Osaavan työvoiman tarve kasvaa

Lapin TE-palvelut varautuu Metsä Fibren suurhankkeen rakennusvaiheeseen liittyvän osaavan työvoiman tarpeen kasvuun sekä työntekijöiden kysyntään.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Kemin biotuotetehdas

Valtava rakennushanke tarkoittaa valtavaa määrää työntekijöitä eri toimialoilta. Biotuotetehdashankkeen rakennusvaiheen on arvioitu työllistävän 15 000 eri työntekijää, joka tarkoittaa, että työvoiman kysyntä tulee kasvamaan tietyillä toimialoilla valtavasti eivätkä kaikki työntekijät löydy Lapista, vaan osaajia tullaan rekrytoimaan ympäri Suomen.

Lapin TE-palvelut ovat perustaneet keväällä 2021 projektitiimin osaavan työvoiman saatavuuden tueksi. Tiimin ydintehtäviä ovat rekrytointitoimeksiantojen hoitaminen, osaamisen kehittämispalveluiden tarjoaminen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa sekä yhteistyö erilaisten verkostojen sekä sidosryhmien kanssa. Osana varautumista tietoa tuotetaan ennakoiden, suunnitelmallisesti sekä oikea-aikaisesti työnhakijoille, työnantajille sekä yhteistyökumppaneille. Tiimin työskentelyä koordinoi rekrytointikoordinaattori Ida Lammi.

Tiimi työskentelee tiiviisti eri verkostojen kanssa ympäri Suomen ja sen keskeinen tavoite on tuottaa tietoa avautuvista työmahdollisuuksista myös Lapin alueen ulkopuolelle kiinnostuneille työnhakijoille.

Lapin TE-palveluiden Metsä Fibre -hotline työnantajille

Puhelinpalvelu on avattu kesäkuussa ja se palvelee työnantajia työvoiman saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä arkisin klo 9–16.15 numerossa 0295 039 551. Paikalliset yritysasiantuntijamme auttavat työnantajia mm. henkilöstön rekrytoimisessa, KV-rekrytoinneissa, työntekijöiden kouluttautumiseen liittyvissä kysymyksissä sekä rekrytointitapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä.

Lapin TE-palvelut ja MF-puhelinpalvelu[1].png

Lapin TE-palvelut suosittelee työnantajia olemaan liikkeellä varhaisessa vaiheessa rekrytointien osalta. Ennalta tiedossa oleviin työntekijätarpeisiin kannattaa varautua hyvissä ajoin, jotta työnantaja löytää itselleen sopivan osaavan työntekijän. Asiantuntijamme neuvovat puhelinpalvelussa myös paikkojen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä ja auttavat työnantajia sopivien työnhakijoiden löytämisessä. Aina paikkaa ei tarvitse laittaa avoimeen hakuun vaan voimme etsiä juuri sinulle tehtävään sopivia ehdokkaita hakijoistamme ja esitellä heidät suoraa sinulle. Palvelemme työnantajia myös nopeissa ja yllättävissä rekrytointitarpeissa.

Tutustu palveluihimme verkossa osoitteessa: https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija

Työtä hakemassa?

Hankkeen myötä avautuvista työmahdollisuuksista kiinnostuneita työnhakijoita kehotetaan seuraamaan aktiivisesti avoimia työpaikkoja verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi - Avoimet työpaikat.
Sivustolta on helppo etsiä avoimia työpaikkoja sekä tallentaa itselle Työpaikkavahti, joka ilmoittaa avautuvista mahdollisuuksista suoraan työnhakijan sähköpostiin.

Lisäksi suosittelemme työttömiä työnhakijoita ottamaan yhteyttä omaan TE-toimistoonsa tai kokeilukuntaansa, jotta hakijan tiedot, taidot sekä kiinnostuksen kohteet voidaan päivittää ajan tasalle. Yhteydenottopyynnön voit jättää esimerkiksi TE-palveluiden Oma Asiointi-palvelun kautta.

Osa haussa olevista tehtävistä edellyttää tiettyjä ammattitaito- tai osaamisvaatimuksia. Lapin TE-palvelut järjestää paljon erilaisia lyhyt kestoisia koulutuksia esim. korttikoulutukset, hitsausluokka -koulutus sekä kuljettajan ammattipätevyys -koulutus. Lisäksi haussa on tutustumiskoulutuksia eri aloille, osatutkintoon- sekä tutkintoon johtavaa koulutusta sekä yhdessä työnantajien kanssa toteutettavia rekrytointikoulutuksia.

Tutustu haussa oleviin koulutuksiin osoitteessa: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

Lapin TE-palveluiden yhteystiedot https://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/yhteystiedot
Lapin TE-Palvelut Twitter | Facebook | Instagram | LinkedInissä

LISÄTIETOJA
Ida Lammi, Rekrytointikoordinaattori
Työnvälitys- ja rekrytointipalvelut
0295 039545
ida.lammi@te-toimisto.fi
Lapin TE-Palvelut