare
Kari Pekonen, Parikkala
​Jordbrukare
Heikki Häppölä, Orimattila
​Jordbruksföretagare
Juho Pietilä, Loimaa
​Skogsföretagare
Matti J. Härkönen, Sotkamo
​Jordbrukare
Petri Purhonen, Enonkoski
​Forstmästare
Harri Isomuotia, Tavastkyro
​Skogsbruksingenjör
Ari Pylkkänen, Rantasalmi
​Jordbrukare,
Aarne Jänkälä, Rovaniemi
​Jord- och skogsbruksföretagare
Tuomo Raininko, Kankaanpää
Jordbrukare, agrolog
Maarit Kallio, Sastamala
​Jordbrukare
Antti Rautiola, Oulainen
​Lantbygdsföretagare
Antti Kankaanpää, Orivesi
​Jordbrukare
Jukka Ruusuvirta, Kivijärvi
Jordbrukare
Asko Karhunen, Suonenjoki
​Riksdagsledamot
Mikko Savola, Ähtäri
​Direktör, skogsbruksföretagare
Jyrki Ketola, Helsingfors
​Jordbrukare
Jyrki Savolainen, Laukas
​Agrolog, jordbrukare
Ari Kivenmäki, Kuortane
​Jordbrukare
Atso Sipola, Uleåborg
​Jordbrukare, vicehäradshövding
Esko Kiviranta, Sauvo
​Lantbygdsföretagare
Antti Sirviö, Kemijärvi
​Forskningschef, agronomie- och forstlicentiat
Kati Kontinen, Kristina
​Kyrkoherde
Mauno Soronen, Haapavesi
​Jordbruksföretagare
Jaakko Koskinen, Fredrikshamn
​Jordbrukare
Ilkka Säynätjoki, Kuhmois
​Skogsägare
Aulis Kurtti, Kuusamo
​Jordbrukare
Paavo Tanskanen, Polvijärvi
​Jordbrukare
Katri Könönen, Tohmajärvi
​Maskinföretagare, jordbrukare
Terho Tasanen, Nousis
​Jord- och skogsbruksföretagare
Markku Laitinen, Kangasniemi
​Kvalitetschef, jordbruksföretagare
Antti-Lassi Tikka, Kiuruvesi
​Jordbrukare
Petri Lauttia, Renko
​Skogsbrukstekniker, jord- och skogsbruksföretagare
Matti Tolvanen, Varkaus
​Jordbrukare
Anders Lillandt, Kristinestad
​Agrolog, jordbrukare
Pasi Tuominen, Eura
​Jordbrukare
Tommi Lunttila, Äänekoski
Jordbrukare, försäljare
Kim Tyskas, Lappträsk
​Jordbrukare
Tomas Långgård, Malax
​Skogsbruksföretagare, teknologie studerande
Kirsi Uotila, Helsingfors
​Skogsbruksföretagare
Timo Minkkinen, Viitasaari
​Jordbrukare
Ilkka Uusitalo, Salo
​Hälsovårdare
Heli Moilanen, Paltamo
​​Agronomie- och forstkandidat
Tuula Vanhatalo, Hyvinge
​Skogsbruksföretagare
Tiina Morri, Virdois
​​Företagare
Jukka Virnala, Jalasjärvi
​Jordbrukare
Arto Mäntylä, Kurikka
​​Skogsbruksingenjör
Johan Wasberg, Korsholm
​Produktchef, jordbrukare
Jari Nevavuori, Nystad
​Jordbrukare
Aatto Ylimartimo, Tervola
​Jordbrukare, skogsmaskinföretagare,
Henry Niemelä, Lappo
​Jordbrukare
Päivi Ylä-Outinen, Villmanstrand
                                                    

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd

Ordförande, Hannu Järvinen,  agronom, Janakkala
Vice ordförande, Juha Paajanen, jord- och skogsbruksföretagare, Nyslott  
 
​Ledamöter

Jordbrukare
Matti Alatalo, Soini

​Jordbrukare
Johan Björkenheim, Storkyro

Agronom
Jari Laineenoja, Huittinen

Agrolog
Pirkko Laitinen, Utajärvi

​Agrolog
Mats Brandt, Karleby
​Jordbrukare
Jukka Lappalainen, Pielavesi
​Landsbygdssekreterare
Eero Ekman, Pemar
​Forstmästare
Hans-Erik Lindqvist, Närpes
​Skogsbruksföretagare
Teuvo Hatva, Kajana
Jordbrukare
Mårten Malmström, Esbo
​Jordbrukare
Tapani Haukilahti, Vetil
​Jordbrukare
Antti-Jussi Mikkola, Pälkäne
​Agrolog
Ville Hirvonen, Rääkkylä
​​Agrolog
Timo Nikula, Letala
​Jordbrukare
Antti Isotalo, Alahärmä
​​Magister i samhällsvetenskaper
Ahti Siponen, Kiuruvesi
​Verksamhetsledare
Risto Junttila, Kemijärvi
​Jordbrukare
Mikko Tolonen, Suomussalmi
​Jordbrukare
Antti Jäärni, Simo
​Jordbrukare
Mauri Turtiainen, Nyslott
​Jordbrukare
Esko Kinnunen, Pieksämäki
​​Jordbrukare
Jukka Vanhatalo, Siikainen
​Projektkoordinator
Airi Kulmala, Nousis
Jordbrukare
Anders Wasström, Raseborg
​Jordbrukare
Petri Kuutti, Kouvola
Skogsbruksingenjör
Matti Äijö, Ikalis
​Agrolog
Timo Kässi, Uurainen

Personalrepresentanter

Matti Keskinen, inköpschef, Nastola

Timo Koljonen, systemspecialist, Esbo