Vieraskynä: Pekka Tiitinen

Metsä Fibren moderni biotuotetehdas nousee Kemissä suunnitellusti poikkeuksellisista vuosista huolimatta. Toukokuussa 2022 harjakorkeutensa saavuttanut laitos käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Samalla aloittaa toimintansa myös Lapin suurin sähkövoimalaitos.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kemin biotuotetehdasprojekti, 2022

Metsä Fibren uusi biotuotetehdas tuottaa uusiutuvaa sähköä jopa lähes 2,0 TWh, mikä on 2,5 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta. Näin yksi maailman pohjoisimmista huippunykyaikaisista tehtaista rakentaa kestävämpää maailmaa malliesimerkkinä muille.

ABB on yksi tehdasprojektin päätoteutuskumppaneista. Keväällä 2020 saamamme tilaukset kattoivat biotuotetehtaan sähköistysjärjestelmät ja niiden asennuksen suurjänniteverkosta tehtaan sisäiseen sähkönjakeluun ja sähkömoottoreihin. Tehtaan sähköjärjestelmä ja käyttötekniikka liitetään ABB:n digitaaliseen Ability™ kunnonvalvonta- ja etätukijärjestelmän piiriin. Kävin tutustumassa projektin etenemiseen Kemissä marraskuussa vajaa vuosi sitten. Suomen suurin rakennusprojekti näytti todella vaikuttavalta, eikä lähes arktiselta tuntunut viima ja lumituiskukaan näyttäneet hidastavan tekemisen meininkiä kohteessa.

Suomen ABB toimitti vuonna 2015 vastaavan sähköistys- ja käyttöjärjestelmätoimituksen Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalle. Kemin hankkeessa hyödynnetään tuosta projektista – samoin kuin ABB:n globaaleista tehdastoimituksista – saatuja kokemuksia. Olemme entisestään kehittäneet ratkaisujen käytettävyyttä, luotettavuutta ja korkeaa energiatehokkuutta tiiviissä yhteistyössä Metsä Fibren teknisten asiantuntijoiden kanssa. Metsä Fibre on hyvä kumppani, joka haastaa meitä sopivalla tavalla, ja pitkäjänteinen yhteistyö luokin hyvän pohjan onnistuneelle toteutukselle.

Energiatehokkailla ratkaisuilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta merkittävästi

Tehokkaampien prosessien ja laitosten kautta voimme parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja vastuullisuutta. Teollisuudessa ja rakennustekniikassa käytetyt sähkömoottorit käyttävät 45 % maailman kaikesta sähköstä, Suomessa jopa noin 70 %. Sen vuoksi ei ole yhdentekevää, millaisia ratkaisuja teollisuudessa käytetään. Energiatehokkailla moottoreilla ja taajuusmuuttajilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä globaalisti vähentämällä jopa 10 % koko maailman energiankulutuksesta samalla kun teollisuuden pyörät pidetään pyörimässä. ABB:n vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen strategian mukaisesti autamme asiakkaitamme vähentämään hiilidioksidipäästöjä 100 miljoonaa tonnia samalla kun edistämme hiilineutraalisuutta omassa toiminnassamme.

Kemin biotuotetehtaan energiatehokkaan sähköistys- ja käyttöteknologiatoimituksemme kotimaisuusaste on yli 60 %. Tehtaan yli 1 000 moottoria valmistetaan ABB:n Vaasan- ja Helsingin-tehtaissa. Suojareleistys ja turvakytkimet tulevat tehtailtamme Vaasasta ja kaikki yli 600 taajuusmuuttajaa Helsingistä. Sähköistysprojektin johdosta ja suunnittelusta vastaa ABB:n Vaasassa toimiva prosessiteollisuuden sähköistysyksikkö. Aloitimme asennukset tämän vuoden huhtikuussa, ja ne jatkuvat vuoden loppuun.

Metsä Fibre on edistänyt Kemin biotuotetehdasprojektia laadukkaasti ja aikataulussa globaaleista haasteista huolimatta. On ilo olla mukana metsäteollisuuden suurimmassa investoinnissa Suomeen yhtenä pääyhteistyökumppaneista ja nähdä kuinka projekti etenee kaikkien hankkeen osapuolten yhteistyönä. Yhteistyöprojekteissa voimme kaikki oppia myös lisää puolin ja toisin.

Tiitinen_Pekka.jpg

Pekka Tiitinen
toimitusjohtaja
ABB

Vieraskynä-palstalla Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojektin sidosryhmien edustajat kertovat näkemyksensä meneillään olevasta teollisesta suurprojektista.