Turvallisesti etenevä projekti etenee myös suunnitellusti

​Kemin biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johanssonin mukaan suuren teollisen projektin johtaminen edellyttää tarkkojen suunnitelmien tekemistä sekä niiden noudattamista. Johtajana hän haluaa esimerkkiä näyttämällä rohkaista muita kasvamaan omaan rooliinsa.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kemin biotuotetehdas

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre teki 11.2.2021 investointipäätöksen biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi kotimaahan, 1,6 miljardia euroa. Tehdas valmistuu vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Maanrakennustyöt etenevät parasta aikaa tehdasalueella hyvää vauhtia.

- Kun investointipäätös tehtiin, niin tämän jälkeen rakentaminen pääsi todella vauhtiin. Maanrakennustyöt ja paalutukset etenevät suunnitellusti. Laitevalmistukset ovat alkaneet,kertoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson.

Johanssonilla on yli 20 vuoden kokemus projektin johtotehtävissä. Hän työskenteli muun muassa Metsä Groupin biotuotetehdasprojektissa Äänekoskella 2014–2017 Valmetin projektijohtajana.

- Organisaation oppimisen kannalta suuri etu Metsälle on vastikään toteutuneesta Äänekosken projektista, jonka opeista on paljon hyötyä Kemin biotuotetehdasprojektille. Harvoin näin lyhyellä aikajänteellä yrityksellä ja sen henkilöstöllä on mahdollisuus toteuttaa toinen suurprojekti samassa maassa. Parannamme toteutusta systemaattisesti ja hiomme teknistä konseptia niin että saavutamme Kemin biotuotetehtaan korkean ympäristötehokkuuden.

Jo Äänekosken biotuotetehdasprojektin aikana Johansson huomasi, kuinka ammattitaitoista ja tehokasta Metsän toiminta on.

- Mietin silloin, että tuolla voisin itsekin olla töissä, Johansson sanoo.

Johansson nauttii vaihtelevasta projektityöstä ja siitä, että saa olla tekemisissä ihmisten kanssa. Nyt hänellä on ilo olla mukana johtajana Kemin biotuotetehdashankkeessa, jonka positiiviset vaikutukset Kemin seudun lisäksi ovat merkittävät koko maahan. Kemin fossiiliton biotuotetehdas tulee olemaan ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuudeltaan edelläkävijä koko maailmassa.

Suuren teollisen projektin johtamisessa kaiken perustana Johanssonin mielestä on suunnitelmallisuus. Projektin aloittamista edeltää tarkka suunnittelu, joka kattaa koko projektin keston.

- Suunnitelmien pitäminen ja systemaattisuus toiminnassa ovat keskeisiä asioita. Suunnitelmien tarkentaminen tehdään harkitusti huomioiden turvallisuus, projektin tavoitteet sekä tehokkuus. Ennakointi ja suunnitelmallisuus kaikessa toiminnassa varmistavat sitä, että toiminta on turvallista.

Kaikkein tärkeintä on turvallisuus

Ennakoivaa turvallisuusajattelua painotetaan työmaalla. Työmaan pakollisessa turvallisuusperehdytyksessä kerrotaan mitä turvallinen työskentely tällä työmaalla tarkoittaa. Jokaiselle työmaalla työskentelevällä esimerkiksi on velvollisuus pysäyttää vaaralliseksi katsomansa työ.

- Kun teemme kumppanivalintoja, arvioimme tarkasti kuka vaihtoehdoista jakaa arvomme turvallisuudesta sekä pystyy toteuttamaan työn suunnitellusti.

Aikataululla on suuri merkitys.

- Aikataulu on projektin johtamisen työkalu ja siten äärimmäisen tärkeä määrittävä osa suunnitelmaa. Suunnittelemattomiin aikataulupoikkeamiin tulee reagoida välittömästi ja niiden vaikutukset tulee minimoida heti. Välittömien korjaustoimien lopputuloksena on se, että projektissa toiminta tapahtuu suunnitellusti.

Jos suunnitelma on vaarantumassa Johansson selvittää usein tilannetta jäsentämällä asioita.

- Kaikkiin asioihin liittyy suuri määrä eri näkökantoja, jotka ovat faktapohjaisia sekä mielipiteisiin liittyviä. Pyrin lähestymään asioita sillä tavalla, että jäsentelen ja priorisoin niistä pienempiä kokonaisuuksia. Kun jakaa isommat asiat pienemmiksi osiksi, niistä valtaosan voi ratkaista suhteellisen helposti.
Haasteita voi tulla eteen milloin vaan. Silloin on ponnisteltava, että voidaan jälleen edetä suunnitelmien mukaisesti.

- Yllätyksiä tulee aina. Kyse on siitä, miten ne ratkaistaan ja miten siitä jatketaan eteenpäin.

Osaava ja vahva organisaatio

Johansson johtaa esimerkkiä näyttämällä ja rohkaisemalla ihmisiä kasvamaan omaan rooliinsa.

- Projektin johtajana en voi olla kaikkien alojen asiantuntija. Projektin vahvuus tulee siitä, että siinä työskentelee erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia osaamisalueita ja minä osaltani mahdollistan heidän työnsä tekemisen. Se merkitsee tilan antamista oman alansa asiantuntijoille.

Johansson on sitä mieltä, että hyvältä johtajalta vaaditaan kykyä kuunnella organisaatiossa työskenteleviä ihmisiä sekä kannustaa ja tukea heitä eteenpäin.

- Koen itse niin, että minulla on ihmisläheinen tapa työskennellä: keskustelen ja yritän kuunnella ihmisiä. Minulle voi aina sanoa, että kuuntele paremmin! Olen todella systemaattinen ja suunnitelmallinen, kun eteen tulee jotain yllättävää niin rutiinit auttavat niiden ratkaisussa.

Kangasalla asuva Johansson työskentelee nyt viikot Kemissä ja matkustaa viikonloppuisin perheensä luo. Vapaa-aikana Johansson käy aktiivisesti kuntosalilla, Kemistä on jo löytynyt mieluinen sali. Kesäisin hän harrastaa moottoripyöräilyä.

- Aivan alusta alkaen on tullut selväksi, että biotuotetehdashanke on toivottu Kemissä ja siksikin tänne on mukava tulla. Minulla on positiivinen kuva Kemistä ja kemiläisistä.

Johansson on erityisen ylpeä Kemin biotuotetehtaan projektiryhmästä, jonka kesken vallitsee hyvä yhteistyö ja ratkaisukeskeinen asenne.

- Ryhmä on oikein vahva ja sen kanssa on ilo työskennellä.

Jari-Pekka Johansson:

Kotipaikka Kangasala
Tehtävä P​rojektijohtaja
Koulutus Insinööri
Työura ​Yli 20 vuoden kokemus projektien johtotehtävissä
Perhe Vaimo, täysi-ikäinen tytär ja koira (Kromfohrländer). Tärkeää puolisoille on perhe-elämä, sukulaiset ja ystävät.
Harrastukset ​Kuntosali ja moottoripyöräily
Motto ​Asiat järjestyvät aina.