Projekti etenee

​Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektin puolivuosittain järjestettävä avoin virtuaalinen yleisötilaisuus pidettiin Kemistä kulttuurikeskukselta käsin 1.12.2021.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Kemin biotuotetehdas

​Virtuaalisessa yleisötilaisuudessa projektijohtaja Jari-Pekka Johansson kertoi biotuotetehdasprojektin ajankohtaisista asioista. Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kuvasi, mitä tämä vastuullinen investointi merkitsee kaupungille. Tuttuun tapaan suoran lähetyksen katsojien kysymykset kuuluivat ohjelmaan.

- Rakennamme Kemiin uutta, maailmanluokan ympäristösuorituskyvyn omaavaa, täysin fossiilitonta biotuotetehdasta. Kyseessä on Euroopan metsäteollisuuden suurin investointi Eurooppaan. On erityisen hienoa päästä toteuttamaan tällaista projektia Suomeen ja Kemiin todella ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön kanssa, Johansson kertoi.

Projekti etenee aikataulun mukaisesti ja suunnitellusti. Tehdasalueen lisäksi projektiin kuuluu Ajoksen satamavaraston, Sahansaarenkadun yksityisraiteen sekä uuden 110 kV -voimalinjan rakentaminen, jotka tulevat valmistumaan tehtaan starttiin mennessä.

- Linjaa pitkin biotuotetehtaan tuottama biosähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon. Tehtaan sähköomavaraisuus on korkea, 250 prosenttia. Se tulee tuottamaan uusiutuvaa sähköä noin 2,5 prosenttia koko Suomen sähköntuotannosta.

Projekti jaetaan kolmeen päävaiheeseen

Tällä hetkellä työmaavahvuus on noin 900 henkilöä. Meneillään on kiivain rakentamisvaihe.

- Jaamme projektin aikataulun kolmeen pääosaan eli rakentamiseen, asentamiseen ja käynnistämiseen. Tehtaan käynnistämisen jälkeen vuoden 2023 kolmannesta kvartaalista kestää noin vuoden, että tehdas saavuttaa täyden tuotantokapasiteettinsa.

Keskeisiä tehtäviä ovat nyt perustusten valaminen ja rakennusten runkojen asentaminen. Pääosa paalutuksista on tehty ja niitä jatketaan kesään 2022 asti. Tähän mennessä on paalutettu kaikkiaan 550 kilometriä ja jäljellä on 100 kilometriä. Tehtaan korkein rakennus, 105 metriä korkea savupiippu valmistui syyskuussa ja toiseksi korkeimman rakennuksen eli soodakattilan teräsrungon rakentaminen on aloitettu. Mekaanisia asennuksia on menossa eri puolilla tehdasaluetta.

- Asennukset ovat tärkeä työvaihe, kaikki komponentit on asennettava oikein ja oikeaan aikaan, jotta tehdas käynnistyy ajallaan. Määrällisesti mittavin työ on varmastikin tehtaan putkisto, jota tulee noin 350 kilometriä, Johansson totesi.

Kemin kaupungin hankkeet

Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kertoi, että uuden biotuotetehtaan myötä Kemin satavuotiselle metsäteollisuushistorialle avattiin uusi sivu. Projekti on edennyt kaupungin näkökulmasta niin kuin pitääkin.

Kemin kaupungin keskeiset hankkeet ovat Sahasaarentien alue sekä Kemin Satama Oy:n hankkeet Ajoksen satamassa.

- Taustalla on vuosien suunnittelu, yleis- ja asemakaavamuutokset. Sahasaarentien alueella on siirretty merkittävä määrä maanalaista kunnallistekniikkaa sekä muuntoasema. Uuden rautatien sijoittuminen alueelle edellyttää liikenneturvallisuuden vuoksi erittäin isoja muutostöitä, Ruotsalainen sanoi.

Sahasaarenkadulle on rakenteilla viisi eritasoratkaisua, joista kaksi liikenteen alikulkukäytävää ja kolme ajoneuvoliikenteen mahdollistavaa ylikulkusiltaa.

- Voi sanoa, että ne on viimeisen tapin mukaan suunniteltu, kuten me täällä Kemissä sanomme.

Kaupunkilaisten näkökulmasta liikenneturvallisuus paranee merkittävästi rautatien tasoliittymien poistumisen myötä.

Sataman alueella keskeisin muutos on uuden laiturin rakentaminen, satama-altaan ja syväväylän syventäminen 12 metriin. Syväväylän syventäminen on Ruotsalaisen mukaan erityisen merkityksellinen, koska sen ansiosta lähestulkoon kaikki laivat, jotka tulevat Merenkurkusta Perämerelle, pääsevät myös Ajoksen satamaan.

- Sillä on erittäin positiivinen vaikutus Ajoksen sataman käytettävyydelle. Se on Lapin ainut merisatama, joka on laajemmassa käytössä. Kun huomioidaan, miten tulevaisuus kehittyy Lapin läänissä, Pohjois-Kalotissa ja Pohjois-Ruotsissa, niin kyseessä on iso asia kansantaloudenkin näkökulmasta.

Ruotsalaisen mukaan on syytä huomioida, että kun kuljetuskapasiteetti suurenee, hiilijalanjälki per kuljetettu tonni pienenee merkittävästi.

- Kun välivarastointi Euroopan satamissa vähenee, se tehostaa logistiikkaa ja pienentää hiilijalanjälkeä. Tämä on kansantalouden ja viennin näkökulmasta merkittävä asia ja vaikuttaa positiivisesti niin Kemin kuin Pohjois-Kalotin kilpailukykyyn ja siihen, mihin tulevaisuuden investoinnit ja työpaikat tulevat sijoittumaan. Eli tämä on konkreettinen tulevaisuusinvestointi, Ruotsalainen tiivisti.

Yleisökysymykset olivat monipuolisia ja koskivat esimerkiksi liikennettä, kuljetuksia, rakentamisen aikatauluja, jäähdytystornien sijoitusta, projektin merkitystä kaupungille ja biotuotetehtaan määritelmää.

Tilaisuudessa nähtiin ensi-illassa kolmas projektivideo, jossa tekninen johtaja Pekka Kittilä, ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa ja projektipäällikkö Ossi Puromäki kertoivat projektin kuulumisia, katso video täältä: https://www.youtube.com/watch?v=PRr15N1I3GU.

Uutta oli myös Kemin biotuotetehtaan interaktiivinen 360-havainnekuva, joka löytyy osoitteesta https://www.metsafibre.com/fi/yhtio/Kemin-biotuotetehdas/Pages/Kemi-360.aspx. Havainnekuvaa voi liikuttaa ja zoomata hiirellä ja kuvasymboleista voi klikata kiinnostavia lisätietoja auki.

Katso virtuaalisen yleisötilaisuuden tallenne YouTubesta: https://www.youtube.com/watch?v=aQFsLjrrNHs.