Vieraskynä: Nicholas Oksanen

​Vieraskynä-palstalla AFRYn prosessiteollisuus divisioonan johtaja Nicholas Oksanen kertoo ajatuksiaan meneillään olevasta teollisesta suurprojektista.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kemin biotuotetehdasprojekti, 2021

​Kokonaisuudessaan 100 000 suunnitteludokumenttia, lähes 350 km putkistoa ja noin 22 kuukautta suunnittelua, jota parhaimmillaan tekee satoja henkilöjä samanaikaisesti. Tätä tarkoittaa lukuina suunnittelijan näkökulmasta Suomen metsäteollisuuden ja jopa koko pohjoisen pallonpuoliskon suurin metsäteollisuuden investointi, Metsä Fibren Kemin moderni biotuotetehdas, joka on erityisen merkittävä kaikille sen toteutukseen osallistuville osapuolille. Se on hanke, joka nostaa esiin paitsi ympäristötehokkuuden, turvallisuuden, korkean tason digitalisaation sekä sivu- ja jätevirtojen totaalisen hyödyntämisen täysin uudelle tasolle. Se on hanke, joka tulee tuottamaan ylijäämäsähköä valtakunnan verkkoon ja joka toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Se on hanke, jossa tehdään suomalaista tulevaisuutta pääasiallisesti suomalaisin voimin.

Metsäteollisuus on perinteisesti ollut yksi suomalaisen teollisuuden vahvoista selkärangoista. Vahvana metsäteollisuuden edelläkävijänä ja osaajana Suomella onkin erinomaiset mahdollisuudet toimia varsinkin biotalouden ja biotuoteteollisuuden esimerkkinä ja edelläkävijänä globaalisti. Suomen vahvuus tässä uudistuvassa biotuoteteollisuudessa on sama kuin perinteisessä metsäteollisuudessa – vahva teknologia- ja laiteosaaminen, osaavat ihmiset ja laadukas koulutus, erinomainen raaka-ainetuntemus sekä pitkä historia puunjalostuksessa. Kuitenkin jokainen hanke on aina erilainen, jokaisessa projektissa on omat haasteensa, mutta yhteistyössä pystymme ne ratkaisemaan.

Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet koko maailmalle erikoista aikaa. Kun Kemin biotuotetehdasprojekti aloitettiin vuonna 2019 ei kukaan osannut kuvitella minkälaisiin poikkeusjärjestelyihin projektitiimit joutuvat ja kuinka uskomattomiin suorituksiin ne pystyvät venymään vallitsevissa poikkeusolosuhteissa.
Kemin projektin projektiorganisaatio, joka yhdistää projektin eri osapuolten avainhenkilöt, on erittäin osaava ja kokenut, mikä on helpottanut toimimista tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Modernit suunnittelun työkalut ja digitaalinen alusta, joka yhdistää eri suunnitteluosapuolien tiedot yhteen näkymään ja lopuksi käyvän tehtaan järjestelmiin, auttaa näkemään kokonaisuuden jo suunnittelun aikana. Virtuaalisissa kokouksissa olemme myös päässeet näkemään projektitiimin epävirallisemman puolen – keittiön kaappien värin tai taulun olohuoneen seinällä. Etenkin tällaisina aikoina on hienoa olla mukana toteuttamassa vastuullista investointia juurikin kotimaahan ja saada mahdollisuus myös kasvokkain tapaamisiin ennen kaikkea paikallisesti Kemissä olevien työmaatiimien kesken. Osaltaan korkea kotimaisuusaste on varmasti helpottanut sitä, että työmaa on edennyt koko ajan suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti.

Minulle henkilökohtaisesti tämä on sydäntä lämmittävä investointiprojekti. Se tuo yhteen sen Suomi-sisun, jolla tätä maata on rakennettu vuosikymmenten ajan. AFRYn projektipäällikkö Marika Granath summaa asian osuvasti: ”On hienoa olla mukana näin suuressa ja haastavassa projektissa, missä onnistumisen avain on kaikkien eri teknologioiden, toimintojen ja ihmisten työn yhteensovittaminen oikealla tavalla. Asiantuntevan ja kokeneen projektiorganisaation kanssa työskenteleminen on innostavaa ja työskentely eri alueiden osaajien kanssa on antanut jälleen kerran uutta tietoa ja näkökulmia sekä tekniikan että projektin tekemisen osalta.”

Tuhannet kiitokset kaikille, jotka olette myötävaikuttaneet tämän investoinnin syntyyn, toteutukseen ja loppuun viemiseen. Making Future!

12-Nicholas_Oksanen.jpg

Nicholas Oksanen
prosessiteollisuus divisioonan johtaja
AFRY

Vieraskynä-palstalla Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojektin sidosryhmien edustajat kertovat näkemyksensä meneillään olevasta teollisesta suurprojektista.