Lapin TE-palveluiden terveiset: Osaajien kysyntä jatkuu korkeana

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehdasprojektissa on suuri työvoimatarve. Tehtaan rakentamisen aikana tehdään noin 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet Kemissä. Kaikkiaan työmaalla työskentelee noin 15 000 eri henkilöä ennen kuin tehdas käynnistetään suunnitellusti vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Kemin biotuotetehdas

Suuren teollisen projektin toteuttamiseksi tarvitaan useiden eri toimijoiden yhteistyötä. TE-palvelut tekevät järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työtä, jotta työnantajat ja työnhakijat kohtaavat toisensa. TE-palveluiden osaavat asiantuntijat ovat molempien osapuolten käytettävissä. On tärkeää, että työtä hakevat työllistyvät ja suureen teolliseen projektiin ja työmaalle saadaan osaavaa työvoimaa kaikkien toimijoiden käyttöön.

Lapin TE-palvelut perusti keväällä 2021 projektitiimin vastatakseen suurhankkeen tarpeisiin osaajien kysynnän kasvaessa Kemissä. Metsä Fibre -tiimissämme on mukana laajasti osaamista eri osa-alueilta, kuten työnantaja- ja yrityspalveluiden -, työvoimakoulutuksen -, EURES- ja KV-palveluiden – sekä henkilöasiakkaiden palveluiden asiantuntijoita. Työtä suurhankkeen tarpeisiin tehdään laajan verkoston kanssa yhdessä huomioiden niin paikalliset kuin valtakunnalliset toimijat. Innostus sekä verkostojen että työnhakijoiden keskuudessa on ollut suurta!

Tiimimme Lapin TE-palveluissa törmää usein kysymykseen paikkojen löydettävyydestä ja niihin hakeutumisesta. Paikkoja etsiessä on hyvä huomioida, että osaajia rakennustyömaan eri vaiheisiin etsii kymmeniä, ellei jopa satoja eri työnantajia eri kanavissa. Avoimet työpaikat rakentamisen eri vaiheissa syntyvät hankkeeseen valituille urakoitsijoille, aliurakoitsijoille sekä heidän kumppaneiksensa mahdollisesti valikoituville henkilöstöpalvelualan yrityksille. "TE-palveluiden kanavissa onkin jo etsitty Metsä Fibren suurhankkeen rakennusaikana jo yli 4 000 osaajaa satojen eri työnantajien toimesta. Näistä paikoista noin 90 prosenttia on ollut haussa eri henkilöstöpalvelualan toimijoilla, mikä kertoo henkilöstövuokrauksen suuresta roolista osaajien etsinnässä", kertoo Lapin TE-palveluiden rekrytointikoordinaattori Ida Paaso. 

Avoimien työmarkkinoiden positiivinen vire näkyy myös Meri-Lapin työllisyyden kehityksessä. Työttömien työnhakijoiden määrä vähenee entisestään ja työvoiman kysyntä jatkaa kasvuaan erityisesti rakentamisen sekä palvelualojen toimialoilla. Työvoiman saatavuushaasteet alkavatkin olla jo arkipäivää useilla toimialoilla ja osaajapula on valtava eikä perinteiset keinot enää välttämättä riitä. Yritykset sekä työnantajat kilpailevat samasta työvoimasta ja työttömyys on ennätyksellisen alhaalla.

Mitä siis tehdään tilanteessa, jossa osaajia ei löydy, mutta tarve on valtava? Avoimen työpaikkailmoittelun lisäksi katseet on suunnattava muihin vaihtoehtoihin, kun osaajia ei löydy avoimilta työmarkkinoilta. Entistä enemmän keskusteluissa nousee esille kansainvälinen työvoima, osaajien kouluttaminen suoraa yrityksien tarpeisiin sekä erilaiset yhteistyökanavat verkostojen kanssa. Palveluita sekä eri toimijoita on paljon ja yrityksen näkökulmasta niiden löydettävyys voi olla haasteellista ja välillä voikin syntyä tilanne, että työnantaja ei tiedä edes, mistä aloittaa.

Haluamme muistuttaa kaikkia työnantajille sekä työnhakijoille suunnatuista yhteystiedoista Metsä Fibren suurhankkeeseen liittyen, josta työnantaja saa monipuolista neuvontaa työntekijän palkkaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelinpalvelumme palvelee työnantajia sekä työnhakijoita arkisin klo 9–16.15 numerossa 0295 039 551. Puhelinpalvelun lisäksi voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteeseen metsafibre.lappi@te-toimisto.fi.

Sen lisäksi, että työnantajat voivat laittaa paikat avoimeen hakuun, TE-palvelut voi etsiä yrityksen tarpeisiin osaajia ja esitellä heidät suoraan työnantajalle. Tai isomman rekrytointitarpeen ollessa ajankohtainen voidaan yhdessä suunnitella ja toteuttaa työnantajan tarpeisiin erilaisia lyhyt kestoisia koulutuksia, joiden tavoitteena on täsmäkouluttaa työnantajalle sopivia osaajia. TE-palvelun asiantuntijat neuvovat työnantajia myös, jos osaajia etsitään ulkomailta. Nämä ja muut tärkeät rekrytointia tukevat palvelut odottavat työnantajia yhden soiton päässä. Paikalliset yritysasiantuntijamme auttavat työnantajia mm. henkilöstön rekrytoimisessa, kansainvälisissä rekrytoinneissa, työntekijöiden kouluttautumiseen liittyvissä kysymyksissä sekä rekrytointitapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä.

 

Valtakunnallista näkyvyyttä suurhankkeelle TE-palveluiden kanavissa

Toukokuussa 2022 TE-palveluiden vanhat sivut korvaantuivat uudella Työmarkkinatorilla, joka tuo yhteen työpaikat, työnhakijat, palvelut sekä paljon muuta. Työmarkkinatori on töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka, jossa tekoäly auttaa kohtaannossa. Se auttaa lisäämään oikeanlaisia osaamisia työnhakuprofiilille tai työpaikkailmoitukselle. Työnhakijalle Työmarkkinatori tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet löytää juuri omaa osaamista vastaavaa työtä sekä keinoja oman osaamisen parantamiseen. Työnantaja saa entistä kätevämmät välineet uusien, sopivien työntekijöiden löytämiseen.

Työmarkkinatorilta saa nyt myös tietoa Metsä Fibren suurhankkeesta sekä siihen liittyvistä osaajatarpeista ja avoimista työmahdollisuuksista. Erikoissivun ansiosta tavoitamme entistä paremmin valtakunnallisesti osaajia ja tuomme tietoa avoimista työpaikoista sekä muista palveluistamme.

Sivustoon pääset tutustumaan osoitteesta https://tyomarkkinatori.fi/info/meilta-ja-muualta/metsafibre.

 

LISÄTIEDOT:

Ida Paaso, Rekrytointikoordinaattori
Työnvälitys Meri-Lappi
0295 039545
ida.paaso@te-toimisto.fi
Lapin TE-PalveluMetsä Fibre -hotline (Banneri (vaakasuunta)) (002).jpg