Uudistuminen on koko henkilöstön asia

  • Blogit
  • |
  • |
  • Metsät, Toimintatapamme
jäsenpalvelujohtaja, Metsä Group

​Uudistuminen tarkoittaa minulle jatkuvaa oman ja organisaation toiminnan kehittämistä. Se on myös valmiutta arvioida omaa toimintaa esimiehenä ja johtajana kriittisesti sekä kykyä ottaa vastaan palautetta.

Itsensä kehittäminen alkaa siitä, että on valmis tunnustamaan, ettei ole johtajana täydellinen ja pystyy myöntämään virheensä.

Johtamisessa on kuitenkin pitkälti kyse muusta kuin omasta itsestä. On hyvä pysähtyä arvioimaan itseään, ja mitä omassa toiminnassa tulisi muuttaa, jotta ympärillä olevat ihmiset pystyvät hoitamaan oman tehtävänsä mahdollisimman hyvin. Tämä pohdiskelu kannattaa aina – sekä esimiehenä että työntekijänä. Olen valinnut joka vuosi muutaman esimiestyöhön liittyvän asian, joita olen systemaattisesti muuttanut omassa toiminnassani.

Mielestäni organisaation uudistumisen johtamisessa on tärkeää, että koko henkilöstö pääsee osallistumaan uudistuksen suunnitteluun. Johtajien ja esimiesten tehtävänä on vastata kysymykseen miksi: miksi uudistetaan ja mitä merkityksellistä siitä seuraa itse kunkin työtehtävään. Uudistus pelkän uudistamisen vuoksi ei tuo menestystä, ja tuskin kukaan sitoutuu muutokseen ilman hyviä perusteluja. Uudistusten yhteydessä on tärkeää varata riittävästi aikaa keskustelulle, ja isoissa uudistamishankkeissa sisäinen viestintä nousee arvoon arvaamattomaan. Uudistamisen johtamisessa korostuu myös muutoksen pukeminen mitattaviksi välitavoitteiksi ja niiden aktiivinen seuranta, jotta iso maali saavutetaan halutussa aikataulussa.

Asiakaskokemus on laajasti tunnustettu yhdeksi avainmenestystekijäksi. Uudistumiskyvyn kannalta on oleellista pystyä jatkuvasti kuuntelemaan asiakkaita ja heidän hiljaisia viestejään systemaattisesti. Toki sen lisäksi tarvitaan myös omaa innovointia, koska kaikki hyvätkään tuote- tai palveluideat eivät lähde ainoastaan asiakkailta. Sisäisiäkin uudistuksia suunniteltaessa tulisi asiakas ottaa aina keskiöön, sillä muutoksilla on taipumusta heijastua asiakasrajapintaan. Nykyään suunnittelemme ja pilotoimme Metsä Groupin puunhankinnassa kaikki palvelut yhdessä asiakkaidemme kanssa palvelumuotoilun ja osallistavan suunnittelun välinein.

Viimeisten viiden vuoden aikana Metsä Groupin puunhankinta on uudistunut puun ostajasta Suomen parhaaksi metsäpalveluiden tarjoajaksi. Muutoksen tärkeyden viestintä ja henkilöstön systemaattinen koulutus ovat olleet menestyksen avaintekijöitä. Myös digitalisaation hyödyntäjänä olemme olleet edelläkävijä omalla toimialallamme. Tuloksena tästä nettosuositteluindeksimme on suhteellisesti kasvanut 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2014 ja metsäpalveluiden myynti on kolminkertaistunut prosessin aikana. Tästä voimme koko porukka olla ylpeitä!

jäsenpalvelujohtaja, Metsä Group