Biotuotetehtaan rakentajat: Biotuotetehtaan rakentaminen etenee asennustöiden tahdittamina

Kemin biotuotetehdasprojektin asennuspäällikkö Timo-Pekka Aaltonen hallinnoi ja koordinoi uuden ympäristötehokkaan tehtaan modernin tekniikan asentamista lukuisten eri toimijoiden kanssa sekä sovittaa yhteen päivä päivältä lisääntyviä asennusurakoita. Työssä tarvitaan tarkkaa aikataulujen seurantaa, kokonaisuuksien hallintaa sekä avointa ja sujuvaa vuorovaikutusta kaikkien osapuolten kesken.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • Kemin biotuotetehdas, 2022

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja aikataulussaan vaiheeseen, jossa mekaaniset-, sähkö- ja instrumentointiasennukset ovat käynnissä ja niiden määrä kasvaa koko ajan. Asennuksia on jo käynnissä kaikilla prosessiosastoilla happilaitosta lukuun ottamatta.
 
-Myös putkisiltojen asennus on käynnissä, kyseessä on yli kolmen kilometrin mittainen kokonaisuus. Kaikkiaan uudelle tehtaalle rakentuu noin 350 kilometriä putkistoa, asennuspäällikkö Timo-Pekka Aaltonen mainitsee.
 
Aaltosen vastuulla on asennustöiden kokonaisuuden johtaminen. Hän hallinnoi ja koordinoi asennuksia Metsän osaavan ja ammattitaitoisen työmaaorganisaation kanssa, vuorovaikutusta on päivittäin niin projektin päätoteutuskumppanien (AFRY, Valmet, ABB ja Fimpec) kuin lukuisien eri urakoitsijoidenkin kanssa. Tämä vuosi mennään vahvasti asentamistöiden tahdittamina, tehtaan koekäyttö alkaa vuoden 2023 alussa. Kaikilta projektin toteutuskumppaneilta edellytetään sitoutumista projektin tavoitteisiin turvallisuuden, laadun ja aikataulun suhteen ja olemme oikein tyytyväisiä siihen kuinka he näihin yhteisiin tavoitteisiin ovat sitoutuneet.
 
-Aikataulujen seuranta on työssäni isossa roolissa. Eri urakoiden yhteensovittamisella ja organisoinnilla taataan, että kaikki pääsevät ajallaan töihin ja työmaa-alue on heille valmiina.

Tällä hetkellä biotuotetehdastyömaalla työntekijöitä on 2 300. Myöhemmin syksyllä olevassa henkilöstöpiikissä työntekijämäärä nousee yli kolmeen tuhanteen.
 
Kun urakoita on satoja, Aaltonen pitää työssään onnistumisen avaintekijänä kokonaisuuksien hallintaa ja nopeaa reagointia.
 
-Pidän tärkeänä avointa vuorovaikutusta, asioihin on reagoitava nopeasti ja kaikki asiat on käytävä avoimesti läpi niin että oikea tieto saadaan kaikille osapuolille oikeaan aikaan.

Hommat tehdään porukalla

Aaltosella on takanaan 36 vuoden työura, josta hän on tehnyt 70 prosenttia erilaisissa projekteissa ulkomailla. Hän työskenteli asennuspäällikkönä myös Äänekosken biotuotetehdastyömaalla josta hänellä on hyviä muistoja ja oppeja hyödynnettäväksi.
 
-Kokemus auttaa merkittävästi näissä tehtävissä. Koordinointi- ja johtamistaidot ovat isossa osassa ja lisäksi tulee olla suoraviivainen päätöksenteossa. Asioita ei voi pyöritellä pitkään. Kun laajoja ja haastavia kokonaisuuksia tulee eteen, pyrin laskemaan, konkretisoimaan ja viipaloimaan ne pienemmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin asian analysointi ja ratkaiseminen on usein sujuvampaa. Keskustelen kaikkien asiaan liittyvien henkilöiden kanssa, yksin asioita ei kannata miettiä. Tämä ei ole yhden ihmisen show, vaan keskustelu ja vuorovaikutus ovat tosi tärkeitä.
 
Mitä enemmän kuuntelua ja keskustelua niin sitä enemmän syntyy hyviä ajatuksia, oivalluksia ja ratkaisuja.
 
Aaltosen työpäivää rytmittää kalenteri ja päivät ovat erittäin vaihtelevia ja monipuolisia. Päivän aikana eteen tulee palavereita sekä paljon asioita, jotka on ratkaistava heti. Tyypillisenä työpäivänä hän valitsee aamulla ne palaverit, joihin on osallistuttava tai mihin häntä on erikseen pyydetty osallistumaan.
 
-Olen ylpeä tästä organisaatiosta ja osaavista työkavereista sekä siitä, että olemme saaneet Kemiin näin mahtavan työyhteisön, jossa porukalla teemme hommia.
 
Aaltosen mielestä mieleenpainuvimpia asioita ovat olleet 105 metriä korkean piipun valmistuminen sekä keittimen ja imeytinastian saapuminen ja kuljetus sisäsatamasta kaupungin läpi työmaalle.
 
-Vaikka olen ikäni erilaisia hankkeita tehnyt, niin komponenttien suuri koko yllätti! Hienoa on myös olla mukana näin merkittävässä hankkeessa kotimaassa, tällaista konkreettista mahdollisuutta rakentaa Suomelle tulevaisuutta tulee harvoin toistamiseen eteen.
 
Suurten erikoiskuljetusta vaativien komponenttien siirto Ajoksen satamasta Kemin sisäsataman kautta työmaalle aloitettiin kevään korvalla jatkuen aina koko kesän, nyt kuljetukset ovat loppuneet ja kaikkiaan niitä oli 30. Erikoiskuljetusten suunnitteluvaihe on kestänyt kaikkiaan kaksi vuotta ja järjestelyjä on tehty tiiviissä yhteistyössä muun muassa Kemin kaupungin sekä Kemin Energian ja Veden kanssa.
 
- Yksi tärkeä tehtävä suuriin kuljetuksiin liittyen on ollut valmistella myös työmaa niin, että sinne voidaan tuoda erikoiskuljetuksia.

Timo-Pekka Aaltonen

08-Timo-Pekka_Aaltonen.jpg

Kotipaikka Lahti
Tehtävä Asennuspäällikkö
Koulutus Sähköteknikko
Työura 36 vuotta erilaisissa metsäteollisuus- ja voimalaitosprojekteissa
Ikä 59
Perhe Vaimo ja täysi-ikäinen poika
Harrastukset Musiikki, avaruustiede, golf
Motto Kyllä onnistuu, kun haluaa