Turvaamme hiilinielut

Metsä Group on jo nykyisellään merkittävä hiilinielu. Metsä Groupin strategisten kestävän kehityksen 2030 tavoitteiden taustalla on yhtiönlaajuinen halu hillitä ilmastonmuutosta.

Kasvava Metsä on tärkeä hiilinielu  

Kansainvälisen ilmastopolitiikan tavoitteena on vähentää maapalloa lämmittäviä päästöjä. Tässä yhteydessä metsistä puhutaan hiilinieluina. Puut ottavat yhteyttäessään hiilidioksidia ilmasta ja varastoivat sen hiilenä itseensä. Metsän hiilinielu tarkoittaa, että metsään sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään.   

Suomen metsät ovat hiilinielu, koska metsien kasvu sitoo enemmän hiiltä kuin mitä sitä vapautuu metsien käytön ja luonnollisen poistuman vuoksi. Aktiivinen metsien hoito on kasvattanut Suomen metsien hiilinielua, koska metsät ovat keskimäärin nuorempia ja parempikasvuisia kuin aiemmin ja toisaalta hiilen varastoja, koska puuta on metsissä enemmän kuin vaikka sata vuotta sitten.   

Voimme vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan kahdella tavalla:

  • voimme huolehtia, että metsät kasvavat enemmän kuin niitä hyödynnetään ja
  • voimme vähentää teollisen toimintamme päästöjä ja lisätä hiiltä pitkään sitovien tuotteiden määrää.

Arviomme mukaan Metsä Groupin toiminnassa hiiltä sitoutuu jo nykytilassaan enemmän kuin mitä päästömme ovat. Teemme aktiivisesti töitä, että kehitys jatkuu juuri oikeaan suuntaan.

Metsä Group on jo nykytilassaan merkittävä hiilinielu

Tilanne 2019: osuuskunnan omistajien metsissä hiilinielu kasvaa, tuotanto vähäpäästöistä

Omistajiemme eli osuuskunnan jäsenten metsien tila Suomessa on mainio ja niiden kasvu on kovinta ikinä. Kautta maan metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Asiantuntijoidemme arvion mukaan osuuskunnan omistajajäsenten metsiin karttuu hiiltä keskimäärin 26 miljoonaa tonnia vuodessa. Puunkäyttö vähentää tätä hiilikertymää 18 miljoonalla tonnilla, minkä jälkeen osuuskunnan omistajien metsiin sitoutuvan hiilen määrä on 8 miljoonaa tonnia joka vuosi.

Pitkälti uusiutuvaan energiaan perustuva tuotantomme ja fossiilisten raaka-aineiden käyttöä korvaavat tuotteemme ovat toinen hiilitasapainon kannalta tärkeä kokonaisuus. Jo tällä hetkellä tuotannossamme käytettävistä polttoaineista 90 % on puu- ja sivuvirtapohjaisia, joten fossiilisten päästöjen osuus tuotannosta on suhteellisen pieni. Tuotannon, puunhankinnan ja logistiikan fossiiliset CO2-päästöt ovat tällä hetkellä yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Pitkään hiiltä sitovat tuotteemme, kuten vaneri, Kerto ja sahatavara ovat tärkeitä hiilivarastoja. Niihin sitoutuneen hiilen määrä on vuosittain noin 2 miljoonaa tonnia. Tuotteisiin sitoutuu jo nykyisin 0,5 miljoonaa tonnia enemmän hiiltä kuin tuotannosta ja logistiikkaketjusta syntyy fossiilisia päästöjä.

Tämä tarkoittaa, että Metsä Group on jo nykytilassaan merkittävä hiilinielu. Kokonaisuus, johon kuuluvat metsät, tuotanto ja tuotteet, sitoo hiiltä vuosittain 8,5 miljoonaa tonnia.

Skenaario 2030: osuuskunnan omistajien metsien vahva rooli hiilinieluna vahvistuu ja tuotannon päästöissä päästään nollaan

Metsä Group on asettanut strategiset kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030. Panostamme metsiin ja tuotteisiin sitoutuvan hiilen määrän lisäämiseen, tuotannon fossiilittomuuteen sekä toimitusketjun vastuullisuuteen.

Metsä Groupin hiilinielu kasvaa selvästi tavoitteiden toteutuessa

Tavoitteemme on lisätä metsänhoitopalveluiden piirissä olevaa pinta-alaa 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Kestävän metsänhoidon toimenpiteet tukevat metsien parempaa kasvua. Arviomme mukaan metsien kasvu lisääntyy 10 %:lla vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa 29 miljoonan tonnin vuotuista hiilinielukertymää.

Myös puunkäytön arvioidaan kasvavan 10 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Käytön suhteellinen osuus kasvusta pysyy ennallaan eli kestävän käytön rajoissa. Paremman kasvun ansiosta metsiin jäävä hiilikertymä kasvaa, ja arvion mukaan se on 9 miljoonaa tonnia vuonna 2030.

Metsä Groupin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä tehtaiden omat fossiiliset CO2-päästöt ovat nolla. Puunhankinnan ja logistiikan osuus kasvaa jonkin verran ja päästömäärä on arvion mukaan

1 miljoona tonnia vuodessa. Pitkään hiiltä sitovien tuotteiden määrä kasvaa ja vuotuinen tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrä nousee 3 miljoonaan tonniin. Tuotteet sitovat hiiltä 2 miljoonaa tonnia enemmän kuin tuotannosta ja logistiikasta syntyy fossiilisia päästöjä.

Arvion mukaan Metsä Groupin toiminnan sitoman hiilen vuotuinen määrä nousee 11 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Nykyisin vastaava määrä on 8,5 miljoonaa tonnia. Lisäämme hiilensidontaa hyvällä metsänhoidolla ja suunnittelemillamme investoinneilla arviomme mukaan 30 % vuoteen 2030 mennessä.