Programmet för ekologisk hållbarhet

Metsä Group för principerna för förnyande skogsbruk till praktiken genom sitt program för ekologisk hållbarhet. Programmet omfattar en mångfald praktiska åtgärder, vilka är en del av vårt alldagliga arbete i den finländska skogen.

Åtgärderna inom programmet för ekologisk hållbarhet ökar skogsnaturens mångfald, men de är också ekonomiskt motiverade för skogsägaren. En mångfaldig skog är livskraftigare och de flesta åtgärder som stärker skogsnaturens mångfald främjar skogens hälsa och förbättrar dess klimatresistens, eftersom en mångfaldig skog är mera resistent mot olika skador. Åtgärderna inom programmet för ekologisk hållbarhet stöder också bevarande av skogens kolsänka.

Programmet förnyas kontinuerligt och vi lägger nya åtgärder till programmet.

Genom programmet för ekologisk hållbarhet verkställer vi principerna för förnyande skogsbruk som Metsä Group har förbundit sig vid. Förnyande skogsbruk innebär att skogsnaturens tillstånd inte försämras, utan förbättras. Målsättningen är ställd vid att den finländska skogsegendomen övergår till följande generation i ett mera livskraftigt, mångfaldigt och klimatresistent skick än den var, då nuvarande ägare fick den.