Osallistu Serlan kesäarvontaan!

Kesä tulee taas ja Serla arpoo ympäristöystävällisiä menopelejä! 

Osta mikä tahansa Serla -tuote ja osallistu arvontaan täyttämällä alla oleva lomake ja lataamalla kuitti jolla tuote näkyy. 

Arvomme viikoittain kaksi (2) potkulautaa. Arvontaan voi osallistua kerran viikossa uudella kuitilla.

Osallistu arvontaan

Arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä

Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo

Arvontaan osallistuminen ja osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua https://www.metsagroup.com/fi/serla/serla.fi-sivustolla täyttämällä yhteystietolomakkeen ja lataamalla kuvan kuitista. Arvontaan voi osallistua kerran viikossa uudella kuitilla.

Arvontaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Arvonnan järjestäjän ne työntekijät, jotka toteuttavat kampanjan ja arvonnat, eivät saa osallistua arvontaan.

Arvontaan voi osallistua 1.5.2023 – 31.8.2023 välisenä aikana.

Palkinto

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan viikoittain kaksi (2) potkulautaa. Palkinnon arvo on noin 350€/kpl.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.

Palkinnon arvonta ja voittajilla ilmoittaminen

Palkinnot arvotaan kerran viikossa osallistumisaikana. Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse tai puhelimitse voittajan antamilla yhteystiedoilla. Jos arvonnan voittajaa ei tavoiteta kahteen (2) viikkoon arvonnan suorittamisesta, kyseisen arvonnan tulos mitätöidään ja suoritetaan uusi arvonta.

Palkinnon lunastajan tulee olla vähintään 18-vuotias.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistujien henkilötietoja käsitellään Metsä Tissue Oyj:n tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on luettavissa sivun alareunassa.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai muista vastaavista kolmansista tahoista johtuvista ongelmista.

Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron.

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden vähäisiin sääntömuutoksiin arvonnan sujuvuuden ja toteuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi. Arvonnan osallistumisaikaa voidaan muuttaa ja arvonta keskeyttää vain perustellusta syystä. Tällöin arvonta suoritetaan siihen mennessä osallistuneiden kesken.

Jos järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta.

Tietosuojaseloste – Metsä Tissuen kampanjat ja kilpailut

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, kuinka Metsä Tissue käsittelee kampanjoihin ja kilpailuihin osallistuvien henkilötietoja. Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa aika ajoin. Ajantasainen versio tietosuojaselosteesta löytyy verkkosivuiltamme.

1.Rekisterinpitäjä

Metsä Tissue Oyj (jäljempänä ”Metsä Tissue”)

Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Suomi

2.Yhteyshenkilö

Ota yhteyttä sähköpostitse

privacy@metsagroup.com

 

3.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

 

Rekisteröityjä ovat Metsä Tissuen kampanjoihin ja/tai kilpailuihin osallistuvat henkilöt. Metsä Tissue käyttää kerättyjä henkilötietoja kampanjoiden ja kilpailuiden toteuttamiseksi. Metsä Tissue voi käyttää henkilötietoja myös palveluiden kehittämiseen, palautteen keräämiseen ja markkinointiin.

 

Oikeusperusteemme henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle on antamasi suostumus ja oikeutettu etu. 

 

4.Käsiteltävät henkilötiedot

 

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 

 • Nimi (etu- ja sukunimi)
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Markkinointisuostumukset tai -kiellot
 • Osallistumista koskevat tunnistetiedot kuten osallistumisajankohta
 • Yhteydenottopyynnöt verkkosivujemme tai muiden kanavien kautta
 • Mahdolliset muut lisätiedot, jotka olet antanut kilpailun yhteydessä (esim. tarina, kokemus tai muu vastaava)

 

Verkkopalvelun tai verkkosivuston tms. käytön yhteydessä kerätyt henkilötiedot, kuten:

 • Palvelun/verkkosivun käyttö ja statistiikka käyttötavoista
 • Laitetiedot
 • Lokitiedot
 • IP-osoite
 • Sijaintitiedot (maakoodi)
 • Evästeet sekä muut vastaavat teknologiat

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään kampanjaan ja/tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä. Lisäksi Metsä Tissue kerää henkilötietoja rekisteröidyn henkilön vieraillessa Metsä Tissuen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden verkkosivuilla tai -palveluissa.

 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Metsä Tissue ei luovuta henkilötietoja luvattomasti kolmansille osapuolille. Metsä Tissue voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, mikäli se on esimerkiksi soveltuvan lainsäädännön tai täytäntöönpanokelpoisen viranomaispyynnön vuoksi tarpeellista.

 

Metsä Tissue voi käyttää ulkoisia palveluntarjoajia. Tällaiset palveluntarjoajat ja niiden mahdolliset alihankkijat toimivat Metsä Tissuen henkilötietojen käsittelijöinä, ja ne käsittelevät henkilötietoja ainoastaan palvelun tarjoamiseksi Metsä Tissuelle sen puolesta ja lukuun. Palveluntarjoajilla ei ole itsenäistä käyttöoikeutta henkilötietoihin.

 

Henkilötietojasi käsitellään pääsääntöisesti EU/ETA-alueella, mutta niitä voidaan käsitellä myös EU/ETA-alueen ulkopuolella. Metsä Tissue siirtää henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle  ainoastaan, mikäli siihen on jokin alla kuvatuista, lainmukaisista perusteista:

 

 • Euroopan komissio katsoo, että vastaanottajamaa tarjoaa riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi ja käyttäneet Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin; tai
 • olet antanut suostumuksesi siirtoon, tai siirrolle on soveltuvan tietosuojalainsäädännön nojalla jokin toinen oikeusperuste

7. Tietoturva

Henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joille käsittely on heidän työtehtäviensä vuoksi tarpeellista.

 

Kaikki tiedot on suojattu säännöllisesti tarkistetuilla ja asianmukaisilla  tietoturvatoimenpiteillä, joilla estetään tietoihin pääsy, tietojen muuttaminen, tuhoutuminen tai muu käsittely mukaan lukien luvaton tietojen jakaminen tai siirto vahingossa tai laittomasti. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa riittävät palomuurijärjestelyt, telekommunikaation ja viestien salaaminen soveltuvin osin, turvatut palvelinhuoneet sekä ajantasaiset tietojärjestelmien pääsynhallintakäytänteet. Paperidokumentteja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin vain niitä tarvitsevilla henkilöillä on pääsy.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihisi sekä päivittää, poistaa ja korjata henkilötietojasi;
 • peruuttaa suostumuksesi siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen (Metsäliitto Osuuskunnan uutiskirje tai sähköinen markkinointi);
 • vastustaa henkilötietojesi käyttämistä sinun erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin Metsä Tissuen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on oikeutettu etu (mukaan lukien oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten);
 • vaatia Metsä Tissue:tä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä; ja
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, edellyttäen, että olet itse toimittanut henkilötiedot Metsä Tissuelle ja että tietojen käsittely perustuu suostumukseesi tai Metsä Tissuen ja sinun väliseesi sopimukseen.

 

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Metsä Tissueen verkkosivujemme kautta https://www.metsagroup.com/fi/tietosuoja/. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä henkilökohtaisesti, postitse tai lähettämällä sähköpostia alla mainittuun osoitteeseen. Metsä Tissue voi pyytää sinua täsmentämään pyyntöäsi kirjallisesti sekä todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelyä.

 

 

Pyynnöt voidaan toimittaa kirjallisesti:

 

Metsä Tissue Oyj

Lakiasiat

Revontulenpuisto 2

02020 METSÄ

 

 

Pyynnöt voidaan toimittaa henkilökohtaisesti:

Revontulenpuisto 2

02100 Espoo

 

Huomioithan, että emme välttämättä voi toteuttaa kaikkia oikeuksiasi, jos meillä on siihen lainmukainen poikkeusperuste.

 

Jos olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisen valvonnasta. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (tietosuoja(at)om.fi).

9.Tietojen säilytyskäytäntö

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen ja perusteltua tai kuten soveltuva lainsäädäntö edellyttää, tai mikäli henkilötietojen säilyttäminen on tarpeen vahingonkorvausvaatimusten, oikeudenkäyntien tai yhtiön sisäisten tutkimusten vuoksi. Henkilötietoja ylläpidetään ja päivitetään aktiivisesti koko yhteistyön elinkaaren ajan.