Jäähdytysvesitornit minimoivat vedenottotarpeen sekä lämpökuorman vesistöön

Kemin biotuotetehdas on rakennettu parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta eli niin sanotusta BAT-tekniikasta (Best Available Techniques) ja osin jopa tätä edistyksellisemmästä tekniikasta (BAT+). Biotuotetehdas on ympäristötehokkuudeltaan maailman huippua. Tästä esimerkkinä on vesistön lämpökuormaa ja vedenottotarvetta pienentävä suljettu jäähdytysvesikierto, joka suunniteltiin juuri Kemin biotuotetehtaan tarpeisiin.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kemin biotuotetehdas

Kemin biotuotetehtaan jäähdytysvesitornit ovat yli 11 metriä korkeita. Ne on rakennettu osittain olemassa olevan käyvän tehtaan purukatoksen tilalle kahteen viiden tornin sarjaan. Jäähdytysvesikierto on paineistettu tehtaan uuden vesilaitoksen vedellä.

"Kymmenen tornin jäähdytysvesikierto on suljettu järjestelmä. Kemiallisesti puhdistettu vesi tulee meidän vesilaitokseltamme, ja sitä kierrätetään tehtaan kaikille osastoille lämmönvaihtimiin, missä puhdasta jäähdytysvettä tarvitaan. Paluukierto tulee lämpimänä jäähdytystorneihin, joissa lämpö poistetaan ympäröivään ilmaan ja jäähtynyt vesi palautetaan suodatuksen jälkeen osastoille", kertoo Metsä Fibren projektipäällikkö Mikko Toikka.

Projektipäällikkö Mikko Toikka kertoo, että jäähdytystornien ansiosta Perämeren jäätilanne pysyy ennallaan, sillä lämpökuorma mereen ei kasva nykyisestä.

Kemin biotuotetehdas on ensimmäinen Metsä Groupin tehdas, jossa on näin suuri suljettu puhtaan veden jäähdytysvesikierto. Jäähdytysvesiä ei päästetä suoraan vesistöön vaan jäähdytystornit minimoivat lämpökuorman mereen. Kemin biotuotetehdas on Perämeren rannalla, mikä oli huomioitava suunnittelussa.

"Keskeisinä uuden tehtaan suunnittelun lähtökohtina ovat aivan alusta asti olleet täysin fossiiliton tuotanto ja huippuluokan ympäristösuorituskyky. Jo hankesuunnitteluvaiheessa paikalliset asukkaat nostivat esille huolta vesistön lisääntyvästä lämpökuormasta ja tämän mahdollisista vaikutuksista jäätilanteeseen."

Suljetun jäähdytysvesikierron ansiosta lämpökuorma mereen ei kasva nykyisestä, vaikka sellun tuotantokapasiteetti vuodessa tulee olemaan 1,5 miljoonaa tonnia ja kasvaa yli kaksinkertaiseksi käyvään tehtaaseen verrattuna. Paikkakuntalaiset voivat jatkossakin liikkua talvisin Perämeren jäällä samaan tapaan kuin ennenkin, sillä uudella tehtaalla ei ole vaikutusta Kemin edustan jäätilanteeseen. Selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaa Kemin nykyisen sellutehtaan ympäristöluvan päästörajat.

Maailman tehokkain

Biotuotetehtaan prosessitoiminnot ovat tehokkaat ja ne on suunniteltu parasta käytettävissä olevaa nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäen.

"Kemin biotuotetehdas on maailman tehokkain pohjoista havusellua tuottava tehdas, ja se auttaa omalta osaltaan Metsä Groupia saavuttamaan sen kunnianhimoiset kestävyystavoitteet, joihin lukeutuvat mm. täysin fossiiliton tuotanto sekä vedenkäytön pienentäminen", Toikka toteaa.

Tehtaan sisäinen vedenkierto on tehokasta ja jäähdytysvesikierron kanssa se mahdollistaa sen, että raakaveden ottotarve Kemijoesta pysyy samalla tasolla kuin vanhalla tehtaalla. Suljetussa kierrossa tapahtuu aina jonkin verran veden hävikkiä, minkä takia joudutaan ajamaan lisäksi korvausvettä.

Myös Kemin biotuotetehtaan jäteveden puhdistamolla on jäähdytystorneja, jotka jäähdyttävät puhdistamolle menevää jätevettä lähinnä kesäaikaan ilmastusprosessin edellyttämään lämpötilaan.

Jäähdytysvesitorneja kuten koko tehdasprosessia ajetaan keskusvalvomosta, jonka vuorovahvuus on noin 12 henkilöä. Henkilökunnan koulutukset ovat alkaneet jo vuosi sitten, ja kaikki laitetoimittajat pitävät myös omat koulutuksensa. Myös ympäristökoulutukset ovat luonnollinen osa operoivan henkilökunnan koulutusta.

Kemin biotuotetehdas on parhaillaan koekäyttövaiheessa ja esimerkiksi vesilaitos, raakavesipumppaamo ja jätevedenpuhdistamo on jo otettu käyttöön. Uusi biotuotetehdas käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

2021-06-Hero-Havainnekuva-Kemi-BTT.jpg

Kemin biotuotetehdas on koko pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 2,02 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehdas käynnistettiin vuoden 2023 syyskuussa.