Metsäliitto Osuuskuntas styrning och
Metsä Groups koncernledning

Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskuntas högsta beslutande organ är fullmäktige. Fullmäktige består numera av 60 ledamöter, vilka alla är medlemmar i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktigeledamöterna väljs vart fjärde år genom röstning. Varje medlem har en röst i valet. Fullmäktige ersätter andelsstämman i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktiges sammanträde motsvarar ett aktiebolags bolagsstämma.

Förvaltningsrådet består av 30 ledamöter som utses av fullmäktige samt av 4 ledamöter som utses av personalgrupperna. Förvaltningsrådet övervakar att Metsäliitto förvaltas i enlighet med dess stadgar samt fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut.

Andelslagets styrelse består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter samt Metsä Groups koncernchef. Styrelsen svarar för Metsäliitto Osuuskuntas förvaltning och för att Metsäliitto Osuuskuntas verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Metsä Group har dessutom en ledningsgrupp, vars ordförande är Metsä Groups koncernchef. Ledningsgruppen bistår koncernchefen med planeringen och den operativa ledningen av affärsverksamheten samt bereder förslag för styrelsen.

      

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse

Close

Martti Asunta (ordförande)

​f. 1955, forstmästare, forstråd
Styrelseledamot sedan 2005, ordförande sedan 2008

• Huoneistokeskus Oy, byrådirektör (2003–2005)
• Kuru kommun, projektchef (2001–2003)
• Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV, företagare (1995–2015)
• Föreningsbanken i Finland, bankdirektör (1993–1995)
• Tampereen Aluesäästöpankki (SSP), regiondirektör (1988–1993)
• Norra Tavastlands Skogsvårdsföreningars Förbund, fältchef, verkställande direktör (1982–1988)

• Metsä Board Oyj, vice styrelseordförande (2008–)
• Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
• Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2008–)
• Sällskapet Pellervo, styrelseledamot (2008–), styrelseordförande (2010–)
• Pellervo Media Oy, styrelseordförande (2013–)
• Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, styrelseledamot (2012–)
• Kooperationens delegationen, ordförande (2013–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 72 870 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 53 744 (B-aktier)

Close

Kari Jordan (vice ordförande)

​f. 1956, ekonom, bergsråd
Vice styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2005

• Metsä Group, koncernchef (2006–)
• Metsäliitto Osuuskunta, verkställande direktör (2004–)

• Metsä Board Oyj, styrelseordförande (2005–)
• Metsä Tissue Oyj, styrelseordförande (2004–)
• Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2004–), ordförande (2006–)
• Centralhandelskammaren, styrelseledamot (2007–2011), styrelseordförande (2012–)
• Finlands Näringsliv (EK ), styrelseledamot (2005–), vice ordförande (2009–2011, 2013–2014), medlem i styrelsens arbetsutskott (2015–)
• Skogsindustrin r.f., styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2009–2011), vice styrelseordförande och vice ordförande  i styrelsens arbetsutskott (2005–2009, 2014–), styrelseledamot (2012–2013)
• Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, ledamot i fullmäktige (2006– 2012), vice styrelseordförande (2013), styrelseordförande (2014)
• Flera förtroendeuppdrag i olika stiftelser och föreningar

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 5 448 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 800 000 (B-aktier)

Close

Arto Hiltunen

f. 1958, ekonom
Styrelseledamot sedan 2007

• Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK Corporation), koncernchef och styrelseordförande (2007–2009)
• Helsingin Osuuskauppa Elanto, verkställande direktör (2004–2007), styrelseordförande (2005–2007),
• Andelsaffären Elanto, efter fusionsbeslutet, verkställande direktör (2003)
• Helsingin Osuuskauppa Elanto HOK , verkställande direktör, styrelseordförande (1998–2003)

• Veho Group Oy Ab, styrelseledamot (2011–), ordförande (2012–)
• Talent Vectia Oy, styrelseledamot (2010–)
• Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2010–)
• SRV -Yhtiöt Oyj, styrelseledamot (2010–)
• Posti Oyj, styrelseledamot (2010–), ordförande (2011–)
• Jenny och Antti Wihuris fond, styrelseledamot (2010–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 1 170 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar ​

Close

Jussi Linnaranta

f. 1972

Agronomie- och forstmagister, Agronom
Styrelseledamot sedan 2017

• Jordbruksföretagare (2001–)
• Värmeföretagare (2003–)

• Jord- och skogsbruksministeriet, Centralen för informationstjänster, flera befattningar (1997–2007)

• Pohjois-Savon Osuuspankki, Fullmäktigeledamot (2014–)
• Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, medlem i energiutskottet (2007–2008, 2014–2016)
• Metsäliitto Osuuskunta, ledamot i förvaltningsrådet (2004–2016)
• Kalakukko 2006 ry, LEADER-verksamhetsgruppen, styrelseledamot (2001–2006)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 78 350 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar

Close

Leena Mörttinen

​f. 1967, ekonomie magister, politices doktor
Styrelseledamot sedan 2016

 • Familjeföretagens förbund, verkställande direktör (2015–)
 • Finlands Näringsliv EK, direktör för ansvarsområdet
 • Konkurrenskraft och tillväxt (2012–2015)
 • Nordea, flera ledande befattningar (2006–2012)
 • Finlands Bank, rådgivare på Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik (2005–2006)
 • Europeiska centralbanken, seniorekonom (2002–2005)
 • Finlands Bank, ekonom på Avdelningen för finansiell stabilitet (1999–2002)
 • Helsingfors universitet, forskare (1995–1999)

 

 • Understödsstiftelsen för Sibelius-Akademin, styrelseledamot (2015–)
 • LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, styrelseledamot (2013–)
 • Finlands Industriinvestering Ab, styrelseledamot (2012–2013)
 • Uleåborgs universitets styrelse, vice ordförande (2010–2013)
 • Uleåborgs universitets investeringskommitté, ledamot (2013–)
 • Suomen Ampumahiihtoliittos styrelse, vice ordförande (2013–)
 • Scoutstiftelsens förvaltningsråd, ledamot (2011–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 2 550 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016:  Inga aktieplaceringar

Close

Juha Parpala

f. 1967, agrolog
Styrelseledamot sedan 2009

• Jordbrukare (1994–)

• Simon Turvejaloste Oy, styrelseledamot (2011–)
• Metsäliitto Osuuskunta, distriktsråd (1997–), ledamot i förvaltningsrådet (2001–2008)
• Osuuskunta Pohjolan Maito, styrelseledamot (2006–2007)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 23 490 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 1 087 (B-aktier)

Close

Mikael Silvennoinen

f. 1956, ekonomie magister
Styrelseledamot sedan 2015

• IMS Talent Oy, styrelseordförande (2013–)
• Pohjola Bank Abp, verkställande direktör (1997–2013)
• Pohjola Bank Abp, flera ledande befattningar (1989–1997)
• Wärtsilä Group, flera ledande befattningar (1983–1989)

• Konecranes Abp, styrelseledamot (2008–)
• Orion Oyj, styrelseledamot (2014–)
• Hartwall Capital Oy Ab, styrelseledamot (2014–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 195 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 14 000 (B-aktier)

Close

Timo Saukkonen

​f. 1963, agronomie- och forstmagister, forstmästare
Styrelseledamot sedan 2007

• Jordbrukare (1992–)

• Sällskapet Pellervo, delegationsledamot (2008–)
• Simpeleen Osuuspankki, ledamot i förvaltningsrådet (2000–), ordförande (2011–)
• Metsäliitto Osuuskunta, olika förtroendeuppdrag (1995–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 88 173 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 4 600 (B-aktier)

Close

Antti Tukeva

f. 1953, agronom, lantbruksråd
Styrelseledamot sedan 2009

• Osuuskunta Maitosuomi, verkställande direktör (2007–2015)
• Osuuskunta Normilk, verkställande direktör (1994–2015)
• Osuuskunta Maitojaloste, verkställande direktör (1991–2006)
• Jord- och skogsbruk, Arola gård (1985–)

• LähiTapiola Öster Botnia, styrelseledamot (2012–)
• Lakeuden Lähivakuutus, vice styrelseordförande (2006–2012)
• Olika förtroendeuppdrag inom jordbruks och mejerinäringsorganisationer

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 41 504 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 3 479 (B-aktier)

Metsä Groups ledningsgrupp

Close

Kari Jordan

f. 1956
Metsä Groups koncernchef
Ekonom, bergsråd
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005

• Metsä Group, koncernchef (2006–)
• Metsäliitto Osuuskunta, verkställande direktör (2004–)

• Metsäliitto Osuuskunta, vice styrelseordförande (2005–)
• Metsä Board Oyj, styrelseordförande (2005–)
• Metsä Tissue Oyj, styrelseordförande (2004–)
• Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2004–), ordförande (2006–)
• Centralhandelskammaren, styrelseledamot (2007–2011), styrelseordförande (2012–)
• Finlands Näringsliv (EK ), styrelseledamot (2005–), vice ordförande (2009–2011, 2013–2014), medlem i styrelsens arbetsutskott (2015–)
• Skogsindustrin r.f., styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2009–2011), vice styrelseordförande och vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2005–2009, 2014–), styrelseledamot (2012–2013)
• Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, ledamot i fullmäktige (2006– 2012), vice styrelseordförande (2013), styrelseordförande (2014)
• Flera förtroendeuppdrag i olika stiftelser och föreningar

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 5 448 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 800 000 (B-aktier)

Close

Hannu Anttila

f. 1955
Ekonom
Strategidirektör
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005

• Metsä Group, strategidirektör (2006–)
• M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), verkställande direktör (2005–2006)
• Metsäliittokoncernen, finansdirektör (2003–2004)
• Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (1998–2003)
• Tidigare verksam i olika ledande befattningar inom Oy Metsä-Botnia Ab (nuv. Metsä Fibre Oy) och Metsä-Serla Oy (nuv. Metsä Board Oyj)

• Pohjolan Voima Oy, styrelseledamot (2009–)
• Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola, ledamot i förvaltningsrådet (2011–)
• Teollisuuden Voima Oyj, styrelseledamot (2007–)
• Metsä Tissue Oyj, styrelseledamot (2004–)
• Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2004–)
• Metsä Group Treasury Oy, styrelseordförande (2010–2013)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 146 588 (B-aktier)

Close

Petri Helsky

f. 1966
Diplomingenjör, ekonomie magister
Verkställande direktör, Metsä Tissue Oyj
Medlem i ledningsgruppen från 16.4.2015–

• Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (16.4.2015–)
• Kemira Oyj, direktör (segment Paper, APAC), medlem i ledningsgrupp (2008–2008)
• Kemira ChemSolutions, direktör (2007–2008)
• Solvay, flera ledande befattningar

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandela

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: Inga aktieplaceringar

Close

Ilkka Hämälä

f. 1961
Diplomingenjör
Verkställande direktör, Metsä Fibre Oy
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

• Metsä Fibre Oy, verkställande direktör (2008–)
• Tidigare verksam i olika ledande befattningar inom Metsä Fibre Oy

• Skogsindustrin r.f., styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2012–2013), styrelseledamot (2014–)
• Pohjolan Voima Oy, styrelsesuppleant (2009–)
• Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Ilmarinen, ledamot i förvaltningsrådet (2009–)
• Finlands Kvalitetsförening r.f., delegationsledamot (2008–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 103 551 (B-aktier)

Close

Mika Joukio

f. 1964
Diplomingenjör, MBA
Verkställande direktör, Metsä Board Oyj
Medlem i ledningsgruppen sedan 2012

• Metsä Board Oyj,  verkställande direktör (2014–)
• Metsä Tissue Oyj, verkställande direktör (2012–2014)
• M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), direktör ansvarig för affärsområdet
Consumer Packaging  (2006–2012)
• Tidigare verksam i flera ledande befattningar inom Metsä-Serla Oyj och M-real Oyj  (nuv. Metsä Board Oyj)sedan 1990

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 19 930 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 186 348  (B-aktier)

Close

Esa Kaikkonen

f. 1969
Juris kandidat, vicehäradshövding
Branschdirektör, Metsä Wood
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

• Metsä Wood, branschdirektör (2013–)
• Metsä Group, direktör för juridiska ärenden (2003−2013)
• Metsäliittokoncernen, jurist (2000–2003)
• Metsä-Serla Oyj (nuv. Metsä Board Oyj), jurist (1998–2000)
• Jurist på en advokatbyrå (1995–1998)

• Träproduktindustrin rf, styrelseordförande  (2015–)
• Finnish Wood Research (FWR) Oy, styrelseledamot (2014–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 124 871 (B-aktier)

Close

Juha Mäntylä

f. 1961
Agronomie- och forstmagister, forstmästare, forstråd
Branschdirektör, Metsä Forest
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

• Metsä Forest, branschdirektör (2008−)
• Tidigare verksam i olika befattningar inom Metsäliitto Osuuskunta
• Södra Österbottens skogscentral och Enso Forest Development Ltd, i olika befattningar

• Naturresursinstitutet, styrelseordförande (2015–)
• CEPI (Confederation of European Paper Industries), Forest Committee, medlem (2012–)
• Sveriges Skogsindustrierna, Skogskommitté, medlem (2011–)
• Skogsindustrin r.f., ordförande i skogsutskottet (2010–)
• Finlands Skogsstiftelse, styrelseordförande (2010–2014), medlem (2015–)
• Pellervo Ekonomiska forskningsinstitut, styrelseledamot (2011–)
• Metsä Fibre Oy, styrelseledamot (2008–)
• Finsilva Oyj, styrelseledamot (2007–)

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: 239 450 euro

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 86 694 (B-aktier)

Close

Vesa-Pekka Takala

f. 1966
Ekonomie magister
Ekonomidirektör
Medlem i ledningsgruppen sedan 2010

• Metsä Group, ekonomidirektör (2010–)
• Outotec-koncernen, ekonomi- och finansdirektör (2006–2010), medlem i ledningsgruppen, ersättare för verkställande direktören
• Outokumpu-koncernen, ekonomidirektör (2001–2006), medlem i ledningsgruppen (2005)
• Tidigare verksam i ledande befattningar inom ekonomiförvaltningen för Outokumpukoncernen

Egna andelsplaceringar, gemensamt ägda andelsplaceringar och andelsplaceringar ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsäliitto Osuuskunta 31.12.2016: Inga ägarandelar

Egna aktier och aktier ägda av företag som står under bestämmande inflytande i Metsä Board Oyj 31.12.2016: 117 271 (B-aktier)

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige

Fullmäktige för Metsäliitto Osuuskunta har följande 60 ledamöter under fyraårsperioden 1.7.2015−30.6.2019:

​Jordbrukare
Juha Anttila, Mänttä-Vilppula
​Skogsbruksföretagare
Mika Nybacka, Haapajärvi
​Diplomingenjör, jordbruksföretagare
Aila Haikkonen, Björneborg
​Jordbrukare, riksdagsledamot
Mats Nylund, Pedersöre kommun
​Jordbrukare
Jorma Hanhimäki, Kauhava
​Renherde, lantbygdsföretagare
Eero Oinas-Panuma, Pudasjärvi
​Jordbrukare
Matti Hiekka, Ikalis
​Jordbruksföretagare, lektor
Jari Orjala, Kannus
​Kundchef
Martti Hiltunen, Kaavi
​Lantbygdsföretagare
Kari Pekonen, Parikkala
​Jordbrukare
Heikki Häppölä, Orimattila
​Jordbruksföretagare
Juho Pietilä, Loimaa
​Skogsföretagare
Matti J. Härkönen, Sotkamo
​Jordbrukare
Petri Purhonen, Enonkoski
​Forstmästare
Harri Isomuotia, Tavastkyro
​Skogsbruksingenjör
Ari Pylkkänen, Rantasalmi
​Jordbrukare,
Aarne Jänkälä, Rovaniemi
​Jord- och skogsbruksföretagare
Tuomo Raininko, Kankaanpää
Jordbrukare, agrolog
Maarit Kallio, Sastamala
​Jordbrukare
Antti Rautiola, Oulainen
​Lantbygdsföretagare
Antti Kankaanpää, Orivesi
​Jordbrukare
Jukka Ruusuvirta, Kivijärvi
Jordbrukare
Asko Karhunen, Suonenjoki
​Riksdagsledamot
Mikko Savola, Ähtäri
​Direktör, skogsbruksföretagare
Jyrki Ketola, Helsingfors
​Jordbrukare
Jyrki Savolainen, Laukas
​Agrolog, jordbrukare
Ari Kivenmäki, Kuortane
​Jordbrukare
Atso Sipola, Uleåborg
​Jordbrukare, vicehäradshövding
Esko Kiviranta, Sauvo
​Lantbygdsföretagare
Antti Sirviö, Kemijärvi
​Forskningschef, agronomie- och forstlicentiat
Kati Kontinen, Kristina
​Kyrkoherde
Mauno Soronen, Haapavesi
​Jordbruksföretagare
Jaakko Koskinen, Fredrikshamn
​Jordbrukare
Ilkka Säynätjoki, Kuhmois
​Skogsägare
Aulis Kurtti, Kuusamo
​Jordbrukare
Paavo Tanskanen, Polvijärvi
​Jordbrukare
Katri Könönen, Tohmajärvi
​Maskinföretagare, jordbrukare
Terho Tasanen, Nousis
​Jord- och skogsbruksföretagare
Markku Laitinen, Kangasniemi
​Kvalitetschef, jordbruksföretagare
Antti-Lassi Tikka, Kiuruvesi
​Jordbrukare
Petri Lauttia, Renko
​Skogsbrukstekniker, jord- och skogsbruksföretagare
Matti Tolvanen, Varkaus
​Jordbrukare
Anders Lillandt, Kristinestad
​Agrolog, jordbrukare
Pasi Tuominen, Eura
​Jordbrukare
Tommi Lunttila, Äänekoski
Jordbrukare, försäljare
Kim Tyskas, Lappträsk
​Jordbrukare
Tomas Långgård, Malax
​Skogsbruksföretagare, teknologie studerande
Kirsi Uotila, Helsingfors
​Skogsbruksföretagare
Timo Minkkinen, Viitasaari
​Jordbrukare
Ilkka Uusitalo, Salo
​Hälsovårdare
Heli Moilanen, Paltamo
​​Agronomie- och forstkandidat
Tuula Vanhatalo, Hyvinge
​Skogsbruksföretagare
Tiina Morri, Virdois
​​Företagare
Jukka Virnala, Jalasjärvi
​Jordbrukare
Arto Mäntylä, Kurikka
​​Skogsbruksingenjör
Johan Wasberg, Korsholm
​Produktchef, jordbrukare
Jari Nevavuori, Nystad
​Jordbrukare
Aatto Ylimartimo, Tervola
​Jordbrukare, skogsmaskinföretagare,
Henry Niemelä, Lappo
​Jordbrukare
Päivi Ylä-Outinen, Villmanstrand
                                                    

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd

Ordförande, Hannu Järvinen,  agronom, Janakkala
Vice ordförande, Juha Paajanen, jord- och skogsbruksföretagare, Nyslott  
 
​Ledamöter

Jordbrukare
Matti Alatalo, Soini

​Jordbrukare
Johan Björkenheim, Storkyro

Agronom
Jari Laineenoja, Huittinen

Agrolog
Pirkko Laitinen, Utajärvi

​Agrolog
Mats Brandt, Karleby
​Jordbrukare
Jukka Lappalainen, Pielavesi
​Landsbygdssekreterare
Eero Ekman, Pemar
​Forstmästare
Hans-Erik Lindqvist, Närpes
​Skogsbruksföretagare
Teuvo Hatva, Kajana
Jordbrukare
Mårten Malmström, Esbo
​Jordbrukare
Tapani Haukilahti, Vetil
​Jordbrukare
Antti-Jussi Mikkola, Pälkäne
​Agrolog
Ville Hirvonen, Rääkkylä
​​Agrolog
Timo Nikula, Letala
​Jordbrukare
Antti Isotalo, Alahärmä
​​Magister i samhällsvetenskaper
Ahti Siponen, Kiuruvesi
​Verksamhetsledare
Risto Junttila, Kemijärvi
​Jordbrukare
Mikko Tolonen, Suomussalmi
​Jordbrukare
Antti Jäärni, Simo
​Jordbrukare
Mauri Turtiainen, Nyslott
​Jordbrukare
Esko Kinnunen, Pieksämäki
​​Jordbrukare
Jukka Vanhatalo, Siikainen
​Projektkoordinator
Airi Kulmala, Nousis
Jordbrukare
Anders Wasström, Raseborg
​Jordbrukare
Petri Kuutti, Kouvola
Skogsbruksingenjör
Matti Äijö, Ikalis
​Agrolog
Timo Kässi, Uurainen

Personalrepresentanter

Matti Keskinen, inköpschef, Nastola

Timo Koljonen, systemspecialist, Esbo