Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen
uudistaminen

                                      

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto hyväksyi kokouksessaan 20.10.2015 osuuskunnan uudet säännöt hallituksen ja hallintoneuvoston valmisteleman sääntömuutosesityksen mukaisesti. Sääntömuutoksilla otetaan huomioon vuoden 2014 alussa voimaan tulleen uuden osuuskuntalain (421/2013) vaatimukset sekä ajanmukaistetaan sääntöjä kokonaisuutena.

Osuuskunnan jäsenten asema pysyy sääntömuutoksessa pitkälti muuttumattomana, eikä muutoksilla ole vaikutusta esimerkiksi nykyisiin lisäosuusomistuksiin tai osuuskunnan ylijäämän käyttöä koskeviin määräyksiin. Uusissa säännöissä on otettu käyttöön nimitys "perusosuus" viittaamaan osuuskunnan osuuksiin, jotka metsänomistaja on jäseneksi liittyessään velvollinen ottamaan omistamansa metsämaan pinta-alan perusteella. Perusosuuksien ottamisvelvoitetta koskeviin metsämaan pinta-alaan ja sijaintikuntaan perustuviin laskentasääntömääräyksiin ei ole tehty muutoksia. Myös Metsäliiton A- ja B-lisäosuudet, sekä A-lisäosuuteen liittyvä pääomabonus, säilyvät käytössä muuttumattomin ehdoin.

Osuuskunnan hallinnon osalta edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen tehtävät ja työnjako säilyvät muuttumattomina. Metsäliiton hallintohenkilöt eivät jatkossa saa toimia Metsä Groupin yhtiöiden kanssa samalla toimialalla toimivien yritysten tai muiden yhteisöjen palveluksessa tai hallinnossa.