Sellutehtaiden energiayliomavaraisuus mahdollistamassa fossiilitonta tulevaisuutta

Metsä Groupin tavoitteena on, että vuonna 2030 se ei käytä tuotannossaan lainkaan fossiilisia polttoaineita eikä siten tuota lainkaan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävä kehitys, 2022

Tälläkin hetkellä uusiutuvalla energialla on keskeinen rooli Metsä Groupin toiminnassa. Vuonna 2021 Metsä Groupin tuotannossaan käyttämistä polttoaineista 90 prosenttia oli fossiilittomia – pääasiassa puupohjaisia tuotannon sivuvirtoja.

Merkittävässä roolissa kohti fossiilitonta tuotantoa ovat käynnissä olevat investoinnit, kuten Kemin biotuotetehdas ja Rauman saha. Uudet tehtaat ja tuotantolinjat suunnitellaan lähtökohtaisesti fossiilittomiksi. Raumalla sahan ja sellutehtaan muodostaman integraatin synergioita hyödynnetään myös energiantuotannossa ja sivuvirtojen käyttämisessä.

Fossiilittomat tehtaat 2030.jpg

Sellutehtaat ovat energiasampoja

Metsä Fibre etenee askel kerrallaan kohti fossiilittomuutta. Metsä Fibren tuotannossaan käyttämistä polttoaineista 97 prosenttia oli biopolttoaineita vuonna 2021.

Sellunvalmistuksen yhteydessä syntyy merkittävä osa Suomen uusiutuvasta energiasta, kun puuaineksesta ja keittokemikaaleista muodostuva mustalipeä poltetaan soodakattilassa. Vuonna 2021 Metsä Fibren sellutehtaat olivat 151-prosenttisesti omavaraisia sähköenergian suhteen, ja ne ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia. Uusiutuvaa energiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille.

Ison askeleen kohti fossiilittomuutta Metsä Fibre otti Äänekosken fossiilittoman biotuotetehtaan myötä. Myös esimerkiksi Joutsenon tehtaalla meesauuni käy kuoresta tehdyllä tuotekaasulla. Kemin biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana puolestaan on 250 prosentin sähköomavaraisuus.

Bioenergian osuuden rinnalla Metsä Fibre keskittyy energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen. Mitä enemmän energiaa säästetään ja mitä tehokkaammin sitä tuotetaan esimerkiksi sekundäärilämpöä tai tuotannon sivuvirtoja hyödyntämällä, sitä enemmän pystytään toimittamaan uusiutuvaa energiaa tehtaan ulkopuolelle.

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):

1 SDG 7 FI.png 1 SDG 9 FI.png 1 SDG 12 FI.png 1 SDG 13 FI.png