Turvallisuuden takaaminen on yhteinen asia

​Kemin biotuotetehdasprojektin turvallisuuspäällikkö Jenni Veijola korostaa yhteistyön merkitystä turvallisen yhteisen työmaan luomisessa. Turvallinen ja hyvin suunniteltu työmaa toimii myös tehokkaasti. Erityistä huomiota on kiinnitetty niin ikään koronaturvallisuuteen.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Kemin biotuotetehdas

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Rakentaminen on aktiivisimmassa vaiheessa tällä hetkellä. Perustusten valaminen ja rakennusten runkojen asentaminen ovat vallitsevia työvaiheita. Mekaaniset asennukset ovat niin ikään alkaneet ja niiden määrä kasvaa koko ajan.

Koronapandemia on tuonut mittavat erityisjärjestelyt työmaalle, jossa noudatetaan tarkkoja, jopa viranomaisvaatimukset ylittäviä varotoimenpiteitä. Eri yritysten urakoitsijoilla on käytössä muun muassa erilliset sosiaali- ja ruokailutilat lähikontaktien minimoiseksi. Ennakoivaa koronaturvallisuustyötä tehdään myös järjestämällä työmaalla työskenteleville koronaviruksen massatestauksia sekä tarjoamalla kaikille halukkaille koronavirusrokotteita.

Projektin edetessä päivittäinen työntekijämäärä on noussut jo yli tuhanteen. Turvallisuuspäällikkö Jenni Veijola vastaa biotuotetehdastyömaan alue- ja henkilöturvallisuudesta yhdessä turvallisuustiimin kanssa, johon kuuluu Veijolan lisäksi työsuojeluvaltuutettu sekä viisi turvallisuusasiantuntijaa.

- Ison projektin ollessa kyseessä oleellista työssäni on hahmottaa kokonaisuuksia, missä vaiheessa eri työvaiheet tulevat ja minkälaisia riskejä niihin sisältyy. On tärkeää hallita, miten töitä sovitetaan yhteen turvallisuusnäkökulmasta, kertoo Veijola.

Yhteistyö urakoitsijoiden ja projektiorganisaation kanssa on vahvaa ja toimivaa.

- Keskusteluissa painotamme asioita, jotka on tunnistettu korkean riskin töiksi ja turvallisuuden painopisteiksi. Ohjaamme ja valvomme työtä ja etsimme toiminnan kehityskohteita.

Veijola pitää työssään tarpeellisena yhteistyötaitoja, kykyä kuunnella ja tukea. Tietty jämäkkyys on välttämätön ominaisuus.

- Itsellä pitää olla hyvä tieto siitä, mitkä asiat ovat kriittisiä ja missä ei anneta tuumaakaan periksi.
Painotamme sitä, että Metsän projektiorganisaatio sekä urakoitsijoiden työnjohto tietävät tämän työmaan säännöt ja seuraavat niiden noudattamista omassa työporukassaan. Lisäksi jokaisella on vastuu puuttua riskialttiiseen toimintaan, jos sellaista havaitsee.

Turvallisuus on ykkösprioriteetti

Veijolan työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Hän kouluttaa, katselmoi turvallisuussuunnitelmia, keskustelee työntekijöiden ja työnjohdon kanssa sekä pitää yhteyksiä keskeisten viranomaisten kanssa. Veijola valmistui 2012 Oulun yliopistosta ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi ja halusi teollisuuden pariin työhön, jossa voi yhdistää useita eri asioita.

- Työskentelin aluksi tuotannon esimiehenä Akzo Nobelilla Stora Enson Nuottasaaren tehtaalla, josta tulin kolme vuotta sitten Kemiin Metsä Groupin Kemin tehtaiden alueturvallisuuspäälliköksi. Sieltä tulin valituksi biotuotehdasprojektin turvallisuuspäälliköksi.

Työtään hän pitää hienona mahdollisuutena oppia suuren rakennustyömaan turvallisuuteen liittyviä asioita.

- Me panostamme paljon suunnitelmalliseen toimintaan. Kun työt suunnitellaan etukäteen, mietitään samalla, miten ne tehdään turvallisesti. Suunnitelmallisuus on myös työn tehokkuuden kannalta tärkeää. Ja pelkkä suunnittelu ei riitä, vaan on tärkeää, että työtä myös valvotaan, jotta työt tulee tehtyä kuin on suunniteltu ja sovittu.

Veijola kohtaa työssään monenlaisia tehtäviä, joissa ihmisten ehjänä kotiin pääsyn takaaminen on aina se ykkösasia. Hän on erityisen ylpeä projektiporukasta ja työmaan urakoitsijoista, jotka tekevät päivittäin hyvää yhteistyötä turvallisen työmaan takaamiseksi.

- Kaikille turvallisuus on ykkösprioriteetti. Tässä porukassa on tosi mukava työskennellä ja en voi olla muuta kuin tyytyväinen.

Ongelmatilanteissa Veijola haastaa koko tiimin miettimään omaa näkemystään hyvästä ratkaisusta.

- Kun yhdessä mietimme ja mukana on monenlaisia tekijöitä, hyviä ja monipuolisia ideoita tulee pakostakin. Täällä työskentelevät henkilöt ovat alansa ammattilaisia ja koko projektin ajan eteenpäin menevällä yhteistyöllä saavutamme hyviä tuloksia turvallisuuden suhteen.


Katso projektivideo YouTubesta: https://www.youtube.com/watch?v=kH12Xpe0VLQ&t=186s

Jenni Veijola

Jenni Veijola.jpg

Kotipaikka Oulu
Tehtävä ​Turvallisuuspäällikkö
Koulutus ​Ympäristötekniikan DI
Työura Tuotannon esimies, Akzo Nobel
Alueturvallisuuspäällikkö, Metsä Group Kemin tehtaat
Perhe ​Aviomies
Harrastukset ​Kuntosali, marjastus, hiihto, tanssi
Motto Together to better​