Biotuotetehtaan rakentajat: Urakoitsijoiden välinen tiedonvaihto tärkeää

Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen odottaa innolla projektin suurinta kohokohtaa, aikaa jolloin uusi biotuotetehdas käynnistyy.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kemin biotuotetehdas, 2022

Logistiikan osalta ollaan saavuttamassa ensimmäisiä isoja merkkipaaluja, kun Sahansaaren sähköistetty yksityisraide otetaan käyttöön ja Ajoksen satamavarasto valmistuu vuoden vaihteessa. Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja aikataulussaan.

Logistiikkajohtaja Pasi Pulkkisen työhön kuuluu logistiikan suunnittelu ja toteutus tehtaalle saapuvasta liikenteestä sekä tehtaan sisäisestä liikenteestä aina lopputuotteen kuljetukseen 15 kilometrin päässä olevaan Ajoksen satamaan. Pulkkisen työssä ajankohtaista juuri nyt on rautatieinfran loppuun saattaminen ja käyttöönotto liikenteelle tällä viikolla.

Väylävirasto on rakentanut lisäraiteen Kemin ratapihan pohjoispuolelle, josta jatkuu Metsä Fibren rakentama Sahansaaren yksityisraide. Se mahdollistaa sujuvan ja turvallisen raakapuukuljetuksen tulevalle biotuotetehtaalle. Heti käyttöönoton jälkeen raideliikenne käyvälle tehtaalle siirtyy kulkemaan uutta sähköistettyä yksityisraidetta pitkin.

Ensi vuoden kolmannella neljänneksellä valmistuvan biotuotetehtaan tarvitsemasta raakapuusta kaksi kolmasosaa tulee rautateitse, mikä tarkoittaa noin yhdeksää junaa vuorokaudessa. Yhdessä junassa kuljetetaan noin 1 800 kuutiota raakapuuta, mikä vastaa noin 33:a rekkakuormaa. Junapuun lisäksi uuden tehtaan tarvitsemaa raakapuuta kuljetetaan maanteitse uudistettua Sahansaarenkatua pitkin. Kadun uudistamisesta vastasi Kemin kaupunki.

 ”Yksityisraiteen valmistuminen on merkittävä kohokohta työssäni. Olen erityisen ylpeä siitä, että saan olla mukana tekemässä tätä Suomen mittakaavassa erittäin merkittävää teollisuushanketta. Sen lisäksi tehtaalla ja tehdasinfrassa tulevat näkymään ne ratkaisut, joiden toteutuksesta olen vastannut”, Pulkkinen kertoo.

Toinen merkittävä logistiikkahanke on Ajoksen 37 000 neliön kokoisen satamavaraston valmistuminen vuodenvaihteessa.

Pulkkinen näkee Ajoksen sataman ja biotuotetehtaan välisen-rekkaliikenteen sähköistämisen erittäin potentiaalisena mahdollisuutena jo lähivuosina.

”Etäisyys tehtaan ja sataman välillä on varsin lyhyt ja ajoneuvoliikenne kyseisellä välillä on säännöllistä ja ennakoitavaa. Uudella tehtaalla on rakennettu valmiudet toteuttaa raskaan liikenteen vaatima tehokas latausinfra rekkakaluston käyttöön. Tällaista kokonaisvaltaista mahdollisuutta ei monessa paikassa ole tarjolla. Tekniikka kehittyy sekä rekkojen että lataustekniikan osalta koko ajan ja tähän liikenteeseen soveltuvia ratkaisuja meillä on toivottavasti jo lähivuosina käytössä”.

Tällä hetkellä biotuotetehtaan päivittäinen työmaavahvuus on kohonnut jo yli kolmeen tuhanteen. Työmaalla edetään asennusten tahdittamana.

”Turvallisuus on tärkeä asia ja omien havaintojen lisäksi lähes kaikki palaverit aloitetaan turvallisuusasioilla ja turvallisuutta parantavilla havainnoilla. Sen lisäksi voimme kaikki parantaa turvallisuutta oman esimerkin kautta lähtien matkan aloituksesta kotoa työmaalle.

Logistiikan huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella varmistetaan käyvän tehtaan sujuva liikenne sekä materiaalivirrat sisään ja ulos.

”Meidän kaikkien tähtäimessä on tehtaan tuotannon aloittaminen sovitussa aikataulussa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on keskeistä huolehtia siitä, että työt jokaisella osa-alueella toteutetaan koko projektin vaatimassa aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Suuressa hankkeessa tapaa runsaasti erilaisia ihmisiä, asioita ja tilanteita, jotka vaativat nopeaakin reagointia ja päätöksentekoa”.

Tämä vaatii Pulkkisen mukaan erilaisia johtamistaitoja, paineensietokykyä, monien asioiden huomioon ottamista sekä valmiutta oppia uusia asioita.

”Pyrin ennakoimaan ja suunnittelemaan asiat niin hyvin, että yllätyksiä tai muutoksia tulisi mahdollisimman vähän. Yhteistyö, töiden yhteensovittaminen ja ennen kaikkea urakoitsijoiden välinen tiedonvaihto on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Näin mahdollistetaan urakoitsijoiden töiden suunnitelmallinen eteneminen. Olen ollut tiiviisti tekemisissä muun muassa Kemin kaupungin, Kemin Satama Oy:n ja Väyläviraston kanssa, jotta myös biotuotetehdasprojektiin liittyvät välilliset hankkeet etenevät aikataulun vaatimissa puitteissa. Tämä yhteistyö on ollut hyvää ja tuloksekasta”, Pulkkinen toteaa.

Pasi Pulkkinen
10-Hero-Pasi-Pulkkinen.jpg

Tehtävä Logistiikkajohtaja
Ikä 46
Koulutus DI, paperitekniikka, 2002
Työura Metsä Groupissa 11 vuotta erilaisissa tehtävissä hankinnassa ja logistiikassa sekä metsäteollisuuden raaka-ainetuottajien palveluksessa 10 vuotta
Kotipaikka Espoo
Perhe Vaimo, kolme lasta, joista kaksi jo aikuisia
Harrastukset Kuntosali, ulkoilu, talvisin hiihto ja puuhastelu omakotitalon ja lasten
harrastusten ympärillä
Motto Haasteelliset työtehtävät vaativat paljon, mutta antavat vielä enemmän