Biotuotetehdasprojektissa työmaavahvuus huipussaan

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin puolivuosittainen avoin yleisötilaisuus järjestettiin Kemin kulttuurikeskuksessa 30.11.2022. Tilaisuutta pääsi seuraamaan myös Metsä Fibren verkkosivujen kautta.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2022, Kemin biotuotetehdas

Yleisötilaisuudessa projektijohtaja Jari-Pekka Johansson kertoi biotuotetehdasprojektin etenemisestä ja ajankohtaisista asioista, logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen uuden tehtaan energia- ja ympäristötehokkaasta logistiikasta ja valmistuneista logistiikkahankkeista. Metsä Groupin Kemin tehtaiden johtaja Timo Ahonen kertoi Metsä Boardin Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelmasta, jonka avulla tehtaan energiatehokkuus paranee ja vuotuinen tuotantokapasiteetti kasvaa noin 40 000 tonnilla.

Kysymyksiä tuli sekä paikalla olleilta että livelähetystä seuraavilta. Katsojat pääsivät myös katselemaan uutta projektivideota sekä ilmakuvavideota rakennustyömaalta.

Katso viides projektivideo

Biotuotetehdasprojekti on edennyt suunnitelmien mukaan. Vaasan hallinto-oikeus vahvisti biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristölupakokonaisuuden 4.11.2022. Rakennustyömaalla työskentelee nyt keskimäärin 3 300 henkilöä päivittäin. Työmaavahvuuden huippu johtuu siitä, että asentamisessa eletään nyt kiivainta vaihetta. Rakennustyöt alkavat olla loppusuoralla.

Uuden biotuotetehtaan näkyvimmät maamerkit eli korkea soodakattila, piippu sekä puukenttänosturit näkyvät kauas.

- Autonomiset ja sähkötoimiset puukenttänosturit nostettiin syyskuussa harjakorkeuteensa. Nämä tekoälyä ja konenäköä käyttävät koneet auttavat lisäämään puun käsittelyn tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä, Johansson sanoi.

Ratkaisu on mittakaavassaan ainoa maailmassa.

Tehtaalta valtakunnan verkkoon rakennettu uusi 110 kV voimalinja otettiin käyttöön viime heinäkuussa. Uuden tehtaan sähköenergian omavaraisuus on 250 prosenttia, ja ylijäävä biosähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon uutta voimalinjaa pitkin tehtaan käynnistymisen jälkeen ensi vuonna.

Puuraaka-aine hyödynnetään biotuotetehtaan prosesseissa parhaiten soveltuvalla tavalla, jolloin lopputuotteina syntyy sellua, bioenergiaa ja muita biotuotteita, joilla korvataan fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

- Valmistuskapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia sellua vuodessa, josta menee vientiin noin 70 prosenttia. Lähin asiakkaamme on sisaryrityksemme Metsä Board, joka on maailman johtava korkealaatuisen valkopintaisen kartongin valmistaja.

Tehokas logistiikka

Kaikki valmiin biotuotetehtaan ja koko tehdasalueen raskas ajoneuvoliikenne sekä junaliikenne ohjataan Sahansaarenkadun uutta logistiikkaväylää pitkin. Työt ovat viimeistelyä vaille valmiit.

Metsä Fibren sähköistettävä yksityisraide ja Väyläviraston lisäraide valmistuivat lokakuussa 2022, jonka jälkeen kaikki junaliikenne siirtyi turvalliselle yksityisraiteelle ja vanhan tehdasraiteen tasoristeykset poistettiin käytöstä. Sähköistetyt ja tehokkaat puukuljetukset vähentävät hiilidioksidipäästöjä aiempaan verrattuna.

- Raideliikenteellä on keskeinen rooli puutoimituksissa, sillä noin kaksi kolmasosaa tehtaan tarvitsemasta puusta toimitetaan rautateitse. Se tarkoittaa noin 8-10 junaa vuorokaudessa. Puuraaka-aine hankitaan pääosin Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilta, Pulkkinen sanoi.

Sellupaalien kuljetukseen Ajoksen satamaan on hankittu niihin räätälöity kalusto. Kuorman lastaus tehtaalla ja purku Ajoksen satamassa tapahtuu täysin automaattisesti.

- Kuljetukseen käytettävät rekat käyttävät biodieseliä, mutta koska Ajoksen satama on lähellä meidän tehdasta, voi sähkörekkojen hyödyntäminen olla tulevaisuudessa realistinen vaihtoehto.

Rinnalla kartonkitehtaan kehitysohjelma

Biotuotetehdasprojektin rinnalla kulkee myös Metsä Boardin kartonkitehtaan kehitysohjelma.

- Korkealaatuisen ja kierrätettävien valkopintaisten kraftlainereiden kysyntä kasvaa päämarkkina-alueillamme Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Ne ovat maailman johtava tuote omassa lajissaan. Kehitysohjelma auttaa toteuttamaan Metsä Boardin 2030 vastuullisuustavoitteita. Tämä tukee myös asiakkaidemme vastuullista liiketoimintaa, Ahonen kertoi.

Kehitysohjelman avulla energia- ja vesitehokkuus paranevat ja tuotantokapasiteettia tulee lisää 40 000 tonnia/vuosi.

Ahonen esitteli myös Metsä Board Kemin historiaa.

- Kemissä on aina pystytty tarttumaan siihen megatrendiin, mikä liikkuu maailmalla. Kartonkitehtaan kehittymisessä näkyy se maailman muutos, miksi Kemin kartonkitehdas pärjää tänä päivänä niin hyvin. Erityisesti päällystykseen liittyvät investoinnit ovat olleet tärkeitä.

Katso tallenne yleisötilaisuudesta