Frågor om investeringen

 1. 1

  Hur ser planerna ut för investeringen i Mariestad?

  Mjukpapper av hög kvalitet tillverkat av färskfiber är kärnan i vår verksamhet, och vi planerar att expandera den delen av produktionen i Mariestad.

  Investering i färskfiberprodukter av hög kvalitet är den mest hållbara lösningen för framtiden. Vi arbetar på en ytterst konkurrensutsatt marknad där kunder och konsumenter har strikta krav på produktkvalitet, miljövänlighet och hållbarhet, och vi vill uppfylla de kraven. Produktion av mjukpapper är lokalt präglad, så vi vill vara nära våra kunder för att möta den ökande efterfrågan.

 2. 2

  Vad går investeringsprojektet i Mariestad ut på och hur fortskrider investeringsplanerna?

  I september 2019 tillkännagav Metsä Tissue att man i enlighet med sin strategi planerade att investera i ökad mjukpappersproduktion baserad på färskfiber i Sverige.

  Metsä Tissue påbörjade en miljötillståndsprocess och en inledande genomförbarhetsstudie i syfte att klargöra förutsättningarna för en dubblerad produktion av mjukpapper i Mariestadanläggningen. I maj 2020 lämnade Metsä Tissue in en ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen. Beslut om godkänd miljötillståndsansökan kan förväntas efter en normal handläggningstid på 8–18 månader.

 3. 3

  Vad för slags bruk är Katrinefors bruk i Mariestad?

  Katrinefors bruk i Mariestad producerar hygienpapper av hög kvalitet: toalettpapper, hushållspapper och industrirullar.

  Bruket har två pappersmaskiner, sex konverteringslinjer och en avsvärtningsanläggning där återvunnet papper som används i produktionen behandlas. Bruket har ungefär 360 anställda.

 4. 4

  När skulle det moderniserade bruket starta sin verksamhet?

  Under förprojekteringens gång har en realistisk tidplan reviderats. Målet är att starta verksamheten i slutet av andra kvartalet 2024. Bruket förväntas vara i full drift i slutet av 2024.

 5. 5

  När startar byggarbetena? Kommer Katrinefors bruk i Mariestad att fortsätta sin verksamhet under anläggningsfasen?

  Byggarbetena kommer att påbörjas efter att miljötillstånd har beviljats och investeringsbeslutet har fattats.

  Det befintliga bruket kommer att fortsätta att producera och leverera som tidigare. Anläggningsfasen medför inga avbrott i våra leveranser.

 6. 6

  Har covid-19-pandemin påverkat era investeringsplaner och projekttidplanen?

  Covid-19-pandemin påverkar inte våra långsiktiga planer att investera i ökad produktion av färskfiberbaserat mjukpapper. För närvarande är det inga förändringar i våra planer på grund av Covid‑19, utan vi fortsätter vårt projekt som planerat.