Vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat avainasemassa Metsä Groupin metsänhoidossa. Asiantuntijat auttavat metsänomistajia hoitamaan metsää niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja metsä kasvaa hyvin.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kestävä kehitys, 2019

Metsä Groupin asiantuntijoiden ja metsänomistajan välinen yhteistyö lähtee metsänomistajien tavoitteista.

Metsä Groupin metsäasiantuntijan Pekka Seppälän mukaan erityisesti kaupunkilaismetsänomistajia kiinnostaa koko metsänhoidon ulkoistaminen joko kokonaan tai osittain ammattilaiselle.

Suomen yli 600 000 metsänomistajasta noin kolmannes ei asu samalla paikkakunnalla kuin metsänsä.

"Omistajat saattavat esimerkiksi antaa ohjeeksi, että he haluavat korostaa metsiensä hoitopäätöksissä erityisesti luontoarvoja. Tämä on yleisempää kuin se, että omistaja haluaisi vain maksimaalisen tuoton metsästään", Seppälä sanoo.

Metsä Group tarjoaa myös asiantuntijapalveluita vapaaehtoisesta suojelusta kiinnostuneille metsänomistajille.

Puun jäljitettävyys ja taimien istutus

Metsä Group hankkii kaiken puuraaka-aineensa kestävästi hoidetuista pohjoisen metsistä. Puun alkuperää seurataan läpi koko arvoketjun lopputuotteeseen saakka, jolloin varmistetaan puun jäljitettävyys ketjun kaikissa vaiheissa. Metsiä hoidetaan jatkuvasti vastuullisen metsänhoidon periaatteita noudattaen.

Jatkuvuuden takaaminen on tärkeää niin metsänomistajille kuin metsätaloudelle. Suomessa puun riittäminen tuleville sukupolville varmistetaan metsälaissa, jonka mukaan metsään on aina istutettava uusi taimikko uudistushakkuun jälkeen.

Metsä Group toimittaa vuosittain yli 30 miljoonaa puuntainta suomalaismetsiin istutettavaksi. Istutuksiin ja kylvöihin käytetään kotimaisia puulajeja. Näin luontaisen metsälajiston elinolosuhteet säilyvät. Pääasiassa käytetään kuusta, mäntyä ja rauduskoivua.

Jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan neljästä viiteen uutta tainta. Uudesta taimikosta tulee hyvin hoidettuna järeitä tukkipuita 60–80 vuoden kuluttua.

Säästöpuut tuovat metsään monimuotoisuutta

Metsänhoitopäällikkö Teppo Oijala muistuttaa, että metsiä hoidetaan paitsi oman ja tulevien sukupolvien elinkeinon vuoksi myös ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Puu on uusiutuva raaka-aine, josta valmistetut tuotteet tarjoavat vastuullisia vaihtoehtoja fossiilisista raaka-aineista valmistetuille tuotteille. Vastuullisesti hoidetut, elinvoimaiset metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat hiilinieluna.
Metsän monimuotoisuudesta pidetään huolta esimerkiksi jättämällä hakkuualueen keskelle säästöpuita. Parhaat säästöpuuryhmät ovat eri-ikäisiä monen puulajin puuryhmiä, joihin kehittyy ajan myötä lahopuuta. Se on erittäin tärkeää monille eliöille.

Lisäksi säästöpuut tuovat metsään monelle lajille tärkeää eri-ikäisrakennetta. Säästöpuiden jättämistä metsään edellyttävät myös PEFC- ja FSC-sertifioinnit. Metsä Groupin hankkimasta puusta lähes 90 prosenttia on sertifioitua.

Pystyyn lahoavassa puussa viihtyvät kolopesijälinnut, mutta myös petolinnut pysähtyvät niihin tähyämään.

"Siksi valtaosaan hakkuualueista tehdään maanomistajan suostumuksella tekopökkelöitä eli runko katkaistaan 2–4 metrin korkeudelta ja pitkä kanto jää metsään", Teppo Oijala sanoo.

Kääntömätästys on Metsä Groupin kehittämä maanmuokkausmenetelmä, jossa maata rikotaan mahdollisimman vähän vain siitä kohdasta, johon taimet istutetaan. Maata muokataan, jotta istutetut taimet saisivat mahdollisimman hyvät ja lämpimät olosuhteet kasvaa.

Kun taimet kasvavat nopeasti, ne eivät anna elintilaa heinikolle. Heinikon vähäisyys puolestaan torjuu tuholaisia ja myyriä.

Metsän harventaminen on tärkeää

Metsän harvennuksessa poistetaan kasvussa jälkeen jääneet puut ja parhaat jätetään kasvamaan ja järeytymään. Metsänomistajalle metsän harvennus tuo tuloja.

Onnistunut harvennus nopeuttaa puiden kasvua, kun jäljelle jäävien puiden kasvuolosuhteet paranevat. Myös ravinteiden kierto nopeutuu.

Hyvin hoidettu talousmetsä ei eroa ilmeeltään luonnontilaisesta. Vaikka puusto olisi pääasiassa mäntyä tai kuusta, talousmetsässä voi kasvaa esimerkiksi lehtipuita, koivua, pihlajaa ja katajia.

Sekametsässä on monia etuja

"Sekametsä, jossa on tarpeeksi lehtipuita havupuiden seassa, on loistava maanparannuskeino. Monilajinen metsä on myös vastustuskykyisempi tuholaisille kuin yhden puulajin metsä. Pyrimme metsänhoidossa sekametsiin aina, kun se kasvupaikalle sopii", Teppo Oijala sanoo. "Metsän hoitaminen on vastuullisesti palkitsevaa, kun näkee tuloksia ja saa niistä vielä hyötyäkin."