Uudistettu FORE-työkalu optimoi sellun jauhatuksen

Metsä Fibren Refining audit -palvelulla voidaan selvittää, miten sellu kannattaa jauhaa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Oikealla jauhatustavalla tuotteeseen saadaan halutut ominaisuudet ja samalla voidaan saavuttaa merkittäviä energiakustannussäästöjä.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Sellu, Tuotteet ja palvelut, 2019

Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun kehittämä FORE- työkalu (Fibre Optimization and Refining Evaluation tool) on uudistettu. Työkaluun on lisätty uusia jauhatusta kuvaavia ominaisuuksia, mutta muuten perustoiminnot ovat entisellään.

Refining audit -palvelu, jonka työkalu FORE on, tuottaa nyt jauhatussuositukset nopeasti, ja tulokset esitetään selkeästi ja havainnollisesti. Refining audit antaa asiakkaalle täsmällistä tietoa sellun jauhatuksen optimointia varten.

Oikea jauhatus on tärkeää. Kehityspäällikkö Kirsi Hirvonen antaa esimerkin:

"Asiakas käyttää kuituseoksessaan havusellua, jonka pitkät kuidut antavat lujuutta paperille. Jauhatuksessa kuidut saattavat kuitenkin lyhentyä, eikä asiakas saavuta hyötyä ja ominaisuuksia, jotka olettaa saavansa."

Sellun voi kuitenkin jauhaa myös niin, että kuidut lyhenevät vain vähän, jos ollenkaan.

Paperissa on lukuisia ominaisuuksia, jotka johtuvat suoraan jauhatusprosessista. Jos esimerkiksi kuidun pituutta lyhennetään, paperin formaatio lisääntyy ja sen pinnasta tulee sileämpi. Molemmat tekijät parantavat painatustuloksen laatua.

2017_08_23_ks_metsa_aanekoski_1914_030.jpg

Data yhdistyy asiakaspalveluun

FORE-työkalu perustuu yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa kehitettyihin laskentamalleihin. Laskennassa tarvittavia lähtötietoja ovat jauhimen ja jauhinterän tyyppi, jauhatusenergia, virtaus, sakeus, käytetyn kuidun pituus ja pituusmassa.

FORE-työkalussa on puolestaan yksityiskohtaiset tiedot teollisuuden käyttämien jauhimien ja jauhinterien ominaisuuksista.

Työkalu yhdistää tiedot ja kertoo, millä tavalla proessissa käytetty sellu kannattaa jauhaa. Laskennan antaman datan perusteella Metsä Fibren teknisen asiakaspalvelun asiantuntijat antavat jauhatussuosituksia. "Paras lopputulos saavutetaan, kun numeerinen data yhdistetään asiakaspalvelumme osaamiseen kuiduista, jauhatuksesta, paperista ja kartongista."

Sen jälkeen asiakas pystyy valitsemaan massalle oikeantyyppiset jauhinterät ja oikean tavan jauhaa.

Selvää säästöä asiakkaalle

Refining audit -palvelun avulla asiakas voi saavuttaa myös kustannussäästöjä. Massaa voidaan jauhaa esimerkiksi niin, että energiaa kuluu mahdollisimman vähän. Halutessaan asiakkaat voivat yhdistää palveluun myös massanäytteet, jotka otetaan ennen refining audit -palvelun suositusten toteuttamista ja sen jälkeen. Näin asiakas voi varmistaa, että suositukset todella toimivat. Sellun jauhatus kehittyy jatkuvasti, ja myös FORE-työkalu seuraa aikaansa.

"Jauhinterät kehittyvät, ja meidän pitää seurata, mitä terien kehityksessä tapahtuu. Silloin voimme antaa asiakkaalle uusinta tietoa."

Sellun jauhatuksen tarkoitus on sellun laadun parantaminen muuttamalla kuidun ominaisuuksia. Sellun jauhatus voi vaikuttaa rakenteellisiin ominaisuuksiin, kuten fibrilloitumiseen, hienoaineen muodostumiseen, kuidun pituuteen ja kuidun kihartumiseen.

roottoristaattori-2.png