Hellävaraista ja kestävää – miksi pohjoisesta puusta syntyy laadukasta ja vastuullista wc- ja talouspaperia

  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävää pehmopaperia

Teknologiapäällikkö, tohtori Alexander L. Deutschle on erittäin innostunut työstään. Puukemian ekspertti Deutschle työskentelee Metsä Tissuen Euroopassa sijaitsevien yhdeksän paperitehtaan parissa. Hän johtaa kehitysprojekteja, joiden tarkoituksena on saada aikaan yhä parempia pehmopaperituotteita ja tehdä niiden valmistusvaiheista mahdollisimman tehokkaita ja ympäristön kannalta kestäviä.

Deutschlen innostuksen lähde on pohjoinen puu. Metsä Tissuella pehmopaperien, kuten WC- ja talouspaperien, pääraaka-aineena käytetään kestävää ja uusiutuvaa ensikuitua. Ensikuiduksi kutsutaan tuoretta puukuitua, jota syntyy metsiä harvennettaessa metsän terveen kasvun turvaamiseksi sekä puutuotteita valmistettaessa. Nämä puukuidut ovat sellun raaka-ainetta - ensikuitua.

Pohjoisessa kasvaneesta puusta saatu ensikuitu sopii erinomaisesti pehmopaperin raaka-aineeksi.

– Esimerkiksi wc-paperiin käytämme pääosin lyhytkuituista puuta, kuten koivua. Näiden kuitujen avulla paperista saadaan erityisen pehmeää. Talouspaperissa taas havupuista tulevat kuidut tekevät paperista vahvempaa, Deutschle kertoo.

Se, että kuidut tulevat vastuullisesti hoidetuista metsistä ja mahdollisimman lyhyen matkan takaa, on myös olennaista ympäristön ja kestävyyden kannalta, Deutschle jatkaa.


Ensikuitu on riittoisa raaka-aine

Metsätalouden kestävyys on Alexander Deutschlen työn perusta. Hänelle on tärkeää saada työskennellä uusiutuvan luonnonvaran, puun, parissa.

– Suomessa on valtavasti metsää, ja kestävän metsänhoidon ansiosta metsät kasvavat enemmän kuin niitä hyödynnetään. Metsä Groupin uudistushakkuuvaiheessa kaatamaa puuta kohti istutetaan ainakin neljä uutta puuta. Raaka-aineena puuta on käytettävä viisaasti siten, että sen kaikki osat hyödynnetään täysimääräisesti ja että valmistuksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä. Meidän velvollisuutemme puuraaka-aineen hyödyntäjänä on ottaa kestävyys huomioon kaikessa tekemisessämme, ja myös asiakkaamme odottavat sitä meiltä. Resurssitehokkuus on Metsä Groupin strategian ytimessä.

 Ensikuidut ovat ympäristövaikutuksiltaan kestävä raaka-aine, hän huomauttaa.

–Jokainen puun osa käytetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, eikä raaka-ainetta mene siis hukkaan.

Metsä Tissue uutisoi alkuvuonna investoivansa paikallismarkkinoille suunnattuihin, ensikuitupohjaisiin pehmopapereihin uusimalla Mäntän tehtaan pehmopaperikoneen ja lisäksi yhtiö suunnittelee ensikuitutuotannon kaksinkertaistamista Mariestadin tehtaalla, Ruotsissa. Vaikka ensikuituun investoidaan yrityksessä, myös keräyspaperia hyödynnetään pehmopapereiden valmistuksessa.

Ensikuidun rinnalla pehmopaperin valmistuksessa käytetäänkin kierrätetystä paperista saatavaa kierrätyskuitua. Raaka-aineen saatavuus on kuitenkin kriittistä ja tärkeää kierrätyskuidun kohdalla, Deutschle pohtii. Esimerkiksi sanomalehtien tilaaminen ja toimistopaperin käyttö vähenevät digitalisaation myötä jatkuvasti, minkä vuoksi keräyspaperia kertyy vähemmän ja sitä on hankittava tehtaille entistä kauempaa. Tämä ei ole kestävyyden kannalta pitkällä tähtäimellä hyvä asia.

Kierrätetystä paperista on myös puhdistettava tarkasti pois esimerkiksi muste ja muut epäpuhtaudet, jotta siitä voidaan valmistaa hygieenistä ja korkealuokkaista pehmopaperia.

– Ensikuitua käyttämällä säästetään energiaa ja vettä, koska kuituja täytyy käsitellä vain vähän pehmopaperitehtaalla. Ensikuitu onkin luonnollisesti puhdas ja hygieeninen raaka-aine hygieniapapereiden valmistukseen.

Ensikuitu on raaka-aineena myös riittoisampaa kuin kierrätyskuitu ja siksi resurssitehokkaampaa.

Kaiken perustana kestävä ja resurssiviisas metsätalous

Vesa Junnikkala on työskennellyt Metsä Groupilla lähes 20 vuotta. Puunhankinnan kehittämisen parissa työskennellyt Junnikkala siirtyi vuonna 2019 Metsä Forestin kestävän kehityksen johtajaksi.

Junnikkalan kokemuksen mukaan kestävyys tarkoitti metsäalalla pitkään sitä, että metsää ei korjata liikaa eikä tulevia hakkuumahdollisuuksia vaaranneta.

– Metsä Groupin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan omistavat metsänomistajat ympäri Suomen. Omistajajäsenille on aina ollut tärkeää periaate, että metsät siirtyvät seuraavalle sukupolvelle hyvässä kunnossa ja elinvoimaisena, hän kertoo. 

2000-luvulla tietoisuus ympäristö- ja ilmastoasioista lisääntyi merkittävästi, ja myös Metsä Groupissa ryhdyttiin paneutumaan kestävyyteen uudesta näkökulmasta ja lisääntyneellä päättäväisyydellä. Nyt kestävyys on arvo, joka vaikuttaa kaikkeen Metsä Groupin toimintaan ja läpäisee koko arvoketjun aina kestävästi hoidetuista metsistä vastuulliseen puunhankintaan ja tehtaiden tuotantovaiheisiin ja valmiisiin tuotteisiin, kuten pehmopapereihin.

– Koska käytämme toiminnassamme uusiutuvia luonnonvaroja, toiminnan on lähtökohtaisesti oltava kestävää, jotta takaamme puuraaka-aineen saatavuuden tulevaisuudessakin. Koko Metsä Group on sitoutunut myös hiilinielujen kasvattamiseen ja metsien monimuotoisuuden lisäämiseen, mistä osoituksena ovat muun muassa metsien sertifioinnit.

Junnikkala tiivistääkin, että koko metsätalouden toimiala ja Metsä Group sen mukana ovat oleellisia tekijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Hän arvioi tulevaisuuden näyttävän lupaavalta. Metsä on muutakin kuin puuta, hän tähdentää. Metsäluonto on arvokasta, sillä erityisesti monille suomalaisille metsät luovat puitteet niin vapaa-ajanvietolle kuin elannolle. Hän itse on kotoisin Lappeenrannan läheltä maalta, pieneltä tilalta.

– Olen käytännössä metsän keskelle syntynyt. Metsä on minulle paikka, jossa teen töitä ja jossa toisaalta rauhoitun ja virkistyn suunnistamalla ja metsästämällä. Minulle on tärkeää päästä mukaan kehittämään ratkaisuja, joilla metsät turvataan niin ekologisesta, taloudellisesta kuin sosiaalisesta näkökulmasta.

Myös Alexander Deutschle pitää metsäalan tulevaisuutta valoisana. Tultuaan Metsä Tissuelle töihin hän yllättyi, kuinka vahva tahto kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvien asioiden edistämiseen yhtiössä on.

– Täällä ei vain puhuta, vaan todella saadaan asioita aikaan, kuten uusia ympäristöystävällisempiä tehtaita. Teemme kovasti töitä, jotta löydämme entistä vastuullisempia ja laadukkaampia ratkaisuja ja tuotteita tulevaisuutta ajatellen. Olen ylpeä siitä, että saan olla tässä työssä mukana.

Deutschle tietää, mistä puhuu. Hän kehittää tiiminsä kanssa uusia, lupaavia reseptejä pehmopaperien valmistamiseen.

– Testaamme jatkuvasti laboratoriossa pehmopaperien puukuitusekoituksia. Koettelemme niiden kestävyyttä, imukykyä ja pehmeyttä sekä muita ominaisuuksia. Jos resepti vaikuttaa lupaavalta, valmistamme testierän paperikoneella. Onnistuneesta projektista voi sitten syntyä tulevaisuuden laatutuote.