Vårt bærekraftsløfte

Mykt mot miljøet

Lambi: Bærekraftig produsert

For å leve i harmoni med naturen må vi være skånsomme mot miljøet.

 

Hver dag jobber vi for at produksjonsprosessene våre skal være ansvarlige – og bidra til å opprettholde et balansert forhold til miljøet. Vi har alltid et ønske om å gjøre ting bedre, derfor jobber vi hele tiden med å gjøre våre prosesser enda mer bærekraftig.

Vi tar vare på skogen

Vi sørger for at råvarene vi bruker, kommer fra bærekraftig forvaltede skoger som vokser mer enn de blir brukt, og hvor det biologiske mangfoldet blir ivaretatt. Vi bruker råvaren med omhu. 

  • Hver del av treet brukes så effektivt som mulig.
  • Nesten 90% av treet som Metsä bruker er sertifisert og og er fullt sporbart til bærekraftige kilder

Bærekraft i hvert eneste steg av produksjonen

Vi tar hensyn til bærekraft i hvert trinn i produksjonen. Vi optimaliserer effektiviteten av vann- og energibruk. 

  • Når det kommer til vann, er det snakk om å resirkulere i stedet for å bruke: Vannet som brukes, sirkulerer i produksjonsprosessen flere ganger.
  • Vi har som målsetning å bruke alle sidestrømmene fra produksjonen. Allerede i dag bruker vi 98 %.
  • Vi har forpliktet oss til å utvikle virksomheten, og innen 2030 planlegger vi å være fossilfrie i produksjonen.

Emballasje er viktig

Vi har forpliktet oss til å gjøre emballasjen vår mer bærekraftig. I dag bruker vi GreenPack – en emballasje laget av minst 60% resirkulert plast. Med dette steget reduserer vi bruken av jomfruplast betydelig.

Laget nær deg

Alle produktene våre er produsert i nærheten av våre råvarer og våre forbrukere. Dette er viktig siden det reduserer behovet for transport og dermed reduserer CO2-utslippene. Vi tar sikte på å holde transportavstandene på 500 km fra fabrikkene våre. Lokal produksjon støtter i tillegg lokal økonomi og sysselsetting.

En mykere hverdag for oss og kommende generasjoner

Alle fortjener mykhet. Vi bryr oss om våre kjære og naturen rundt oss. Det er derfor vi lager det mykeste papiret – bærekraftig for kommende generasjoner. Lambi er ​naturlig mykhet fra nordisk natur.

Sertifikater

Når du bruker produktene våre, kan du føle deg sikre på at de er trygge, hygieniske og bærekraftige. Vi er stolte av å vise sertifiseringer som hjelper forbrukerne våre med å ta gode valg for seg selv og miljøet - hver dag.

Astma Allergy Nordic

Leter du etter skånsomme og myke produkter? Produkter med Asthma Allergy Nordic-logo passer perfekt for personer som har astma, allergi eller annen sensitivitet, eller for de som ønsker å unngå parfymer og allergener. Produkter med Asthma Allergy Nordic-logo blir grundig vurdert av Asthma Allergy Nordic.

Glass og gaffel

Hvis emballasjen til et produkt viser et glass- og gaffelsymbol kan produktet brukes i kontakt med næringsmidler. Hvis produktet bare kan ha kortsiktig kontakt med mat, må det angis med FOR WIPING under selve symbolet.

GreenPack

Som en anerkjennelse av løftet vårt om bærekraftig mykhet, viser emballasjen vår GreenPack-logoen. Det betyr at den er laget av minst 50 % resirkulert plast.

Svanemerket , Nordens offisielle miljømerke

Mykt både for deg og naturen. Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke og jobber for å redusere et produkts miljøpåvirkning i produktets livssyklus – fra produksjon, i bruksfase og helt til avfalls/resirkulering. På den måten skal Svanemerket gjøre det enklere for forbrukeren å velge blant de mest bærekraftige produktene i markedet.

PEFC

Vi bryr oss om skogene våre. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er et sertifiseringssystem for skog som jobber for at skogseiere skal drifte og forvalte skogen bærekraftig og ansvarsfullt.

Ecovadis

Serla produseres av Metsä Tissue som i 2022 mottok den høyeste Platinum-vurderingen i EcoVadis evaluering av bærekraft og sosialt ansvar - for tredje år på rad.

Ecovadis er verdens største og mest pålitelige utsteder av vurderinger for bærekraftig virksomhet, og Platinum-ratingen plasserer oss blant topp 1 % av over 90 000 rangerte selskaper

Lambi er produsert bærekraftig i verdikjeden til Metsä Group. Her kan du lese mer om Metsä Group’s og Metsä Tissue’s bærekraftarbeid.