Kemin biotuotetehtaan käynnistäminen lähestyy

Kemin vanhalla kauppatorilla vietettiin lauantaina 10. kesäkuuta Kemin biotuotetehdasprojektin toritapahtumaa aurinkoisessa säässä. Tilaisuudessa esiteltiin mm. kuudes projektivideo, joka löytyy sivun oikeasta laidasta.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas

Yleisölle tarjottiin runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa, ja tilaisuus houkuttelikin paikalle arvioiden mukaan noin 800-900 kiinnostunutta. Tilaisuudessa kuultiin kolme puheenvuoroa, joista ensimmäisessä Metsä Fibren liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen esitteli Metsä Groupin investointeja ja avasi yleisölle uusien biotuotteiden kehitystyötä. Projektijohtaja Jari-Pekka Johansson kertoi biotuotetehdasprojektin ajankohtaisista kuulumisista ja esitteli työmaata ilmakuvavideon avulla. Lopuksi kuultiin Metsä Groupin uudistavasta metsätaloudesta ja sen keinoista sekä biotuotetehtaan puunhankinnasta, kun Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen piti oman puheenvuoronsa.

Kemi-toritapahtuma3.JPG
Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen kertoi uudistavan metsätalouden periaatteista.

Paikalla oli myös biotuotetehtaan tehtaanjohtaja Tomi Seppä, joka esitteli biotuotetehdasta havainnekuvan avulla kaikille kiinnostuneille. Lisäksi Metsä Groupin puunhankinnan paikalliset asiantuntijat keskustelivat yleisön kanssa ajankohtaisista metsäasioista. Puutavararekka ja raivaussahan huoltoesittely tarjosivat visuaalista ihmeteltävää.

Kemi-toritapahtuma5.JPG
Havainnekuvalakana herätti paljon kiinnostusta. Metsäjohtaja Juha Jumppanen (vas.) katsoo vierestä, kun tehtaanjohtaja Tomi Seppä esittelee tehdasaluetta kiinnostuneille.

Kemin biotuotetehdasprojekti on edennyt suunnitellusti. Työmaavahvuuden huippu saavutettiin tämän vuoden alussa, jolloin helmikuussa työmaalla työskenteli päivittäin keskimäärin jopa 4000 henkilöä. Määrä on laskenut kevään ja alkukesän aikana, ja tällä hetkellä työmaavahvuus on noin 2500 hengen tuntumassa. Rakentamisessa on jäljellä enää viimeistelytöitä ja tehdasalueen viimeistelyjä. Asfaltointityöt etenevät eri puolilla aluetta, ja myös maisemointitöitä tehdasalueen reunoilla tehdään jo. Asentamisessa työt etenevät suunnitellusti, ja esimerkiksi putkisiltojen asentamistyöt sekä sähkönjakelun asennukset ovat loppusuoralla.

Tehtaan komissiointi eli koekäyttö- ja testausvaihe käynnistettiin suunnitellusti vuodenvaihteessa ja kuluvan vuoden aikana on saatu useita osastoja käyttöön. Ensimmäiset puukuljetukset rekoilla ja sähköjunilla saapuivat Sahansaarenkadun logistiikkaväylää pitkin huhtikuussa. Sähkötoimisten puukenttänostureiden autonomian opettaminen etenee, ja kuorimolla haketetaan puuta kaikilla linjoilla. Raakavesipumppaamo ja vesilaitos otettiin käyttöön toukokuussa, ja jätevedenpuhdistamolle on ohjattu käyvän tehtaan jätevedet.

Uusi biotuotetehdas käynnistetään suunnitellusti tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Katso sivun oikeasta laidasta löytyvältä videolta, miltä biotuotetehtaalla näyttää tällä alkukesästä 2023.