Frågor om stadslandskapet och bostadsområdet närmast bruket

 1. 1

  Kommer de nya bruksbyggnaderna att påverka Mariestads stadslandskap och boendemiljön för dem som bor närmast?

  Vid utformningen av bruket tar vi hänsyn till de höga byggnaderna och de skuggor de ger. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla skuggorna inom bruksområdet, men kan naturligtvis inte garantera det helt och hållet.

 2. 2

  Hur mycket kommer de nya byggnaderna att skugga grannarna i närområdet?

  Vi har undersökt skuggbildningen och är övertygade om att det inte kommer att bli något problem för bostadsområdena. På vår webbsida www.metsatissue.com/mariestad har vi en animation som visar skuggeffekten vid olika tidpunkter på året, och den kan man se i verkligheten där.

 3. 3

  Har landskapsbilden för de närboende undersökts närmare?

  Industribyggnader förändrar alltid landskapsbilden något, men vi gör vårt bästa för att landskapsplanera omgivningarna och minimera påverkan. De högsta byggnaderna ligger också längst bort från bostadsområdena.

 4. 4

  Kommer huspriserna att sjunka till följd av den nya utbyggnaden?

  Vi förutser inte att huspriserna kommer att sjunka på grund av utbyggnaden.

  Tvärtom bedöms den storskaliga investeringen som planeras i Mariestadsregionen ha en positiv sammanlagd inverkan på regionen. Projektet är också upplagt för att följa alla gällande bestämmelser och föreskrifter.

 5. 5

  Kommer grannarna i bostadsområdet att kompenseras på något sätt om fastighetsvärdet skulle sjunka?

  Det finns inga planer på att kompensera de närboende.

  Den storskaliga investeringen som planeras i Mariestadsregionen bedöms ha en positiv sammanlagd inverkan på regionen, och vi planerar att lyssna noga på synpunkter från lokalbefolkningen och att minimera eventuella störningar där så är möjligt.

 6. 6

  Hur kommer den planerade grundvattensänkningen att påverka de boende i närområdet?

  Det finns ett litet antal installationer för geotermisk uppvärmning (bergvärmebrunnar) inom det område där grundvattennivån faller.

  När vattennivån i brunnen sjunker kan effektiviteten minska, vilket leder till ökade energikostnader. Detta rör sig ett fåtal brunnar och påverkan är mycket liten.

 7. 7

  Kommer trafiken runt bruksområdet att öka eller förändras?

  Brukets kapacitet ökar, vilket innebär att trafiken också ökar.

  Men trafiken kommer att flyttas bort från bostadsområdena. Huvudtrafiken planeras gå via den nya vägen (Marieforsleden) i stället för på de nuvarande vägarna. Det minskar trafiken genom bostadsområdet.

 8. 8

  Hur mycket kommer trafiken till och från Katrinefors bruk i Mariestad att öka?

  Trafiken i bostadsområdena kommer i själva verket att minska betydligt.

  Trafiken läggs om så att den inte längre går genom bostadsområdena utan via E20. Den totala trafiken ökar, men tack vare den nya tillfarten påverkar det bara industriområden.

 9. 8

  Vad händer med järnvägen till bruket?

  Metsä Tissue utreder möjligheterna att sluta använda järnvägstransporter genom centrala Mariestad vid planerad verksamhet.