Vastuulliset tuotteet

Fossiilittomat raaka-aineet ja pakkausmateriaalit

Pääraaka-aineemme puukuidun osuus kaikista raaka-aineistamme on 93 prosenttia. Tämän lisäksi kartongeissamme käytetään muun muassa luonnonmineraaleihin pohjautuvia raaka-aineita, kuten kaoliinia, ja fossiiliöljypohjaisia materiaaleja, kuten lateksia, ja erityisesti tarjoiluruokapakkauksissa myös PE-päällystettä. Etsimme vaihtoehtoja fossiilipohjaisille raaka-aineille, ja tavoitteenamme on käyttää vain fossiilittomia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja vuoden 2030 loppuun mennessä.

Fossiilittomat tuotteet

Tavoite 2030

2021

2020

2019

Fossiilittomien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien osuus kuivapainosta​, %

100​

99,2 ​

99,3 ​

99,4​

 

Vastuullinen toimitusketju

Kaikki käyttämämme puukuitu on jäljitettävissä. Parannamme edelleen kemikaalien, muiden raaka-aineiden ja tuotteidemme pakkausmateriaalien jäljitettävyyttä. Tavoitteemme on tietää kaikkien raaka-aineidemme ja pakkausmateriaaliemme valmistusmaa vuoteen 2030 mennessä, ja tiettyjen raaka-aineiden osalta pyrimme jäljittämään alkuperätietoja tätä pidemmälle. Siksi pyydämme tuoteturvallisuuskyselyissämme toimittajia kertomaan ostamiemme raaka-aineiden valmistuspaikan.

Edellytämme, että kaikki toimittajamme sitoutuvat Metsä Groupin toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin. Valtaosalle toimittajista tehdään taustatarkastus, jossa tarkastetaan toimittajan taustat kauppapakotteiden, rahanpesun, korruption, ihmisoikeusloukkauksien sekä muiden keskeisten riskien osalta. Merkittävimmille toimittajille ja mahdollisille riskitoimittajille tehdään lisäksi vastuullisuuden arviointikysely. Vuosittain Metsä Group ja ulkoiset tahot auditoivat osan Metsä Boardin toimittajista. Vuonna 2021 työturvallisuus- ja ympäristöasiat huomioitiin entistä kattavammin arvioinneissa, auditoinneissa ja arvioitavien toimittajien valinnassa. Lisäksi auditoijia koulutettiin havainnoimaan sosiaaliseen vastuuseen, esimerkiksi pakkotyöhön ja työperäiseen hyväksikäyttöön, liittyviä riskejä.

Vastuullinen toimitusketju

Tavoite 2030

2021

2020

2019

Raaka-aineiden jäljitettävyys, osuus kokonaisostoista, %

100​

98​

97​

93​

Toimittajien sitoumus toimittajien eettisiin toimintaperiaatteisiin, osuus kokonaisostoista, % 

100​

98​

96​

95​

Toimittajien taustatarkastus läpäisty, osuus kokonaisostoista​, %

100​

92

84

65

Toimittajien vastuullisuusarviointi läpäisty, osuus kokonaisostoista, %

100​

54​

53

48​

Tavoitteemme edistävät
SDG-8-12-13-.jpg