Resurssitehokkaita ratkaisuja laadukkaasta raaka-aineesta

Sellussa ja muissa erilaisissa biotuotteissa yhdistyvät kestävällä tavalla uusiutuvan puuraaka-aineen tarjoamat mahdollisuudet ja kuluttajien tarpeet.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Trendit ja markkinat, Kestävä kehitys, 2019

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vastaa uusiutuvaan puuraaka-aineeseen pohjautuvilla innovatiivisilla ratkaisuilla globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun sekä resurssitehokkuuteen.

”Lähtökohtamme on, että uudet tuotteet perustuvat aina laadukkaaseen raaka-aineeseemme tai prosessin sivuvirtoihin. Siten ne tukevat erinomaisesti muuta tuotantoamme sekä parantavat resurssitehokkuuttamme”, kuvailee Metsä Fibren liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen.

Uusille biotuotteille on alati kasvava tilaus, sillä yritykset ja kuluttajat ovat heränneet maailmanlaajuisesti miettimään, kuinka voivat pienentää hiilijalanjälkeään.

”Tarpeita löytyy paitsi nykyasiakkailtamme, myös yhä useammin kokonaan uusista arvoketjuista. Monet yritykset pyrkivät esimerkiksi korvaamaan fossiilisia materiaaleja puupohjaisilla materiaaleilla.”

Työ ei aina ole yksinkertaista, mutta Pehu-Lehtonen on vakuuttunut, että puun eri komponenteissa piilee ratkaisuja lukuisiin tarpeisiin.

”Selluloosa on luonnon polymeeri, josta voidaan valmistaa todella monenlaisia tuotteita. Kehitystyössä on kuitenkin mietittävä, missä käyttötarkoituksessa kukin materiaali on parhaimmillaan. Mitä paremmin ymmärrämme asiakkaidemme tarpeita, sitä parempia ratkaisuja voimme heille tarjota.”

Pitkäjänteistä kehitystyötä

Ideoiden ja tutkimustulosten jalostaminen kaupallisiksi tuotteiksi vaatii pitkäjänteistä ja monialaista yhteistyötä, jota Metsä Fibre tekee monissa erilaisissa kokoonpanoissa.

”Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa yliopistot, VTT sekä eri alojen yritykset. Meille on luonnollisesti tärkeää, että myös potentiaaliset asiakkaamme arvoketjussa ovat mukana hankkeissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.”

Metsä Fibre on mukana myös EU-tason tutkimushankkeissa, joissa selvitetään esimerkiksi ligniinin, tekstiilikuidun sekä uusien kuorituotteiden mahdollisuuksia.

Yhtenä uutena alalle osaamispohjaa ja uutta tietoa tuottavista hankkeista Pehu-Lehtonen mainitsee VTT:n ja Aalto-yliopiston muodostaman tiedepohjaisen osaamiskeskittymän FinnCERESin.

”Suomessa tehdään todella korkealaatuista tutkimustyötä biotalouden saralla. Se tuottaa tietoa, jota on mahdollista hyödyntää uusien biotuotteiden kehittämisessä.”

Tutkimuksesta käytäntöön

Osa biotuotteisiin liittyvistä kehityspoluista Metsä Groupissa on jo konkretisoitumassa koemittakaavan teollisuustuotannoksi.

”Innovaatioyhtiö Metsä Springin ja Itochun yhteisyrityksen Äänekoskelle rakentama tekstiilikuitua valmistava koelaitos on erinomainen esimerkki uuden biotuotteen toimivasta kehityspolusta. Uudenlainen sellupohjainen tekstiilikuitu tarjoaa resurssitehokkaan ja kestävän vaihtoehdon puuvillalle ja öljypohjaisille materiaaleille”, Pehu-Lehtonen kuvailee.

Toinen hyvä esimerkki sellukuituun perustuvista biotuotteista ja samalla myös kumppanuuksista on Aqvacompin biokomposiittia valmistava laitos, joka toimii Metsä Groupin Rauman sellutehtaan yhteydessä. Laitoksella jalostetaan sellusta biokomposiittia korvaamaan muovia esimerkiksi elektroniikka- ja autoteollisuudessa.

Metsä Fibre on löytänyt uusista biotuotteista moderneja ratkaisuja myös yrityksen oman resurssitehokkuuden parantamiseen.

”Äänekosken biotuotetehtaalla rikkihapon tuottaminen sekä tuotekaasun valmistaminen puun kuoresta ovat menetelmiä, jotka parantavat tehtaan resurssitehokkuutta merkittävästi. Rikkihapon valmistus on hieno tapa laajentaa suljettua kemikaalikiertoa hajukaasujen hyödyntämiseen, tuotekaasun valmistus puolestaan mahdollistaa fossiilittomuuden. ”

Pehu-Lehtosen mukaan biotuotetehtaan huippumoderneista ratkaisuista kertynyttä uutta tietoa ja osaamista hyödynnetään aktiivisesti myös Metsä Fibren muilla tuotantolaitoksilla.

”Resurssiviisaat ratkaisut ovat suunta, johon etenemme niin laitteiden kuin tuotteidemme suhteen uusia investointeja suunniteltaessa.”

Puupohjaista tekstiiliä