Vieraskynä: Jukka Nieminen

Kemin biotuotetehtaan rakentaminen on poikkeuksellisen suuri, monimutkainen ja näkyvä projekti, jossa mukana olevat pääsevät osoittamaan osaamistaan. Samalla se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää entistä parempia tapoja suurten projektien läpivientiin.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Kemin biotuotetehdasprojekti

Vuoden 2022 kääntyessä lopulleen voimme todeta, että Kemin biotuotetehtaan rakentaminen on edennyt aikataulun mukaisesti, vaikka projektia on viety eteenpäin varsin poikkeuksellisissa oloissa. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat sekoittaneet maailmaa ja maailmanmarkkinoita, mutta Kemissä työt on pidetty käynnissä. Projektin eteneminen suunnitelmien mukaisesti on tietenkin meille Fimpecissä suuri asia, koska meillä on kokonaisvastuu rakentamisen projektinjohtopalveluista sekä merkittävä rooli mekaanisten asennusten projektinjohdossa. Näitä tehtäviä varten olemme koonneet 50 henkilön projektiorganisaation Metsä Fibren tarpeisiin.

Suunnitelman mukaisen etenemisen taustalla on useita asioita, jotka ovat nousseet esiin keskustellessani projektista rakennuttamistiimin ja muiden projektissa mukana olevien henkilöiden kanssa. Ehkä kaikkein tärkein tekijä on ollut eri osapuolten halu ja kyky tehdä yhteistyötä. Avoin yhteistyö on tällaisen projektin onnistumisessa aivan välttämätöntä, jotta voidaan sovittaa yhteen rakentamista ja mekaanista asentamista, reagoida eteen tuleviin haasteisiin ajoissa ja viedä hanke läpi aikataulussa ja budjetissa pysyen. Tällaista suhtautumista haluamme myös omassa roolissamme edistää kaikin tavoin.

Motivaatiota tällaisen suuren ja näkyvän projektin onnistuneeseen läpiviemiseen on riittänyt kyllä kaikilla osapuolilla. Mukana olevat pääsevät osoittamaan siinä osaamistaan toden teolla. Samalla tällainen ainutlaatuinen hanke tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää toimintaa sekä meneillään olevan että tulevien projektien hyödyksi. Omalta osaltamme olemme pyrkineet tarttumaan tähän mahdollisuuteen.

Fimpec oli toteuttamassa Metsä Fibren kanssa jo Äänekosken biotuotetehdasta, ja sieltä saatuja oppeja olemme hyödyntäneet myös Kemissä. Olemme esimerkiksi saaneet vietyä Lean-rakentamista teollisuusympäristössä jälleen askeleen verran eteenpäin. Samoin avaintoimittajien kanssa ajoissa aloitettu yhteistyö on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi, jolla olemme pystyneet ratkaisemaan kapasiteettirajoitukset esimerkiksi mittavassa paalutustyössä. Edelleen kehitettävää löytyy muun muassa aluetöiden koordinaation ja johtamisen menetelmissä, johon olemme tuomassa tarjolle uusia tietomallikoordinoinnin, kustannusjohtamisen ja aikataulujen hallinnan palveluja. Seuraavassa projektissa haluamme olla vielä parempia.

Yksi asia, jota olemme Kemin biotuotetehdasprojektissa edistäneet, on ollut myös uusien vastuunkantajien tuominen mukaan tällaiseen suuren mittakaavan projektiin. Kyse on jatkuvuuden varmistamisesta, johon olemme kiinnittäneet paljon huomiota viime aikoina. Tässä onnistuminen tarkoittaa, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme tulevaisuudessa entistä paremmin, etsimään verkostostamme oikeat ihmiset oikeille paikoille, luomaan asiakkaan tarvitseman tiimin ja voittamaan heidän luottamuksensa.

Metsä Fibreä haluan kiittää siitä luottamuksesta, jota he ovat meitä kohtaan osoittaneet valitessaan Fimpecin johtamaan rakennus- ja asennustyötä Kemissä. Meillä on vahva jatkumo yhteistyöstä Metsä Fibren kanssa ja haluamme osoittautua tälläkin kertaa luottamuksen arvoiseksi.

Jukka Nieminen
Toimitusjohtaja
Fimpec Group

 

Vieraskynä-palstalla Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojektin sidosryhmien edustajat kertovat näkemyksensä meneillään olevasta teollisesta suurprojektista.