Kiinnostaako ura alalla, joka menestyy?


Kiitos kaikille hakijoille!


Hakuaika Metsä Fibren tuotanto- ja kehitysinsinööritehtäviin päättyi 24.2.2019.

Käsittelemme kaikki hakemukset mahdollisimman pian. Ilmoitamme kaikille hakijoille, kun rekrytoinnissa on siirrytty haastatteluvaiheeseen kaikkien avoinna olevien tehtävien ja paikkakuntien osalta. 

Tuotanto- ja kehitysinsinöörirekrytointi


Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, joka investoi voimakkaasti Suomeen. Vahvistamme nyt organisaatiotamme rekrytoimalla uusia osaajia sellu- ja sahaliiketoimintaan esimies-, tuotanto- ja kehitystehtäviin tuotantolaitoksillemme Suomessa. 

Etsimme tehtäviin korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluinsinöörejä, joilla on vahva motivaatio kehittyä ja oppia uutta sekä kykyä ja halua ottaa vastuuta vaativistakin tehtävistä.

Työ Metsässä tarjoaa sinulle mielenkiintoisia tehtäviä kasvavassa ja menestyvässä metsäteollisuuskon-sernissa. Meille on tärkeää henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolisten urakehitysmahdolli-suuksien luominen.  Kaikki valitut henkilöt perehdytetään Metsä Fibreen ja tehtäviin kattavalla perehdyttämisohjelmalla.  

Meillä pääset tekemään töitä yhdessä alan parhaiden ammattilaisten kanssa ja kehittymään itse oman alasi huippuosaajaksi. 


 Sahaliiketoiminnan tehtävät

Tuotanto ja kehitysinsinooreja sellutehtaille ja sahoille 
 

Tuotantoinsinööri


Tuotantoinsinöörinä varmistat sahan tuotantoprosessin vuositavoitteiden saavuttamisen, seuraat vuosisuunnittelussa sovittujen hankkeiden toteutumista ja raportoit niiden enenemisestä. Hallinnoit sahan elinkaarisuunnitelmia ja edistät työlläsi toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Laadit työssäsi selvityksiä mm. kehityshankkeiden tueksi ja analysoit niitä.

Tehtäviisi kuuluvat myös työturvallisuuteen liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumisen sekä 5S-toimintamallin toimivuuden varmistaminen.

Työssäsi tuet esimiehiä ja toimit tarvittaessa heidän sijaisenaan. Lisäksi ylläpidät idea- ja aloitetoimintaa sekä olet viestinnän ja HR:n yhteyshenkilö sahalla.

Tuotantoinsinöörin tehtävässä saat monipuolisen tehtäväkentän, oivallisen paikan ammatilliseen kehittymiseen ja arvokasta kokemusta. 

Tuotannon esimies


Sahan tuotannon esimiehenä tehtävänäsi on luoda tiimillesi edellytykset tuotannon määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä vastata oman vastuualueesi tuotantotavoitteiden täyttymisestä. Hyvää työturvallisuuskulttuuria edistät omalla esimerkilläsi. 

Erinomainen johtaminen tarkoittaa meillä tavoitteellista, vaativaa, innostavaa ja oikeudenmukaista toimintaa. Valmennat tiimisi jäseniä itseohjautuvaan toimintatapaan sekä tuet ja edistät heidän työhyvinvointiaan. Huolehdit tiimiläisten perehdyttämisestä, osaamisen kehittämisestä, koulutuksen suunnittelusta ja työkiertojen järjestämisestä. Esimiehenä tehtäviisi kuuluu myös kehityskeskustelujen pitäminen.

Teet työtäsi tiiviissä yhteistyössä tehdaspäällikön, kunnossapidon henkilöstön ja muiden esimiesten kanssa. 

Tuotannon esimiehenä pääset vaikuttamaan omaan työhösi ja kehittämään osaamistasi. Saat hyvän yleisperehdytyksen tehtävääsi ja pääset mukaan esimiesvalmennusohjelmaan. Vahva tukiverkko ympärilläsi tukee sinua tehtävässä onnistumisessa.

Selluliiketoiminnan tehtävät

Tuotanto ja kehitysinsinooreja sellutehtaille ja sahoille 
 
Sellutehtaillamme tyypillisiä työtehtäviä insinööreille  ovat:

Kehitystiimissä mm. 
– osallistut roolissasi tuotantolaitoksen pitkän tähtäimen kehittämiseen niin, että asetetut turvallisuus-, tuotanto-, käytettävyys-, kustannus-, laatu- ja ympäristötavoitteet saavutetaan. 
– toimit aktiivisessa roolissa kehityshankkeiden toimeenpanossa ja eri projekteissa 
– teet kehitysyhteistyötä laite- ja kemikaalitoimittajien kanssa kulloinkin priorisoituihin kohteisiin
– edistät tuoteturvallisuutta, ympäristöasioita ja toimintajärjestelmän kehittämistä. 

Käytettävyystiimissä mm. 
– tuet tuotantolaitoksen teknisen kunnon, tuotannollisen suorituskyvyn ja prosessiturvallisuuden kehittämistä sovituilla kohdeosastoilla 
– luot edellytyksiä osastojen tuotannollisten tavoitteiden saavuttamiselle 
– laadit tarvittavia osaston toimintaohjeita ja osallistut osastojen seisokkisuunnitteluun sekä niiden toteutukseen yhteistyössä kunnossapitokumppanin kanssa.

Esimiestehtävissä mm. 
– Vastaat kulloinkin sovitun osastosi käynnissäpitäjien ohjauksesta ja toimit osaston esimiehenä
– Edistät vastuualueesi osaamisen kehittymistä
– Viet kehitysasioita osaltasi eteenpäin organisaatiossa suunnitelmien mukaisesti         
– Edistät ennakoivaa turvallisuuskulttuuria ja luot edellytyksiä osaamisen kehittämiselle osasto- ja henkilötasolla.

Tehtävät tarjoavat sinulle vastuullisen roolin tuotanto-organisaatiossa, jossa sinulla on monipuolinen mahdollisuus kasvattaa omaa ammattitaitoasi sekä kasvaa yrityksemme mukana tuloksekkaalla työskentelyllä myös vaativampiin tehtäväkokonaisuuksiin. Tehtävän sisältö ja painopisteiden muutokset muodostavat vaihtelevan sekä mielenkiintoisen mahdollisuuden uuden oppimiseen.

Rekrytoinnin eteneminen

 
 

Miten rekrytointi etenee?


Hakuaika rekrytoinnissa päättyi 24.2.2019.

Käymme kaikki hakemukset läpi ja kutsumme hakijoita haastatteluun mahdollisimman pian. Ilmoitamme kaikille hakijoille, kun rekrytoinnissa on siirrytty haastatteluvaiheeseen kaikkien avoinna olevien tehtävien ja paikkakuntien osalta. 
 
HakuaikaHaastattelut​Soveltuvuusarviot
​Työsuhteiden aloitus
​6.–24.2.2019
​Maaliskuu 2019
​Maalis-Huhtikuu 2019
​Sovittavissa.

Menestystä hakuusi!