Tavoitteena nolla tapaturmaa

Metsä Fibren, kuten koko Metsä Groupin, tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikki tapaturmat. Haluamme varmistaa, että jokainen metsäfibreläinen sekä kumppaniyritystemme työntekijät lähtevät töistä terveenä kotiin.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävä kehitys, 2022

Vuonna 2021 Metsä Fibren TRIF (total recordable incident frequency) -taajuus oli 10,2 ja LTA1 7,6. Kansainvälisesti käytetty TRIF ottaa huomioon kaikki kirjatut työtapaturmat.

Vuoden 2021 aikana ennakoivaa turvallisuustyötä toteutettiin koko Metsä Fibressä suunnitelmallisesti: esimerkiksi vuodelle 2021 sovituista turvallisuutta korjaavista toimenpiteistä toteutui kaikissa yksiköissä vuoden aikana yli 90 prosenttia.

Lisäksi vuonna 2021 koronapandemiaan liittyviä riskejä hallittiin hyvin. Metsä Fibre pystyi säilyttämään liiketoiminnan jatkuvuuden koronapandemiasta huolimatta ja myös huoltoseisokkien aikana ulkopuolisten kumppanien kanssa toimiessaan.

Yhtenäistä ja osallistavaa turvallisuustyötä

Metsä Fibressä noudatetaan Metsä Groupin yhteisiä turvallisuusjohtamisen periaatteita ja prosesseja, joiden avulla konsernin työturvallisuutta johdetaan yhtenäisenä kokonaisuutena. Konsernitasoisten turvallisuusstandardien kehittäminen ja yhtenäistäminen alkoi vuonna 2020 ja jatkuu edelleen uusien standardien jalkauttamisella ja käytössä olevien ohjeiden jatkuvalla parantamisella.

Lisäksi Metsä Fibre panostaa erityisesti palvelutoimittajien turvallisuuteen tiiviissä yhteistyössä toimittajien kanssa. Tavoitteena on taata tehdasalueella vakituisesti ja seisokkiaikana toimivien kumppanien turvallisuus entistäkin paremmin ja kehittää kaikkien alueella toimivien turvallisuuskulttuuria. Myös asiakkaiden kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä hyvien turvallisuuskäytäntöjen jakamisessa.

Nollatapaturmatavoitteeseen pääsemiseksi Metsä Fibre osallistaa henkilöstöä aktiivisesti turvallisuustyöhön esimerkiksi kehittämällä turvallisuuteen keskittyvien prosessinhoitajien tehtävänkuvaa. Vuonna 2021 Metsä Fibressä otettiin käyttöön uudistettu HSEQ-järjestelmä.

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):

1 SDG 8 FI.png 1 SDG 17 FI.png