Lisää sahakapasiteettia, lisää hiilivarastoja

​Metsä Group tavoittelee tuotteisiinsa sitoutuneen hiilen määrän lisäämistä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoite voidaan saavuttaa valmistamalla pitkäikäisiä puutuotteita, jotka varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävä kehitys, 2022

Puutuotteiden kyky sitoa hiiltä jopa satoja vuosia on ainutlaatuinen. Mitä pidempään esimerkiksi puurakennukset ovat käytössä, sitä kauemmin hiili on poissa ilmakehästä. Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat erityisesti kerrostalorakentamisessa sekä julkisessa rakentamisessa. Uusi puurakentaminen perustuu teollisesti valmistettuihin materiaaleihin ja suurelementteihin, jotka kootaan nopeasti valmiiksi taloiksi. Betoniosia voi myös korvata puulla.

 

Rauman sahainvestointi tukee tavoitetta

Puuhun sitoutunut hiili säilyy sahatavarassa, ja yksi kuutiometri puuta sitoo noin 1000 kiloa hiilidioksidia.

Metsä Fibre on jo nykyisellään Suomen suurin sahatavaran tuottaja 1,8 miljoonalla kuutiolla havusahatavaraa vuodessa. Rauman sahainvestoinnin myötä Metsä Fibren sahatavaran vuosituotantokapasiteetti nousee 750 000 kuutiolla. Tämä on suora lisäys hiiltä ilmakehästä sitoviin tuotteisiin, Metsä Groupin 2030 -tavoitteen mukaisesti.

Rauman sahan suorituskyky on toimialalla ennennäkemätön kaikissa prosessivaiheissa, minkä lisäksi sahatavaran laatu ja laadun tasaisuus ovat keskeiset kilpailutekijät. Suunniteltuun asiakaskuntaan kuuluvat erityisesti huonekaluteollisuus ja komponenttiteollisuus.

Saha rakennetaan Metsä Fibren olemassa olevan sellutehtaan naapuriksi. Uusi teollinen integraatti hyödyntää puuraaka-aineen tehokkaasti: saha käyttää puun rungon tukkiosan sahatavaran raaka-aineena, ja sahauksessa syntyvä hake, puun kuori ja sahanpuru siirretään kuljettimilla sellutehtaalle. Hake käytetään sellunvalmistuksessa, puun kuori ja puru bioenergian valmistuksessa.

Sahainvestointi myös mahdollistaa tulevaisuudessa sekä Rauman sahan että sellutehtaan toiminnan kokonaan ilman fossiilisia polttoaineita.

 

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):

1 SDG 12 FI.png 1 SDG 13 FI.png 1 SDG 15 FI.png