Oma rikkihappolaitos jalostaa rikkihappoa biotuotetehtaan käyttöön

Kemin biotuotetehdas on rakennettu parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta eli niin sanotusta BAT-tekniikasta (Best Available Techniques) ja osin jopa tätä edistyksellisemmästä tekniikasta (BAT+). Biotuotetehtaassa nähdään ympäristön ja tehokkuuden kannalta edistyksellisiä ja ainutlaatuisia ratkaisuja. Tästä esimerkkinä on Valmetin toimittama rikkihappolaitos, jossa tehtaan väkevistä hajukaasuista valmistetaan rikkihappoa biotuotetehtaan omaan käyttöön.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas

Kemin biotuotetehtaan oma rikkihappolaitos edustaa uusinta tekniikkaa. Vastaava rikkihappolaitos löytyy ainoastaan Äänekosken biotuotetehtaalta.

- Iso ero Äänekosken tehtaaseen nähden on se, että meidän ympäristölupamme Kemissä on tiukempi kuin Äänekoskella. Noksirajat eli typen oksidipäästörajat ovat niin alhaiset, että olemme laittaneet tänne Decnox-esipolttokammion vähentämään päästöjä. Tätä ei ole Äänekoskella, kertoo projekti-insinööri Noora Piisilä.

Hän työskentelee talteenottoprosessin puolella ja vastasi projektipäällikkönä rikkihappolaitoksesta.

Noora Piisilä Kemi BTT

Rikkipitoisia väkeviä hajukaasuja syntyy sellun keitossa ja lipeän haihdutuksessa. Laimeita hajukaasuja syntyy massan käsittelystä ja lipeän sekä massan varastoinnista.

- Laimeissa hajukaasuissa on tosi pieniä rikkipitoisuuksia eli ne ovat käytännössä vesihöyryä.

Väkevät rikkipitoiset hajukaasut menevät rikkihappolaitokselle rikkihapon valmistukseen ja laimeat hajukaasut soodakattilaan, jossa ne käytetään soodakattilan polttoilmana.

Väkevät hajukaasut kerätään tehtaalta ja johdetaan haihduttamolle suureen vesilukkosäiliöön, josta kaasut imetään tyhjiöpumpulla rikkihappolaitokselle. Rikkihappolaitoksella väkevät hajukaasut menevät pisaranerottimen ja liekinestimen läpi.

- Väkevät hajukaasut menevät ensin Decnox-kammioon ja rikki poltetaan rikkidioksidiksi (SO2:ksi) ja johdetaan siitä savukaasupuhaltimella konvertteriin. Konvertterissa rikkidioksidi muutetaan katalyytin avulla SO3:ksi eli rikkitrioksidiksi ja kaasu johdetaan rikkihapon valmistustorniin, jossa se lauhdutetaan. Samalla SO3 reagoi kaasun sisältämän veden kanssa, jolloin muodostuu rikkihappoa, Piisilä selventää prosessia.

Kemi BTT rikkihappolaitos2

Rikkihapon suhteen omavaraisia

Rikkihappolaitos sijaitsee suoraan tehtaan piipun vieressä. Matala rakennus on kooltaan 42 x 12 x 13 metriä eikä näy kauempaa katsellessa.

- Se ei ole suuri kooltaan, mutta on merkittävä tehtaan käynnin ja ympäristön kannalta. Rikkihappoa saadaan noin 60 tonnia päivässä ja se kaikki käytetään omalla tehtaalla. Rikkihappo on arvokasta meidän tehtaallemme ja rikkihappolaitoksen ansiosta olemme omavaraisia rikkihapon suhteen.

Samalla ympäristön rikkikuormitus sekä rekkaliikenne vähenee, kun rikkihappoa ei tarvitse tuoda tehtaalle. Rikkihappoa käytetään pääsääntöisesti mäntyöljyn valmistuksessa. Sitä voidaan käyttää myös omassa massatehtaassa valkaisun pH-säätöön.

Rikkihappolaitoksella voidaan tarvittaessa valmistaa myös natriumbisulfaattia, jota käytetään tehtaan keittämöllä.

Kun biotuotetehdas käy normaalisti, hajupäästöjä ei tule ollenkaan. Jos tehtaalla on jokin häiriötilanne, väkevät hajukaasut ohjataan varapolttopaikkana toimivaan soodakattilaan ja vasta äärimmäisenä toimenpiteenä ulosajopiippuun.

- Ennen väkevät hajukaasut poltettiin soodakattilassa. Jos rikkihappolaitos on esimerkiksi kunnossapitotöiden vuoksi pois pelistä, tehtaan väkevät hajukaasut voidaan ohjata soodakattilaan, jossa ne poltetaan. Se on meidän varapolttopaikkamme.

Rikkihappolaitos tukee Metsä Groupin vastuullisuustavoitteita ja toteuttaa osaltaan uuden tehtaan suljettua kemikaalikiertoa, jossa vesi ja kemikaalit kierrätetään ja palautetaan prosessiin uudelleen hyödynnettäviksi. Tämä vähentää kemikaalien kuljetustarvetta rautateillä ja maanteillä, ja pienentää merkittävästi tehtaan vedenottoa. Tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja tuottaa vuosittain uusiutuvaa sähköä 2,0 TWh. Se vastaa 2,5 % koko Suomen sähköntuotannosta.

Kemi BTT ilmakuva

Kemin biotuotetehdas on koko pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 2,02 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehdas käynnistettiin vuoden 2023 syyskuussa.