Tehokas kolmivaiheinen jätevesien puhdistus takaa että uusi biotuotetehdas alittaa Kemin vanhan sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat

Kemin biotuotetehdas on rakennettu parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta eli niin sanotusta BAT-tekniikasta (Best Available Techniques) ja osin sitä edistyksellisemmästä tekniikasta (BAT+). Tästä esimerkkinä on jätevedenpuhdistamo, jossa jätevesien käsittelyä on tehostettu. Prosessivaiheita on kaksi enemmän kuin entisellä jätevedenpuhdistamolla.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas

Uusi jätevedenpuhdistamo on rakennettu entisen jätevedenpuhdistamon läheisyyteen Pajusaareen.

- Biologisen puhdistuksen jälkeen jätevedet menevät kemialliseen puhdistukseen ja sieltä mekaanisten kiekkosuotimien läpi. Aikaisempaan jätevedenpuhdistamoon verrattuna prosessivaiheita on kaksi enemmän, kertoo projektipäällikkö Ville Niemi.

Projektipäällikkö Ville Niemi Kemi BTT
Ville Niemi toimi biotuotetehdasprojektissa taustalla näkyvän jätevedenkäsittelyn projektipäällikkönä.

Jätevedet uuden jätevedenkäsittelyn käyttöönottoon ohjataan tehdasintegraatin prosesseista.

Jätevedenpuhdistamon läpi menee keskimäärin 70 000 – 80 000 kuutiota jätevettä vuorokaudessa ja ajan kuluessa määrä pienenee.

Tehtaalta tulee puhdistamolle kuitupitoista ja kuidutonta jätevettä. Kuitupitoisista jätevesistä kuidut poistetaan esiselkiytysprosessissa ennen niiden syöttöä neutralointiin ja biologiseen puhdistukseen. Biologisessa puhdistuksessa mikrobit ja bakteerit syövät kiintoainetta. Bakteerit ja mikrobit vaativat tasaisen elinympäristön, minkä vuoksi lämpimät jätevedet jäähdytetään jätevesilaitoksen jäähdytystorneissa noin 35 asteen lämpötilaan.

- Sen jälkeen seuraa kemiallinen puhdistus, jossa biologisesti puhdistetusta jätevedestä saostetaan kemikaalien avulla liuennutta kiintoainetta pois. Viimeinen vaihe onkin sitten kiekkosuodatusvaihe, jossa jätevesi virtaa kiekkosuodattimien läpi. Jos jäteveteen on vielä jäänyt kiintoainehiukkasia, saadaan ne tässä vaiheessa poistettua.

Jäteveden puhdistusprosessissa syntyy kolmenlaisia eri lietteitä, jotka ohjataan lietteenkäsittelylaitokselle, jossa osa siitä kuivataan ja pelletöidään käytettäväksi polttoaineena.

Mitta_BTT_20.06.2023_33.JPG
Kemin vanha sellutehdas on jätevedenkäsittelyn ja uuden biotuotetehtaan välissä. Se puretaan vuosien 2024-2025 aikana.

Kemin biotuotetehtaan jäteveden käsittelyprosessi on Äänekosken biotuotetehtaalla koestettua Aquaflow Oy:n suunnittelemaa tekniikkaa muutamin parannuksin. Kolmivaiheisen, tehokkaan ja edistyksellisen jätevesien käsittelyn ansiosta Kemin biotuotetehtaan ympäristökuorma vesistöön on erittäin matala.

 

 

Kemin biotuotetehdas on koko pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 2,02 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehdas käynnistettiin vuoden 2023 syyskuussa.