Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas – vastuullinen investointi

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotehdasprojektin puolivuosittain järjestettävä avoin virtuaalinen yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 1.6.2022.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Kemin biotuotetehdas

Virtuaalisessa yleisötilaisuudessa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoi Metsä Groupin vastuullisista investoinneista ja biotuotetehdaskonseptista. Projektijohtaja Jari-Pekka Johansson esitteli projektin etenemistä sekä työmaan keskeisiä tapahtumia. Väyläviraston toimialajohtaja Mirja Noukka kertoi Pohjois-Suomen ja Kemin rata- ja väylähankkeista sekä niiden etenemisestä.

- Vastuullisuus, kilpailukykyinen tuotanto ja huippuosaaminen ovat toimintamme ydin. Vastuullisuus on Kemin biotuotetehdashankkeemme lähtökohta. Teemme korkean energia-, materiaali- ja ympäristötehokkuuden omaavan tehtaan, joka tulee olemaan maailman edelläkävijä näiden asioiden suhteen, Nousiainen kertoi.

Metsä Groupin kasvustrategia perustuu pohjoiseen, uusiutuvaan puuraaka-aineeseen, josta valmistetaan kierrätettäviä tuotteita maailman väestön tarpeisiin. Edistämällä bio- ja kiertotaloutta luodaan hyvinvointia koko maailmaan.

Edelläkävijyys edellyttää investointeja. Vuosina 2015–2018 investoitiin kaksi miljardia, josta merkittävin oli Äänekosken biotuotetehtaan rakentaminen. Vuosina 2019–2023 käynnissä on yli 2,5 miljardin investoinnit, joista suurin on Kemin biotuotetehdas.

Nousiainen nosti esille hyvän esimerkin biotuotetehdaskonseptin kehittymisestä ja toteutumisesta Äänekoskelta, jossa sijaitsee yhdessä Itochun kanssa toteutettu tekstiilikuitua valmistava koetehdas ja Valmetin kanssa suunnitelmissa oleva 3D-kuitutuotteiden koelaitos. Kemiin rakenteilla oleva uusi biotuotetehdas luo alustan liiketaloudellisen bioekosysteemin rakentumiselle tulevina vuosikymmeninä.

Projektijohtaja Jari-Pekka Johansson totesi, että Kemin biotuotetehdas rakentuu suunnitellusti ja aikataulussaan. Koko maailma on viime vuodet elänyt haasteellista aikaa koronaviruspandemian ja Ukrainan sodan myötä.

- Olemme ratkoneet kaikki tietoomme tulleet uudet, yllättävät ja haasteellisetkin tilanteet määrätietoisesti kiitos osaavan henkilöstön ja ammattitaitoisten kumppaneiden, joiden kanssa selviämme mistä tahansa.

Keskeistä biotuotetehdastyömaalla on kaksi tällä hetkellä käynnissä olevaa suurta vaihetta: rakentaminen ja asentaminen. Rakentaminen antaa nyt tilaa asennuksille ja keskeistä on näiden kahden työvaiheen yhteensovittaminen suunnitellusti, turvallisesti ja hyvässä yhteistyössä. Virtuaalisessa yleisötilaisuudessa työmaatunnelmiin päästiin kun Sakari Seppälä PJ-Metalli Oy:stä, Juhopekka Pränni Maanrakennus J. Pränni Oy:stä ja Arttu Tiiperi Kalotti-Automaatio Oy:stä kertoivat työstään biotuotetehtaan työmaalla. Tilaisuudessa nähtiin ensi-illassa neljäs projektivideo, jossa rakennuspäällikkö Eelon Lappalainen ja asennuspäällikkö Timo-Pekka Aaltonen kertoivat työstään projektissa, katso video täältä: https://www.youtube.com/watch?v=HOyA8JbwDE8.

Myös erikoiskuljetukset ovat tällä hetkellä projektissa keskeinen asia, ne jatkuvat heinäkuun loppuun saakka.

- Kuljetukset suunnitellaan tarkasti ja liikennejärjestelyt tehdään huolella turvallisuuden takaamiseksi. Kaikkein suurimmat komponentit ovat nyt Ajoksen satamassa. Suurin yksikkö on halkaisijaltaan 15 metriä ja painaa yli 500 tonnia, Johansson kertoo.

Tehdasalueen lisäksi Ajoksen satamaan rakennetaan 37 000 neliön tuotevarastoa, jonka rakentamisessa on maksimoitu suomalaisten puutuotteiden käyttö, samoin kuin tehdasalueelle rakennettavassa käyttökonttorissa. Rakenteilla on myös 4,5 kilometrin mittainen yksityisraide Sahansaarenkadulle ja 15 kilometrin 110 kV -sähkövoimalinja, jotka kaikki valmistuvat tänä vuonna.

- Turvallisuus on ykkösasia, johon kaikkien projektissa työskentelevien täytyy sitoutua, Johansson muistuttaa.

Turvallisuustyö perustuu ennakoivaan riskienhallintaan, johon kuuluvat muun muassa turvallisuuskierrokset ja turvallisuushavainnot.

- Sairauspoissaoloihin johtaneiden tapaturmien ilmaantuvuustaajuus tänä vuonna on alle 9, kun se Suomessa rakennusteollisuudessa on lähes 60. Yhtään vakavaa tapaturmaa ei ole tapahtunut.

Kemin biotuotetehdas käynnistyy ensi vuoden kolmannella kvartaalilla. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi tehdas alittaa Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat.

- Osaaminen ja tekniikka varmistavat parhaan mahdollisen ympäristösuorituskyvyn. Olennaista on jo vanhalla tehtaalla työskentelevän henkilöstömme osaaminen ja ammattitaito sekä se, että rakennamme tehtaan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja osin jopa sitä paremmasta tekniikasta, Johansson toteaa.

Kaikki työmaan raskas liikenne kulkee Sahansaarenkadun kautta. Suurin osa raakapuusta tulee rautateitse, joten Väylävirasto pidentää ja sähköistää Kemin ratapihan kaksi raidetta. Lisäksi Kemin ratapihan pohjoispuolelle rakennetaan lisäraideosuus.

- Hankkeen tavoitteena on osaltaan mahdollistaa sujuva raakapuukuljetusketju rautateitse Kemiin suunnitellulle uudelle biotuotetehtaalle sekä parantaa raakapuukuljetusten kustannustehokkuutta, kertopo Väyläviraston toimialajohtaja Mirja Noukka. Hankkeen kustannusarvio on 10,5 miljoonaa euroa.

Väylävirastolla on käynnissä myös biotuotetehtaan vientisataman Ajoksen meriväylän syventäminen 10 metristä 12 metriin. Lisäksi tehdään siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt.
Kemin Satama puolestaan toteuttaa 400 metriä pitkän laiturin ja ruoppaa satama-altaan 12 metrin syvyyteen.

Yleisötilaisuudessa oli linjoilla parisen sataa kuulijaa. Yleisön lähettämissä kysymyksissä esille nousivat muun muassa liikenneturvallisuuskysymykset esimerkiksi Torvisenkadulla. Sidosryhmiltä saatu palaute ja huomiot ovat tärkeitä, sillä niiden avulla epäkohdat tulevat tietoon ja ne pystytään korjaamaan. Liikenneturvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään Metsä Fibrellä ja myös yhteistyössä viranomaisten kanssa. Virtuaalisen yleisötilaisuuden tallenne löytyy YouTubesta: https://www.youtube.com/watch?v=eiLW5Y_cUHc.